ใครทุกข์ ?? | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 4

Category : ใครทุกข์ ??

ระวัง !!! ที่นอนยัดไส้ ราคาแพง คุณภาพต่ำ

ระวัง !!! ที่นอนยัดไส้ ราคาแพง คุณภาพต่ำ    วานนี้  30 มิ.ย.57 ในกลุ่มไลน์ นักข่าว & ตร.ภาค 5 มีผู้เสียหายรายหนึ่ง ได้ส่งภาพ ที่นอนที่ตัวเองซื้อมา ราคาประมาณ 5,000 บาท ที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง อยู่แถวถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตอนแรกที่ซื้อมา ก็ไม่มีอะไรและใช้ได้หลายเดือนอยู่ดี ๆ ที่นอนก็มีการพองตัวขึ้น ตนเองและครอบครัวจึงตกใจ ตัดสินใจ ใช้มีดกรีดดูข้างใน ปรากฎพบเศษวัสดุเป็นเศษยางสีดำ ที่ใช้ทำรองเท้า มายัด ๆ ภายในของที่นอน ดังภาพ จึงอยากฝากเตือนผู้บริโภค ที่จะซื้อที่นอน ควรตรวจสอบคุณภาพ ราคา ระยะเวลารับประกัน จากร้านให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ เพราะในร้านมักจะติดป้าย ว่า “สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน”     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

ทุกข์ ของชาวบ้านหนองมะจับไม่ได้รับเงินเวนคืนนานกว่า 2 ปีแล้ว

ทุกข์ ของชาวบ้านหนองมะจับ ไม่ได้รับเงินเวนคืนนานกว่า 2 ปีแล้ว!!! จากรายงานกลุ่มชาวบ้านบ้านหนองมะจับ ม.1 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จว.ช.ม. จะรวมตัวกันชุมนุมที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 1414 เพื่อเรียกร้องให้ศูนย์สร้างทางลำปางและแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ เร่งรัดการจ่ายเงินทดแทนค่าที่ดินและทรัพย์สินที่เวนคืนในการก่อสร้างทางสายดังกล่าว เมื่อ 25 มิ.ย.57 ราษฎร์บ้านหนองมะจับ ประมาณ 100 คน ได้นำเต้นท์มากางปิดถนนหมายเลข 1414 ช่วงบ้านหนองมะจับ จำนวน 1 ช่องทาง นำโดย นายบุญเลิศ บุญศรีทอง ผญบ. ม.1 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จว.ช.ม. เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนนหมายเลข ดังกล่าวดังนี้ 1.ให้ติดตั้งสัญญาณไฟจารจร (ไฟเขียว ไฟแดง) 2. ให้ซ่อมแซมบริเวณที่เสียหายจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน (บริเวณหัวสะพาน) 3.ให้ปิดการสัญจรทางหลวงหมายเลข 1414 (ดงป่าลัน – หนองมะจับ) จนกว่าจะแก้ไขตามข้อ 1แล 2 ให้แล้วเสร็จ 4.ให้จ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดินของชาวบ้านจนครบทุกราย 5. ให้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เพื่อให้ผู้ที่ไม่ตกลงในขั้นตอนปริงดองสามารถรับเงินเพื่อการยังชีพได้ ทั้งนี้ชาวบ้านจะยินยอมเปิดให้ใช้เส้นทางสัญจรได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำตอบที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมจากกรมทางหลวง และเป็นที่พอใจของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียหาย หลังจากนั้น นายอนันต์ กิตติรัตนวสิน นอภ.สันทราย และ นายวสวัตติ์ ประภัสสร ผอ.แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ได้เชิญ [&hellip

กลุ่มรัก ช.ม.เข้ายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องดำเนินการแต่งตั้ง

                           กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 เข้ายื่นหนังสือ เพื่อเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีที่ยังคงรักษาการที่เหลือเป็นผู้มีอำนาจ และดำเนินการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีรักษาการ กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีที่ยังคงรักษาการที่เหลือเป็นผู้มีอำนาจ และดำเนินการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีรักษาการ เพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานราชการแผ่นดินต่อไป วันนี้ (8 พ.ค. 57) เวลา 12.00 น. นายวรวุฒิ รุจนาภินันท์ แกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ยื่นหนังสือต่อ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หน้าอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวุฒิ รุจนาภินันท์ เปิดเผยว่า จากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการอ่านคำวินิจฉัยที่ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก้าวก่ายแทรกแซงโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี ตามคำร้องโดยอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 266 มีผลให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวพร้อมกับคณะรัฐมนตรีอีก 9 คน ที่ร่วมประชุม และลงมติโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงไปด้วย ส่วนคณะรัฐมนตรีคนอื่นยังคงรักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้น ทางกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 จึงได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.ขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีที่ยังคงรักษาการที่เหลือเป็นผู้มีอำนาจ และดำเนินการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีรักษาการ เพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานราชการแผ่นดินต่อไป 2.ขอเรียกร้อง ให้อำนาจหน้าที่ในการขอพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของบุคคลใดก็ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรัฐมนตรีที่ยังคงรักษาการ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเด็ดขาดในการยื่นขอถวายพระราชกฤษฎีกา การเลือกตั้งโดยชอบด้วยอำนาจทั้งปวง [&hellip

