เทคโนโลยี | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 2

Category : เทคโนโลยี

“เหมืองแม่เมาะ” ใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกในการตรวจติดตามเสถียรภาพผนังบ่อเหมือง

“เหมืองแม่เมาะ” ใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกในการตรวจติดตามเสถียรภาพผนังบ่อเหมือง บริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมรองรับงานทำเหมืองระดับลึก   “เหมืองแม่เมาะ” เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์แบบเปิดขนาดใหญ่ ที่หน้างานขุดขนดินและถ่านหินมีมีระดับความลึกลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันเหมืองแม่เมาะมีระดับความลึกประมาณ 200 เมตร จุดลึกสุดตามแผนแม่บทการทำเหมืองเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2594 จะลึกลงไปถึงระดับประมาณ 500 เมตร จากระดับขอบบ่อปัจจุบัน ด้วยความลึกที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้ความเสี่ยงและระดับความรุนแรงจากการพังทลายของผนังบ่อเหมืองยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วย ในปี 2559 นี้ เหมืองแม่เมาะ ได้นำ “อุปกรณ์ตรวจติดตามเสถียรภาพเชิงลาด Slope Stability Radar หรือ SSR” มาใช้ในงานตรวจติดตามเสถียรภาพผนังบ่อเหมือง ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีทันสมัยชั้นนำระดับโลก โดยใช้หลักการของคลื่นเรดาร์มาประยุกต์ใช้ในตรวจจับการเคลื่อนที่ผิดปกติของผนังบ่อเหมือง รวมถึงหน้างานขุดขน โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปประกอบการพิจารณาประเมินเสถียรภาพและบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่หน้างานขุดขนสำคัญ เพื่อป้องกันความสูญเสีย และผลกระทบจากการพังทลายของผนังบ่อเหมืองต่อชีวิต ทรัพย์สิน และโอกาสในการขุดถ่านหินลิกไนต์ เพื่อขนส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อันเป็นภารกิจหลักของเหมืองแม่เมาะ นายพรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ นักธรณีวิทยาระดับ 9 กองวิศวกรรมธรณี ฝ่ายวางแผนและบริหาร          เหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา งานตรวจวัดติดตามเสถียรภาพเชิงลาดผนังบ่อเหมืองนั้นมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ทั้งการเข้าพื้นที่เดินสำรวจตรวจสอบ หน้างาน , การใช้อุปกรณ์ธรณีเทคนิค , ตรวจวัดการเคลื่อนตัวใต้ผิวดินและระดับแรงดันน้ำใต้ดิน และการใช้เทคนิครังวัดตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผิวดิน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานยืนถือเป้าไปตามหน้าผนังบ่อเหมืองแล้วใช้กล้องสำรวจวัดระยะ จากนั้นจึงพัฒนามาใช้อุปกรณ์ Georobot เทคนิคงานรังวัด แต่พัฒนาขึ้นเป็นระบบอัตโนมัติ ทำงานตามรอบที่กำหนด โดยต้องติดตั้งเป้าปริซึมตรวจวัดเป็นแนวยาวตามผนังบ่อ ทั้งนี้ มีข้อจำกัดเรื่องข้อมูลการตรวจวัดที่ได้เป็นข้อมูลของจุดหรือเป้านั้นๆ เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมต้องติดตั้งเป้าปริซึมตรวจวัดเป็นจำนวนมาก แล้วจึงนำข้อมูลแต่ละจุดมาประมวลร่วมกัน และต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ไปบำรุงรักษาเป้าปริซึมตรวจวัดอยู่เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดไม่สามารถตรวจวัดได้ในกรณีสภาวะอากาศเลวร้าย [&hellip

มช.ร่วมลงนาม MOU บ.ยนต์ผลดี จก.ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

