เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 5

Category : เชียงใหม่วันนี้

เชียงใหม่รับมอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยจะทยอยแจกจ่ายไปยังอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ลานเอนกประสงค์บ้านใหม่วังปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ. 2560 ปีที่ 18” โดยมีนายธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ และคณะ ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 15,000 ผืน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นายอำเภอแม่วาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาสะเมิง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย   สำหรับ สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน [&hellip

รมว.กก.ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา

รมว.กก.ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไว้ให้คน รุ่นหลัง และบ่งบอกถึงความสง่างามทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบยุ้งข้าวล้านนา ให้กับพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีนางโสภา เมืองกระจ่าง ทายาทตระกูลนันทขว้าง เป็นเจ้าของเดิม ร่วมส่งมอบพร้อมมอบเงินบริจาคอีกจำนวน 100,000 บาท ณ พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณได้รับความอนุเคราะห์จากนางโสภา เมืองกระจ่าง ที่มีความต้องการจะอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาวล้านนา จึงได้บริจาคให้อยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  และได้รื้อถอน ย้ายจากที่ตั้งเดิมในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งตั้งเสร็จสิ้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยยุ้งข้าว หรือ หลองข้าวในภาษาล้านนาแห่งนี้ มีชื่อว่า หลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) โดยถือเป็นหลองข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของในอดีต เมื่อดูจากลักษณะของรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมแล้ว สันนิษฐานว่าจะมีอายุประมาณ 150-170 ปี บริเวณเสาช่วงการหลองข้าวมีร่องรอยบากไม้ เพื่อนำแผ่นไม้มาใส่กั้นเป็นห้องเก็บข้าว ซึ่งรูปแบบที่มีความโดดเด่น คือ ลวดลายแกะสลักรูปนกยูงหน้าจั่วทั้งสองด้าน และมีการปรับปรุงใส่ไม้ฉลุบริเวณระเบียง และดัดแปลงทางขึ้นตั้งแต่ในอดีต คือมีการต่อเติมบันไดถาวรขึ้นลงทางด้านหน้า จากโครงสร้างหลองข้าวเดิมที่ไม่มีทางขึ้นไปต้องใช้บันไดไม้พาดเท่านั้น ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ [&hellip

นักท่องเที่ยวไทยเทศร่วมปล่อยโคมไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าต้อนรับประเพณียี่เป็งของล้านนา

นักท่องเที่ยวไทยเทศร่วมปล่อยโคมไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าต้อนรับประเพณียี่เป็งของล้านนา ที่วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 3 พ.ย.60 ที่วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามมายาวนานที่วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 30 กิโลเมตร มีอาหารเป็นญี่ปุ่นเฮฟวี่บ๊อกดิเนอร์ มีพิธีทางศาสนาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วม การแสดงทางเหนือการฟ้อนรำต่างๆ โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและไทยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันจำนวนมาก การจุดผางประทีป และร่วมกันปล่อยโคมไฟสู่ท้องฟ้ามากว่า 1 พันลูกซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างบันทึกภาพความประทับใจกัน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและวัฒนไทยประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา นายนพดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับการท่องเที่ยวที่อบอุ่น โดยจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

เริ่มแล้วประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ เน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะล้านนา

  เริ่มแล้ว ประเพณีเดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะล้านนา พร้อม ตกแต่งโคมไฟให้มีสีสันทั่วเมือง ขณะที่ บรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” โดยจะกลับมามีสีสันและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเชียงใหม่อีกครั้ง ในรูปแบบย้อนยุคที่มีกลิ่นอายความเป็นล้านนา เพื่อนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศด้วยความภาคภูมิใจเต็มที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป โดย งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 โดยจะจัดขึ้น ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , บริเวณรอบคูเมือง ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และบริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ , กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง จำนวนกว่า 100,000 ดวง , การประกวดเทพี – เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรม บริเวณ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตกแต่งโคมไฟล้านนาตลอดเส้นทางขบวนแห่ [&hellip

24 อำเภอของเชียงใหม่อัญเชิญ ไฟหลวงพระราชทานไปใช้ในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน ให้แก่ 24 อำเภอของเชียงใหม่ เพื่ออัญเชิญ ไฟหลวงพระราชทานไปใช้ในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที 23 ตุลาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่นายอำเภอ 24 อำเภอ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปยังพระจิตกาธาน ณ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ตามอำเภอต่างๆ เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงต้อนรับ (โถงท่าแพ) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทน รับโคมไฟหลวงพระราชทานไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล [&hellip

เชียงใหม่อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะกำหนดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่ อำเภอทั้ง 24 อำเภอต่อไป เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานเดินทางไปถึงยังศาลากลางจังหวัด เชียงใหม่ และเก็บรักษาไว้ ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพร สถาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทน รับโคมไฟหลวงพระราชทานไป ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ อีก 76 แห่ง รวมทั้งต่างประเทศ 94 แห่งด้วยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าฯได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทา นมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นำมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องสำนักงานจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และจะกำหนดจัดพิธีรับไฟหลวง พระราชทานให้แก่อำเภอทั้ง 24 อำเภอ [&hellip

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยมีขวัญกำลังใจ ที่ดีในการดำรงชีวิตและต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป     เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณเชิงสะพานบ้านกู่ฮ่อสามัคคี ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 600 ถุง ได้แก่ บ้านกู่ฮ่อสามัคคี ตำบลบ้านหลวง อำเภอจองทอง จำนวน 215 ถุง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จำนวน 185 ถุง บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จำนวน 100 ถุง  และตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จำนวน 100 ถุง โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ฝ่ายปกครองท้องที่ และผู้นำชุมชน ร่วมในพิธี สำหรับ สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2560 ห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2560 [&hellip

ชาวเชียงใหม่ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

ชาวเชียงใหม่ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร   เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมล สุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่ากว่า 500 คน ร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ครบรอบ 1 ปี และ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ส่วนในช่วงเย็น เวลา 16.30 น. จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ [&hellip

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่ละอำเภอ

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่ละอำเภอ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัด สร้างและตกแต่งบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งวางแผนชี้แจงภารกิจของจิตอาสาในด้านต่างๆ เพื่อ เตรียมพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาในวันพระราชพิธีฯอย่างสมพระเกียรติที่สุด   นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ของแต่ละอำเภอ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ความเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยเริ่มที่อำเภอสันทราย ได้จัดซุ้มดอกไม้จันทน์ไว้ที่ สนามกีฬาเทศบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสร้างและตกแต่งบริเวณโดยรอบ มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ50 โดยได้ปลูกดอกดาวเรือง พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ จำนวนทั้งสิ้น 35,000 ต้น ซึ่งขณะนี้เริ่มผลิดอกบานสะพรั่ง นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อำเภอสันทรายเร่งดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ โดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 คาดว่า จะมีประชาชนมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์กว่า5,000 คน ซึ่งยอดรวมจิตอาสาที่สมัครภายในอำเภอสันทรายมี ทั้งหมดจำนวน9,819 คน ขณะนี้ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายแล้ว โดยจะทำการชี้แจงภารกิจให้แต่ละฝ่ายและทำการแบ่งเวร ช่วงเวลา หรือกระจายคนจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ ในส่วนของสถานที่จอดรถ ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ทั้งสิ้น 6 แห่ง ซึ่งรองรับกว่ารถกว่า 2,000 คัน และจะมีรถสองแถวคอยรับส่งอีกจำนวน 10 คัน เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับวิธีการเผาดอกไม้จันทน์ของอำเภอสันทราย ทางเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จะนำดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนนำมาถวายบรรจุลงในสะตวงยักษ์และนำไปเผาพร้อมกัน โดยสะตวงที่ทำจากหยวกกล้วย จะเป็นการผสมผสานทั้งภาคเหนือ ซึ่งมีสะตวงเป็น ภาชนะใส่ของ และในขณะเดียวกันของภาคกลางจะมีเรื่องของการแทงหยวก โดยจะนำทั้งสองวัฒนธรรมมาผสมผสานกัน และในเบื้องต้นจะใช้สะตวงเป็นที่จุดเผาดอกไม้จันทน์ ซึ่งตอนนี้จะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมต่อไปและในวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานคอยต้อนรับ [&hellip

เชียงใหม่มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอปรุงอาหาร ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปปรุงอาหาร ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับข้าวสารพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ได้นำไปปรุงอาหารสำหรับประชาชน รวมทั้งจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสารแก่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนำปรุงอาหารสำหรับประชาชน รวมทั้งจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดสรรและส่งมอบข้าวสารพระราชทานฯ ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสำนักงานปลัดสำนักนายกฯรัฐมนตรี ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการขนย้ายข้าวสารพระราชทานฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดสรรข้าวสารพระราชทานฯ ที่เก็บไว้ในศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัด 34 จังหวัด ทั่วประเทศ ให้จังหวัดเพื่อนำไปจัดเลี้ยงประชาชนในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้จัดหาข้าวสารพระราชทานฯ จำนวน 500 กิโลกรัม โดยเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรร่วมบริจาคข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีเครือข่ายร่วมบริจาคข้าว ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมโรงสีข้าวอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ได้ร่วมถวายข้าวสารพระราชทานฯ ต่อไป [&hellip

Page 5 of 94« First...34567...102030...Last »