เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 10

Category : เชียงใหม่วันนี้

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

                        พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 พิธีทำบุญตักบาตรฯครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น และสันติสุข [&hellip

ผู้ว่าเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมภัยพิบัติ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง

ผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่ตรวจเยี่ยมภัยพิบัติ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ (วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และอัคคีภัย) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัย เน้นย้ำทุกหน่วยงานในพื้นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างชัดเจน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการและปฏิบัติตนตามประกาศจากทางราชการอย่างเคร่งครัดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน และการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เน้นย้ำการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ตลอดจนการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความพร้อมและให้ความร่วมมืออพยพออกจากพี้นที่เสี่ยงโดยทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือน โดยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากภาครัฐ การประกาศเตือนภัย จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นให้ปฏิบัติตนตามประกาศจากทางราชการ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน     CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ อ.แม่อาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ อ.แม่อาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและตืดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านถาวรทดแทนบ้านหลังเดิมที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา บ้านเรือนเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 57 หลังคาเรือน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการได้มอบถุงยังชีพจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางอำเภอได้รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ และได้นำเงินบริจาคซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน สร้างแล้วเสร็จ 5 หลัง จะเร่งสร้างให้ครบทั้ง 57 หลัง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีปัญหาในการก่อสร้างคือขาดช่างในการก่อสร้าง โดยสาเหตุจากอัคคีภัยเกิดจากการเผาและลุกลามมายังบ้านเรือน โดยผู้ว่าฯได้ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาธรรมชาติรักษาป่า รักษาต้นน้ำที่ดินทำกิน.     CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ถวายเทียนจำนำพรรษาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.59 ที่ผ่านมา ที่วัดแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” มอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทานให้จังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญไปถวาย ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ริม เป็นวัดประจำอำเภอ มีพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอแม่ริม เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนสำหรับภิกษุสามเณร เรียนแบบไป-กลับ จำนวน 318 รูป     CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

พิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน 5,000 รูป

พิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน 5,000 รูป จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน 5,000 รูป เพื่อร่วมสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระคุณเจ้า ท่านซือต้าหยวน มูลนิธิฮ่องกง และองค์กรแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาและวัฒนธรรมโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีแห่ขบวนดอกบัวบูชา 10,000 ดอก จากพุทธสถานไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดพิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน แด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป กล่าวว่า งานมหกรรมถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน แด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทย โดยพระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และท่านซือต้าหยวน เจ้าอาวาสวัดหลินจู จังหวัดกวางตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวจีน จำนวน 1,200 คน มาเชื่อมสัมพันธไมตีระหว่างชาวพุทธเถรวาทกับชาวพุทธมหายาน โดยจะมีการถวายผ้าไตรและมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ไทย 5,000 [&hellip

โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ (วิ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7  ประธานฝ่ายสงฆ์  พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอุปสมบทจำนวน 17 รูป ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการบรรพชาอุปสมบทในโครงการฯ มาจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  จำนวน 9 รูป และมีผู้เข้าร่วมบรรพชาสมทบอีกจำนวน [&hellip

บิ๊กตู่ เยือนเชียงใหม่ประชุมแก้ไขหมอกควันและสนับสนุนงานโครงการหลวง

บิ๊กตู่ เยือนเชียงใหม่ประชุมแก้ไขหมอกควันและสนับสนุนงานโครงการหลวง การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. บรรยากาศการเตรียมความพร้อมในช่วงเช้าก่อนการประชุม ภายในการบริเวณงานพบว่า มีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักข่าวได้มาเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น แล้ว ทั้งนี้การประชุมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.จนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. หลังจากนั้นพักรับประทานอาหาร ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะกล่าวทักทายประชาชนที่มารอต้อนกรับ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่จนถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีและเดินทางกลับกรุงเทพฯ CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ 

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2559

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2559 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงามของล้านนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางพร้อมคณะสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณและถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ อันเป็นการสืบสานประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ โดยเริ่มจากอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายทหารฝ่ายอำนวยการค่ายกาวิละ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จากนั้นเดินทางต่อไปสรงน้ำแด่วีรชนแห่งล้านนาที่เจดีย์ขาว ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังศาลหลักเมืองเชียงใหม่ แจ่งศรีภูมิ ถนนมูลเมือง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมคณะให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังหอหลวงพญามังราย ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจากนายณรงค์ ทองประเสริฐ เลขาธิการหอการค้าภาคเหนือและเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่น พร้อมกับการสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยวัฒนธรรมอันงดงามอีกด้วย  ต่อจากนั้นเดินทางไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ โดยมี นายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่และคณะให้การต้อนรับ เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัย ที่ประตูช้างเผือก ถนนประตูช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ โดยมีนายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ  และในเวลาต่อมา ณ พระวิหารวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการกลุ่มลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ สืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตนโดยมีพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก [&hellip

ผู้ว่าฯพร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ปี 2559

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนาและแสดงความเคารพสักการะ กตัญญูกตเวทิตาคุณประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่  17 เม.ย.59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือที่นำโดยเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศที่ประจำอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ Consual General Micheal Heath และ Mr. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครเชียงใหม่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินเดียประจำนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักเรียนนักศึกษา ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเดินและชมขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะเจ้าหลวงเชียงใหม่ และชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากรัชทายาท เจ้าชายการัณทีป สิงห์ รัชทายาทแห่งโธละปุระ ประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เจ้านายฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้านายฝ่ายเหนือและพระราชวงศ์ผู้ครองล้านนา โดยพิธีได้เริ่มขึ้นเมื่อขบวนออกเดินทางจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มายังกู่เจ้าหลวงภายในวัดสวนดอก พระอารามหลวง จากนั้นเป็นการฟ้อนเล็บ การตีกลองปู่เจ่ของไทยใหญ่ จบแล้ว เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือผู้ครองนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันสรงน้ำกู่เจ้าหลวง 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและถวายเครื่องราชสักการะ ต่อด้วยพระประยูรญาติเจ้านายฝ่ายเหนือ หลังจากนั้น วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน  ประธานกล่าวถวายราชสดุดี ส่งเสริมและรำลึกถึงพระกรุณาของปูชนียบุคคลแห่งล้านนาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ครองนครแห่งล้านนา ขณะที่หลังเสร็จพิธีแล้วยังได้จัดให้มีการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อเทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยที่นางมลสุดา ชำนิประศาสน์  ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงด้วย สำหรับพิธีดังกล่าวถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ [&hellip

ผู้ว่าฯอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ให้ประชาชนสรงน้ำขอพรปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่

ผู้ว่าฯ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ให้ประชาชนสรงน้ำขอพรปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่ 13 เม.ย.59 ซึ่งชาวเชียงใหม่ถือว่าเป็นวันเริ่มปีใหม่ของชาวล้านนาและเป็นวันสังขารล่องหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่าที่ผ่านมาให้ล่องไปกับสังขารและพบกับสิ่งดีในวันปี๋ใหม่เมือง ในช่วงเช้านายปวิณ ชำนิประศาตร์ ผวจ.ชม พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือข้าราชการใด้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากวัดพระสิงห์วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพืี่อนำขึ้นรถบุษบกแห่ตั้งแต่สถานีรถไหตลอดเส้นทางถนนท่าแพ-ลานเอนกประสงค์ประตูท่าแพไปสิ้นสุกยังวัดพระสิงห์วรวิหารแล้วตั้งประดิษฐานให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาให้สักการะเป็นสิริมงคลกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Page 10 of 94« First...89101112...203040...Last »