มช.ร่วมลงนาม MOU บ.ยนต์ผลดี จก.ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ พิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park Chiangmai University – STeP) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ร่วมกันระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม (Triple Helix) เพื่อนำผลงานการวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยบริษัท ยนต์ผลดี จำกัด นั้น ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลระบบโรงสีข้าวทั้งระบบของคนไทย ซึ่งดำเนินการยาวนานมากกว่า 60 ปี ได้ร่วมพิธีลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ ความเป็นมาเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุได้รับการคิดค้นโดยคณะวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับขยายขนาด จนถึงระดับโรงงานต้นแบบ เริ่มตั้งแต่ “ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” หรือ สกอ., “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” หรือ สนช., “สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)” หรือ สวก. และ “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ [&hellip

เปรียบเทียบข้อดีรถมือสองกับรถมือหนึ่งต่างกันตรงไหน

เปรียบเทียบข้อดีรถมือสองกับรถมือหนึ่งต่างกันตรงไหน สำหรับคนที่ต้องการจะออกรถใหม่สักหนึ่งคัน เคยคิดหรือไม่ว่า ซื้อรถมือหนึ่งหรือรถมือสองแบบไหนถึงจะคุ้มค่ากว่ากัน? เนื่องจากความชอบส่วนบุคคล หรือรสนิยมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะคิดว่าซื้อรถทั้งทีก็ซื้อรถใหม่มือหนึ่งไปเลยดีกว่า แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ยังให้ความสนใจรถมือสอง เพราะเชื่อมั่นว่าอย่างไรซะการซื้อรถยนต์ใช้แล้วก็คุ้มค่ามากกว่าอยู่ดี ทั้งในเรื่องของราคา และปัจจัยอื่นๆ หลายอย่าง อย่างไรก็ดีทั้งรถมือหนึ่ง และรถยนต์ใช้แล้วต่างก็มีข้อดีที่แตกต่่างกันออกไป ซึ่งอาจจะทดแทนกันไม่ได้ แต่ก็สามารถเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ข้อดีของรถมือหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือคุณจะได้รถใหม่ที่มีสภาพใหม่เอี่ยมแบบแกะกล่องที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน แต่ราคาก็ย่อมสูงตามไปด้วย นอกจากนั้นรถมือหนึ่งจะมาพร้อมกับประกันชั้นเลิศที่มักจะแถมมาเป็นโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค แต่เอาเข้าจริงๆ รถยนต์ใช้แล้วที่ยังมีสภาพดีเหมือนใหม่เทียบเท่ากับรถป้ายแดงก็มีให้เลือกเยอะแยะ ซึ่งข้อดีของรถมือสองหลักๆ ก็คือมีราคาที่ถูกกว่ารถมือหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้จะเป็นรถโฉมเดียวกัน แต่เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นรถมือหนึ่ง มูลค่าของรถก็จะถูกลดลงอยู่แล้ว แม้ว่ารถยนต์ใช้แล้วคันนั้นจะผ่านการใช้งานมาแค่ปีเดียวก็ตาม     แต่รถมือสองก็ยังได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยิ่งเมื่อประมาณปีถึงสองปีที่ผ่านมานี้รถมือสองยิ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมากขึ้น ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจที่ทำให้ความสามารถในการจับจ่ายเงินของคนไทยมีปริมาณที่ลดลง นอกจากนั้นยังมีเรื่องของโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ที่มีการปรับให้สูงมากขึ้น ทำให้รถมือหนึ่งส่วนใหญ่มีราคาที่แพงมากกว่าเดิม จึงส่งผลทำให้ผู้คนเปลี่ยนใจมาเลือกซื้อยนต์ใช้แล้วกันมากขึ้น และทำให้วงการรถมือสองกลับมาคึกคักอีกครั้ง ยิ่งรถมือสองกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่ วงการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วก็มีการพัฒนา และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างในสิ่งที่เห็นได้ชัด นั้นก็คือเว็บไซต์ซื้อ-ขายรถมือสองออนไลน์ ที่พบเห็นได้มากมายบนโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนสามารถซื้อ-ขาย หรือติดต่อกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น อย่างเช่นเว็บไซต์ Trusteecar.com ที่นอกจากจะแบ่งแยกรถเอาไว้เป็นหมวดหมู่ ก็ยังมีการอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ บริการตรวจสอบสภาพรถก่อนการซื้อขาย บริการส่งข้อความหาผู้ขาย บริการหารถคันใหม่ที่คุณต้องการ หากรถคันนั้นถูกขายไปแล้ว และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองแก่ผู้ต้องการซื้อรถมือสองที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันนี้ หลังจากที่คุณได้รู้ถึงข้อดีของทั้งรถมือหนึ่ง และรถมือสองเรียบร้อยแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าเลือกซื้อรถแบบไหนจะตรงใจมากกว่ากัน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ควรจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของคุณเป็นหลักด้วย   CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ  รายงาน   [&hellip

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก

รมว.กระทรวงวิทย์ฯ เผย ประเทศไทยเตรียมก้าวสู่ยุคการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2559 : นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก Association of University Technology Managers, Asia 2016 (AUTM Asia 2016) ซึ่งประเทศไทย โดย หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษารวม 9 แห่ง (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) และสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)   ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงานขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2559 โดยมีวิทยากรจากทั่วโลกและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  ชี้ประเทศไทยพร้อมพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไลผลักดันการนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัด เชียงใหม่  รัฐบาลมุ่งสร้างกลไกให้ประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมกับกำหนดนโยบาย ในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริม startup และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การลดหย่อนภาษี การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนใน SME และ startup และส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการ ผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers) เป็นต้น ซึ่ง รัฐตั้งเป้าหมายของลงทุนด้านการวิจัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ของจีดีพี  โดยตั้งเป้าสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 70:30 ภายในปี 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีบุคลากรในวิชาชีพสายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปิดช่องวางระหว่างงานวิจัยและตลาด อย่างไรก็ตาม [&hellip

เปิดตัวเครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT SOMATOM FORCEแห่งแรกในประเทศไทย

เปิดตัวเครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT SOMATOM FORCEแห่งแรกในประเทศไทย           ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเป็น CTscan ชนิด 2หัวตรวจรุ่นโซมาโตมฟอร์ซ (SOMATOM FORCE) ที่แรกในประเทศไทย ลดปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทันสมัยและปลอดภัยในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายรังสีเอกซ เป็นรังสีที่นำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค โดยการนำรังสีมาถ่ายภาพอวัยวะต่างๆที่แพทย์สงสัยว่าจะมีโรค ทำให้แพทย์มองเห็นภาพอวัยวะนั้นๆได้ปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น ผศ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณอาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัยกล่าวว่า “ปัจจุบันภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด2 หัวตรวจ รุ่นโซมาโตมฟอร์ซ(SOMATOM FORCE) โดยได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558ให้บริการตรวจผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 2,200 รายซึ่งคุณสมบัติเด่นของเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นนี้คือ ตัวเครื่องนั้นจะมีสองหัวตรวจในขณะที่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีเพียงหัวตรวจเดียวซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในด้านความปลอดภัยจากรังสี ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจน้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่จะต้องระวังเรื่องภัยจากรังสีมากกว่าผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคไตหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไตวายหลังจากการตรวจลดลง สามารถใช้ปริมาณสีที่ฉีดในปริมาณน้อยกว่าทั่วไปได้กว่าครึ่ง” ทั้งนี้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงยังสามารถตรวจวิเคราะห์ในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อน เช่นหลอดเลือดหัวใจในคนไข้ที่กลั้นหายใจไม่ได้ การทำงานของหัวใจห้องขวาล่างเห็นการกำซาบของเลือดในปอดในผู้ป่วยหายใจลำบาก การกำซาบของสมองในผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลัน ทำให้เพิ่มศักยภาพการทำงานของแพทย์ให้กระชับขึ้น ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น เช่น ศักยภาพที่จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้โดยใช้ปริมาณรังสีต่ำมาก การตรวจหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่เจ็บหน้าอกแต่ตรวจด้วยวิธีอื่นๆไม่เจอ การตรวจผู้ป่วยอุบัติเหตุที่กลั้นหายใจไม่ได้ การตรวจผู้ป่วยเด็กเล็กได้โดยไม่ต้องดมยาสลบ การตรวจอื่นๆซึ่งเดิมเคยต้องตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคิวยาวนานสามารถนำมาตรวจได้ในเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด2 หัวตรวจยังสามารถทำการวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของนิ่ว หินปูน  ส่วนประกอบของไขกระดูกวิเคราะห์การทำงานของหัวใจได้อย่างละเอียด สามารถวัดการทำงานของหัวใจห้องล่างขวาได้เพิ่มเติมจากเดิม [&hellip

คอนเซ็ปต์งาม ๆ iPhone 7 ปุ่มโฮมผสานรวมอยู่บนหน้าจอ และโลโก้ Apple มีไฟส่องสว่าง

คอนเซ็ปต์งาม ๆ iPhone 7 ปุ่มโฮมผสานรวมอยู่บนหน้าจอ และโลโก้ Apple มีไฟส่องสว่าง อีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ iPhone รุ่นถัดไปหรือ iPhone 7 ที่มาพร้อมปุ่มโฮมผสานรวมอยู่บนหน้าจอ และโลโก้ Apple มีไฟส่องสว่าง ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบโดย Martin Hajek นักออกแบบชื่อดัง จะมีหน้าตาแบบไหนนั้น มาดูกันเลย iPhone 7 ตามคอนเซ็ปต์นี้มีหน้าจอแสดงผลที่ขยายแบบเต็มขอบมาถึงด้านบนและด้านล่าง โดปุ่มโฮมอยู่บนหน้าจอแสดงผล ขอบจอยังคงเป็นกระจก 2.5D คือมีลักษณะขอบโค้งมน การที่หน้าจอถูกขยายให้เต็มขอบจอจะทำให้หน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่ตัวเครื่องมีขนาดเท่าเดิม เหนือหน้าจอเหลือขอบเพียงนิดเดียวสำหรับช่องลำโพงเสียงสนทนา และเลนส์กล้องหน้าที่เป็นเลนส์มุมกว้าง เอาใจคนรักเซลฟี่ที่ยังคงมีกระแสฮอตฮิตในปัจจุบัน ขอบด้านล่างตัวเครื่องมีพอร์ตเชื่อมต่อคาดว่าเป็น USB Type-C เช่นเดียวกับบน MacBook 12 นิ้วรุ่นล่าสุด, มีช่องเสียบหูฟัง, ช่องลำโพง และไมโครโฟน ขอบด้านข้างซ้ายมีปุ่มปิดเสียง และปุ่มปรับระดับเสียง ดีไซน์คล้ายกับ iPhone 6 ในปัจจุบัน ฝาหลังในส่วนของโลโก้ Apple มีไฟส่องสว่างเช่นเดียวกับ MacBook แต่มีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาคือสามารถใช้เป็นไฟแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้ iPhone 7 ตามคอนเซ็ปต์นี้มีกล้องหลัง 2 ตัว เพื่อให้การถ่ายภาพสามารถเก็บรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้น พร้อมไฟแฟลชแบบ True Tone หรือ 2 โทนสีช่วยภาพในที่แสงน้อยและทำให้ภาพถ่ายออกมาสมจริงมากขึ้น ภาพด้านหน้าและด้านหลังของ iPhone 7 ตามคอนเซ็ปต์นี้ ภาพเปรียบเทียบด้านหน้าของ [&hellip

Nokia Shop เปลี่ยนชื่อเป็น MLINK ทุกสาขาแล้ว!!

                  Nokia Shop เปลี่ยนชื่อเป็น MLINK ทุกสาขาแล้ว!! ปิดตำนาน Nokia ในประเทศไทยแบบหมดจด นอกจากข่าวที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการเปิดตัว Windows 10: The Next Chapter  ของไมโครซอฟท์ในคืนนี้ วันนี้ก็มีข่าวน่าใจหายเล็กๆ มาฝากเพื่อนๆ นั่นคือ ตอนนี้ Nokia Shop เดิม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น MLINK หมดแล้วนะครับ หลังจากที่ไมโครซอฟท์เข้าซื้อฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย ประเทศฟินแลนด์เรียบร้อยแล้ว ก็ค่อยๆ เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ของโนเกียเดิม พร้อมผนวกธุรกิจในประเทศต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับโนเกียเดิม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางธุรกิจของไมโครซอฟท์ ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน บริษัท โนเกีย ประเทศไทย ก็ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย(ส่วนผลิตภัณฑ์) ไปหลายเดือนแล้ว แต่ร้าน Nokia Shop ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะไร? นั่นเป็นเพราะว่า Nokia Shop เป็นร้านที่เปิดให้บริการโดย บริษัทที่ชื่อว่า MLINK ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ บริษัท โนเกีย ประเทศไทย(เดิม)  เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งคาดว่าที่ผ่านมาคงอยู่ในช่วงดำเนินการเจรจาทางธุรกิจกันอยู่ ล่าสุดที่สมาชิก Nokia Lumia Club รายงานเข้ามาแล้วว่า [&hellip

Suzuki Ciaz เวอร์ชั่นจีนสุดหรู แต่ว่าที่อีโคคาร์บ้านเรา

S Suzuki Ciaz เวอร์ชั่นจีนสุดหรู แต่ว่าที่อีโคคาร์บ้านเรา     Suzuki Alivio/Ciaz เตรียมเปิดตัวในตลาดจีนปลายปี 2014 นี้ เปลี่ยนชื่อเป็น ‘Kai Yuet’ สำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะ ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด 1.6 ลิตร ว่าที่อีโคคาร์รุ่นใหม่ในบ้านเรา  ซูซูกิ ‘Alivio’ หรือ ‘Kai Yuet’ ในตลาดจีน ถูกถอดแบบมาจากเวอร์ชั่นคอนเซ็พท์ที่เปิดตัวไปก่อนหน้า เน้นความหรูหราเป็นพิเศษ ด้วยกระจังหน้าเสริมโครเมี่ยมขนาดใหญ่ ติดตั้งไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ พร้อมเส้นโครเมี่ยมบริเวณไฟตัดหมอก เช่นเดียวกับด้านท้ายที่ออกแบบให้ดูมีมิติ พร้อมไฟท้ายขนาดใหญ่ช่วยให้ตัวรถดูกว้างขึ้น ช่องตะแกรงสีดำด้านล่างตัดด้วยโครเมี่ยมช่วยให้ดูสปอร์ตลงตัว        มิติตัวถังมีขนาดใหญ่เท่ากับรถยนต์ในกลุ่มคอมแพ็ค C-Segment พร้อมระยะฐานล้อยาว 2,650 มม. โดยเวอร์ชั่นจีน ห้องโดยสารภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำ-เบจ ตัดด้วยลายไม้และโครเมี่ยมขัดเงา ติดตั้งหน้าจอเพื่อความบันเทิงขนาด 6.5 นิ้ว ระบบบลูทูธ ระบบนำทาง กล้องส่องภาพขณะถอย รวมถึงระบบควบคุมสเถียรภาพ ESP และ Traction Control สำหรับป้องกันล้อหมุนฟรี ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ กุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ท        Suzuki Kai Yuet เวอร์ชั่นจำหน่ายจริง ติดตั้งเครื่องยนต์ G-INNOTEC ขนาด 1.6 ลิตร VVT ให้กำลังสูงสุด 118 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 158 นิวตัน-เมตร [&hellip

ยลโฉม “ฮอนด้า โมบิลิโอ ใหม่”