วิธีรับมือแผ่นดินไหว ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว

วิธีรับมือแผ่นดินไหว ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว   วิธีรับมือแผ่นดินไหว ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว แม้ว่าเราจะไม่สามารถป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวได้ แต่เราสามารถเตรียมพร้อมและรับมือแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้น หากเกิดความรู้ความเข้าใจ อย่างน้อยจะช่วยบรรเทาความเสียหาย และป้องกันชีวิตที่อาจถึงแก่อันตราย ซึ่งการรับมือแผ่นดินไหว สำหรับประชาชนประกอบด้วย ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว สามารถทำได้ดังนี้ ก่อนเกิดแผ่นดินไหว – การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการป้องกันภัยที่ดีที่ สุด หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย ก็ให้รีบซ่อมแซมทันที -เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์หนักๆ ให้ผูกยึดติดกับผนังให้แน่น -ควรจดจำตำแหน่งของวาว์ลแก้ส วาว์ลน้ำ และสะพานไฟ ให้ได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้ทันรีบปิดได้ทัน -ควรศึกษาวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่นถังดับเพลิง ถุงทราย -กำหนดจุดนัดพบนอกสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพ กรณีพลัดหลง ขณะเกิดแผ่นดินไหว -หากเกิดแผ่นดินไหว ให้ใช้สติ อย่าตกใจ ให้หมอบใต้พื้นโต๊ะ หรือใกล้กับกำแพงด้านในของบ้าน โดยใช้แขนป้องกันศีรษะไว้ -ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้กำแพงของบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ -หากอยู่ในที่โล่งหรือขณะขับรถ ให้รีบหยุดรถทันที และให้อยู่ให้ห่างจากเสาไฟฟ้า ใต้สะพาน และป้ายโฆษณา -หากอยู่ในอาคารสูง ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหวเด็ดขาด ควรตั้งสติ และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว รีบหนีให้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้ -ขณะเกิดเหตุอย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ เพราะอาจมีการแก๊สรั่วในพื้นที่ -หากอยู่ใกล้กับชายฝั่งให้อพยพไปยังที่สูง เหนือระดับน้ำทะเล 30 เมตร หรือเท่ากับเข้าไปในฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิได้ หลังเกิดแผ่นดินไหว -ตรวจสอบตัวเองและคนใกล้เคียงว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่ -สวมใส่รองเท้าหุ้มส้น [&hellip

เครือข่ายกะเหรี่ยงเข้ายื่นหนังสือ กรณีผู้นำกะเหรี่ยงหายตัวไป

                  เครือข่ายกะเหรี่ยง เข้ายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีผู้นำกะเหรี่ยงหายตัวไป   เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีผู้นำกะเหรี่ยงในพื้นที่แก่งกระจานหายตัวไป เมื่อวันที่  22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายไวยิ่ง ทองบือ ประธานมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ นำเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือผ่านนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีผู้นำกะเหรี่ยงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งพื้นที่แก่งกระจานหายตัวไป ณ หน้าอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การหายตัวไปของนายพอละจี  รักจงเจริญ (บิลลี่) ซึ่งเป็นผู้นำชาวกะเหรียงบ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวันที่ 17 เมษายน 2557 นายพอละจี  รักจงเจริญ (บิลลี่) ออกเดินทางจากหมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย เข้าสู่เมือง (อ.แก่งกระจาน) และได้หายตัวไป ในวันที่ 21 เมษายน 2557 ภรรยาของนายพอละจี  รักจงเจริญ ชาวบ้านและผู้แทนเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตตะนาวศรี ยื่นหนังสือต่อ     นายมณเทฑียร  ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และ พล.ต.ต.พีรชาติ รื่นเริง    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี [&hellip

ประกาศเตือน บุคคลอันตราย!

ประกาศเตือน บุคคลอันตราย!   นางสาวอุสุมา  ศิริ (ปอย)  อายุ 36 ปี  ถูกบันทึกประจำวันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ฝากเตือนภัยถึงชาวเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และพิจิตร โปรดระวังบุคคลอันตรายดังกล่าว ล่อลวง ช่อโกงทรัพย์สินของท่าน โดยการพูดจาหว่านล้อมต่างๆ หรือหลอกลวงทรัพย์ในลักษณะของการนำโทรศัพท์ไอโฟน 5S มือ1 จากศูนย์ฯ มาขายให้ในราคาถูก และต้องวางเงินมัดจำเครื่องละ 4,000 บาท ซึ่งเวลาผ่านไปเจ้าทุกข์ก็ไม่ได้รับของแต่อย่างใด จึงได้ติดตามทวงถามโดยไม่ได้รับคำตอบใดๆ ต่อมาจึงเขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันตามลำดับ เหตุการณ์ดังกล่าวมีเจ้าทุกข์เข้าแจ้งความแล้วหลายราย ล่อลวงทรัพย์ไปแล้วกว่าหลายแสนบาท จึงฝากข่าวเตือนภัยถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และพิจิตรด้วยคะ       สำนักข่าว cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

สุดทน!! นักท่องที่ยวจีนถ่ายทุกข์คูเมือง เชียงใหม่

สุดทน!! นักท่องที่ยวจีนถ่ายทุกข์คูเมือง เชียงใหม่   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพคนกำลังหันหลังกำลังทำท่าถ่ายทุกข์ในคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดกันว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งภาพนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งจากกรณีนี้ส่งผลให้ชาวเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งสุดทน ตั้งกลุ่มต้านนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีพฤติกรรมพิเรนทร์ ทั้งนี้ คูเมืองเชียงใหม่ อดีตเป็นคูเมืองที่ใช้ป้องกันข้าศึก และยังเป็นแหล่งประมงและแหล่งน้ำสำหรับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งน้ำในคูเมืองเป็นน้ำที่รับมาจากดอยสุเทพ ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีกำแพงเมืองแล้ว จึงเรียกแนวกำแพงเมืองเชียงใหม่นี้อย่างเป็นทางการว่า “คูเมือง” ซึ่งคูเมืองเชียงใหม่ เป็นคูน้ำความกว้างราว 10 เมตร (อดีตเคยกว้างสูงสุด 25 เมตร) ลึกสุด 4 เมตร ตลอดคูเมืองจะมีน้ำพุ และจุดกลับรถกั้นเป็นระยะๆ การจราจร รอบนอกเป็นแบบวิ่งรถทางเดียวตามเข็มนาฬิกา ส่วนรอบในวิ่งรถทางเดียวทวนเข็มนาฬิกา อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่   ที่มา http://news.sanook.com/1506968/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%99-   สำนักข่าว cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

โจรชิงทรัพย์ ใครเห็นแจ้งเบาะแสด่วน !!!

โจรชิงทรัพย์ ใครเห็นแจ้งเบาะแสด่วน !!! เมื่อวันที่ 12/2/2557 เวลา 18:41 ได้มีผู้ชายคนหนึ่งได้ทำทีมาขอดูโทรศัพท์แล้วได้วิ่งราวโทรศัพท์ไปจากหน้าตู้โดยเด็กที่ร้านสามารถกระโดดไปลากคอจนรถล้ม…พอตั้งตัวได้คนร้ายก็ขับรถหนี แต่ได้โทรศัพท์กลับคืนมาครับ เพื่อไม่ให้ชายผู้นี้ไปก่อเหตู ซ้ำซากหรือก่อเหตุยังร้านอื่น…ฝากชาวเชียงใหม่ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับ หรือใครที่รู้จัก หรือเคยเห็น หน้า…แจ้งเบาะแสได้ที่ 0891770528 ขอบคุณครับ ฝากแชร์กันด้วยนะครับ…     คลิป CNXNEWS รายงาน

ร้านค้า Online สมัยนี้ดังแล้วหยิ่ง

ร้านค้า Online สมัยนี้ดังแล้วหยิ่งเยอะนะ คิดว่าดังจะทำยังไงก็ได้ลูกค้าไม่หาย ผมตั้งกระทู้เพื่อให้เพื่อนๆตรวจสอบสินค้าในร้านที่ขายแพงเกินจริง  และอ้างว่านำเข้าจากนอก เพื่อไม่ให้ใครโดนหลอก  รบกวนเพือนๆที่อ่านช่วยกันโหวตด้วยนะครับให้ขึ้นแนะนำ หรือแม่ค้าขายแว่นคนไหนเห็นว่าสินค้าที่ขายนั่นมีลักษณะเหมือนกันขอความรวมมือทำรูปเปรียบเทียบให้ดูหน่อยนะครับเพื่อนๆคนอื่นจะได้ไม่ถูกหลอกครับผม รวมไปถึงสินค้าอื่นๆที่ขายราคาเกินจริงด้วยนะครับ http://pantip.com/topic/31537693/ ผมอยากถามว่าเนี่ยมันคือยี่ห้อไหนกันแน่ครับ ระหว่าง ATOM Japan กับ FUCDA Unique Design ผมลองหาในกูเกลแล้วนะครับ ATOM Japan ราคา 2900 บาท FUCDA Unique Design 300-500 บาท หรือว่าราคานี้ของปลอมแต่มันมีของแท้ที่ไม่ใช่ราคานี้แจ้งผมด้วยนะครับ **************************************************************************************************** ไปเจอมาในFacebookครับผม ร้านขายแว่นยอดLikeเกือบๆสองแสนแต่ปากตลาดมากครับ ผมอ่านแล้วเงิบเลยด่าลูกค้าผ่านคอมเม้นก็มี อันนี้ผมไม่ได้โดนกับตัวนะครับแต่เห้นแล้วคิดว่ามันคงไม่ใช่ ผมว่ามันโหดร้ายมากเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะชื้อจริงๆแต่โดนแม่ค้าตอกหน้ากลับมากแบบนี้ เพิ่มเติมนะครับอันนี้ไอดีแฟนผม ผมลืมเปลี่ยนล๊อกอินขอบคุณครับ เพิ่มเติมอีกรอบนะครับมีคนหลังไมค์มาบอกว่าให้ช่วยกัน Report แต่ผมเห็นว่าแบบนี้ก็ขายไม่ออกแล้วนะครับ อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านเลยนะครับ แล้วแต่ความสมควรนะครับผม ขอบคุณทุกคนอีกทีครับ  https://www.facebook.com/sheepstudiobkk?ref=stream นี้คือคนหนึ่งในคนที่โดนเหวี่ยงมากนะครับยังไงก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนที่ใจร้อนนะครับ ทำมาค้าขายใจเย็นนิดหน่อย ผมเข้าใจครับผมก็คนค้าขายแต่ขายตามตลาดนัดไรงี้ไรขายของตลาดนัดคงเข้าใจดีว่ามันร้อนขนาดไหนทำให้หงุดหงิดได้ง่ายๆเลยครับ ผมขายของมาตั้งแต่เด็กๆเวลาเหนื่อยเจอลูกค้างี่เง่าก็อยากจะบ่น แต่ถ้าไม่มีลูกค้าเราก็อยู่ไม่ได้ ไม่ได้มีเราคนเดียวที่ค้าขายนะครับ ลูกค้ายังมีตัวเลือกอีกเยอะเราเจ๊งได้ง่ายๆเลยนะครับ   อ่านต่อ http://pantip.com/topic/31530414   ขอบคุณที่มา http://pantip.com/topic/31530414   สำนักข่าว cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน &nbsp

ชาวเชียงใหม่คิดยังไง ??? กับการปิดถนนห้ามผ่านหน้าศรีธนาคอนโด 2

ชาวเชียงใหม่คิดยังไง ??? กับการปิดถนนห้ามผ่านหน้าศรีธนาคอนโด 2    วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. ทางสำนักข่าว CNX NEWS ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอย คอนโดศรีธนา ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่าทาง คอนโดศรีธนา 2 กำลังมีการก่อสร้าง ด่านเพื่อปิดถนน ไม่ให้บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยของคอนโดศรีธนา 2 ใช้เป็นทางผ่าน ผู้สื่อข่าวจึงเข้าไปสอบถาม คุณประไพพรรณ อินทรสุข ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์) เกี่ยวกับกรณีนี้ ทางคอนโดได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ดินส่วนตรงด้านหน้าคอนโดเป็นที่ดินส่วนบุคคล ทางคอนโดได้มีการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เพราะทางคอนโดมีปัญหาเกี่ยวกับคนภายนอกที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัย มาจอดรถในที่จอดรถของคอนโด และเคยมีการเฉี่ยวชน รถของสมาชิกที่พักในคอนโดในเวลากลางคืน ทำให้มีปัญหาหลายอย่างตามมา ทางคอนโดจะใช้วิธีให้สมาชิกที่พักอาศัยติดสติ๊กเกอร์ ด้านหน้ารถทุกคัน ทุกชนิด ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ห้ามผ่านเข้ามาในคอนโด ซึ่งจากการสอบถาม ของผู้สื่อข่าวว่า ถ้าทางคอนโดทำแบบนี้ จะไม่เกิดปัญหาสำหรับผู้ที่เคยสัญจรในเส้นทางนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในเส้นทาง ถ.ห้วยแก้ว และจะเกิดปัญหาระหว่างชาวบ้านและผู้ที่พักอาศัยในซอยนี้มายาวนาน เพราะถนนเส้นนี้ ถือเป็นทางลัดที่จะผ่านไป ถนนศิริมังคลาจารย์ และทางฟาก ถ.ศิริมังคลาจารย์ ซอย 1 ก็ยังมีคอนโดมิเนียมที่จะผุดขึ้นอีก 2 โครงการ คือ เดอะศิริคอนโดมิเนียม และ เอสคอนโด ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง [&hellip

Page 4 of 8« First...23456...Last »