ร้องทุกข์ ฝากของจากเชียงใหม่ ไปอุบล ดิชั้นเดือนร้อนและวุ่นวายมากขนาดไห [&hellip