ยลโฉม “ฮอนด้า โมบิลิโอ ใหม่” เปิดราคา 5.97-7.39 แสนบาท ตั้งเป้า 1 หมื่นคันใน 1 ปี พร้อมเดินสายพานการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์เป็นรุ่นแรกในไทย วันที่ 12 ก.ย. 2557 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ได้เปิดตัว รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กขนาด 7 ที่นั่งรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ “ฮอนด้า โมบิลิโอ ใหม่” ซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ 4 ในกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ ภายหลังการเปิดตัวรถยนต์ในกลุ่มดังกล่าวภายในปีนี้ไปแล้ว 3 รุ่น ได้แก่ ฮอนด้า โอดิสซีย์, ฮอนด้า สเตปแวกอน สปาด้า และ ฮอนด้า ฟรีด เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้น นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า รถยนต์รุ่นดังกล่าวถือได้ว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นแรกของฮอนด้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยได้รับการออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและพัฒนาชาวไทยและญี่ปุ่นในศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ฮอนด้าประจำภูมิภาคเอเชแปซิฟิกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ที่ได้พัฒนาตามหลักการการออกแบบภายใต้แนวคิด Man Maximum Machine ที่เน้นให้ความสำคัญสูงสุดต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร   กลุ่มเป้าหมายของ “ฮอนด้า โมบิลิโอ ใหม่” เพื่อตอบรับทุกการใช้งานที่หลากหลาย สำหรับทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวแบบครอบครัว การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวในการเดินทางและยังต้องการพื้นที่ในการบรรทุกอุปกรณ์กีฬา หรือสันทนาการ รวมถึงการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องใช้รถในการบรรทุกสินค้า [&hellip

อย่าหลงกลเชื่อเรื่องวิธีเปลี่ยนสีเว็บ facebook

อย่าหลงกลเชื่อเรื่องวิธีเปลี่ยนสีเว็บ facebook หลังคนหลงคลิกติดมัลแวร์นับหมื่นราย     ใครที่ใช้ facebook อยู่ก็คงจะเห็น comment บางราย หรือบน facebook wall ที่มีการโพสต์ลิงค์แนะนำว่า มาชวนทำ facebook เปลี่ยนสีได้ แบบดังรูปที่คุณเห็น แต่ความจริงแล้ว ลิงค์นี้นำพาไปสู่การติดมัลแวร์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนด้วย ซึ่ง Cheetah Mobile บริษัทอินเทอร์เน็ตจากประเทศจีน ได้ประกาศแจ้งเตือนเรื่อง ลิงค์หลอกลวงบน facebook ดังกล่าวแล้ว โดยเบื้องต้นมีผู้ใช้งาน facebook ติดมัลแวร์ตัวนี้นับหมื่นราย โดยเมื่อคลิกลิงค์ดังกล่าว  จะพาไปสู่เว็บอันตรายในลักษณะ Phishing เพื่อหวังติดตั้งแอพบนบัญชี  facebook คุณและใช้โปรไฟล์คุณในการโพสต์ชวนคลิกลิงค์หลอกลวงว่า มาทำ facebook เปลี่ยนสีได้ ซึ่งเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บอันตรายจะมีการโจมตี 2 รูปแบบ คือวิธี “Access Tokens” เพื่อพยายามเชื่อมโยงถึงรายชื่อเพื่อนๆบน facebook ของคุณ และแสดงเกี่ยวกับวีดีโอการเปลี่ยนสีบนหน้าเว็บ facebook ซึ่งวิธีทีว่าจริงๆแล้วมันคือติดตั้งมัลแวร์เข้าไปใน facebook profile ของคุณ ซึ่งสังเกตได้ว่าโค้ดเว็บนำพาไปสู่เว็บอันตรายแน่ๆ แต่ถ้าไม่ดูวีดีโอสาธิตละก็ Hacker เค้าจะใช้แผน 2 คือ  เว็บไซต์อันตรายที่ว่านี้ก็จะพยายามติดตั้งมัลแวร์ภายในเครื่องอีก โดยมันจะดาวน์โหลดมัลแวร์ติดตั้งบน PC หรือติดตั้งไฟล์ APK ซึ่งเป็นไฟล์อันตรายบนตัว Android  ลงไปในสมาร์ทโฟน วิธีแก้ไขคือ [&hellip

Page 2 of 1512345...10...Last »