Print Friendly, PDF & Email

cmru inbox ตอน ท่องวิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บันทึกเทปรายการ cmru inbox ตอน ท่องวิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก # adiCET ชุมชนต้นแบบสีเขียว              ณ เชียงใหม่เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอแนวคิดเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย หรือ adiCET โดยเทปดังกล่าวจะออกอากาศ                              ในวันอังคาร ที่ 1 มกราคม 2555 ทางช่องวีทีวีชาแนล วีทีวีเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ รวมทั้งทาง www.youtube.com/cmruinbox พร้อมรับชมรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ facebook  PRcmru ตลอด 24 ชั่วโมง

นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: