เศรษฐกิจ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : เศรษฐกิจ

DSC_5893
เปิดตัว”IORA ” น้ำดื่มคุณภาพ บุกตลาดเชียงใหม่ – ลำพูนวางเป้าติด 1 ใน 5 ธรุกิจน้ำดื่มไทย

เปิดตัว”IORA ” น้ำดื่มคุณภาพ บุกตลาดเชียงใหม่ – ลำพูนวางเป้าติด 1 ใน 5 ธุรกิจน้ำดื่มไทย เปิดตัวน้ำดื่มแบรนด์ใหม่ล่าสุด ไอโอร่า (IORA) “ใส่ใจคุณภาพ ใส่ใจคุณ” ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งธุรกิจทางการตลาดน้ำดื่ม และมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ใน 5 ของธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดระดับประเทศในอนาคต เมื่อ 19.00 น.วันที่ 20 ธันวาคม 59 ที่ร้านอาหารโมซี โมแอลเชียงใหม่ บริษัทน้ำดื่มไอโฮร่าจำกัด โดยคุณจักราวุธ ประทุม กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อม คุณณปพัฒน์ กลิ่นขจร เจ้าของน้ำสมุนไพรบ้านเลขที่ 9 ในฐานะกรรมการรบริหารบริษัทฯ ร่วมแถลงข่าวการเปิดตัวน้ำดื่มแบรนด์ “ไอโอร่า” (IORA) โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากคุณจักราวุธ ประทุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำดื่มไอโฮร่า จำกัด กล่าวว่า น้ำดื่มไอโอร่าจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำดื่ม และสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัทในเครือ NR GROUP ผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมพื้นฐาน ด้าน อาหาร ยา เครื่องสำอาง และบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้เครื่องจักรกล ที่ทันสมัย มีศักยภาพสูงจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งใน และต่างประเทศ [&hellip

183455
เชียงใหม่โชว์ศักยภาพจัด Lanna Mice Mart 2016 เชิญ 10 ประเทศอาเซียนร่วมงาน

เชียงใหม่โชว์ศักยภาพจัด Lanna Mice Mart 2016 เชิญ 10 ประเทศอาเซียนร่วมงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานลานนา ไมซ์ มาร์ท 2016 (Lanna Mice Mart 2016) ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำผู้ซื้อในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจาก 10 ประเทศในอาเซียน รวมถึงผู้ประกอบกการในพื้นที่ เดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ รวมถึงด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 จังหวัดเหนือตอนบน และการเจรจาธุรกิจ เมื่อ 18.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 59 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุธน วิชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน Lanna Mice Mart 2016 ซึ่งเป็นผู้ซื้อในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 10 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมงานในชุดประจำชาติและชุดสากลโดยมีบรรยากาศการจัดงานแบบล้านนาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองบนเวที สำหรับกิจกรรม Lanna Mice Mart 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 59 โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน [&hellip

unnamed (3)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอย่างยั่งยืน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอย่างยั่งยืน           กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) โดยจังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประชุมสัมมนา “การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว             แบบพำนักระยะยาว” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอโมร่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืนสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดและของประเทศโดยส่วนรวม           การสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เพื่อสนับสนุน             การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลก และของประเทศไทย การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้พำนักแบบมีความสุข มีความปลอดภัย อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวโดยรวม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป           โดยวิทยากรจะประกอบไปผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นายสุเทพ อารมณ์รักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย / นายวิสูตร  บัวชุม [&hellip

S__31129645
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา

 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip)  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) ตามแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ห้องเชียงของ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่   วันนี้ (15 พ.ย. 59) เวลา 16.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) ตามแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ห้องเชียงของ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่   เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) เน้น 5 จังหวัดภาคเหนือที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวต่อไป โดยงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2559   ปัจจุบันการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง [&hellip

unnamed (9)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนา Long – stay ครบวงจรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอย่างยั่งยืน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนา Long – stay ครบวงจรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอย่างยั่งยืน   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) กำหนดจัดการประชุมสัมมนา “ผู้พำนักระยะยาวชาวต่างประเทศและชาวไทย หรือ Long – stayer Seminar เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว” ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความยั่งยืนที่สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยกำหนดจะจัดการประชุมสัมมนาฯ ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การประชุมสัมมนา “ผู้พำนักระยะยาวชาวต่างประเทศและชาวไทย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว” สำหรับ Long – stayers ซึ่งจัดการประชุมฯ ในวันนี้ (21 ตุลาคม 2559) ครั้งที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยว แบบพำนักระยะยาว ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 [&hellip

12168
สานพลังประชารัฐไทยพาณิชย์จัดมหกรรม “ SME Expo Spring Up Thailand 2016

สานพลังประชารัฐไทยพาณิชย์จัดมหกรรม “ SME Expo Spring Up Thailand 2016 9 ก.ย. 59 เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานการเปิดงาน “ SME Expo Spring Up Thailand 2016 ” หรืองานมหกรรมเสริมศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งเอสเอ็มอีไทยอย่างครบวงจร ด้วยแนวคิด Total Business Solotions เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีคุณวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดลุกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวรายงานถึงที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในด้านการลงทุน และคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานร่วมคณะทำงานส่งเสริม SMEs Start Up และ Social Enterprise ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ กล่าวรายงานถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบกอบการเอสเอ็มอีได้เปิดบูธนำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายภายในงานจำนวนมาก และงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 – 11 ก.ย. 59 CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

unnamed (3)
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำสินค้าไทยสู่ตลาดจนี โดย C.M.V. Intertrade Co.,Ltd. กับ ตลาดค้าส่งเมืองอีอู้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำสินค้าไทยสู่ตลาดจนี โดย C.M.V. Intertrade Co.,Ltd. กับ ตลาดค้าส่งเมืองอีอู้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องเชียงทอง ชั้น 1 ศูนย์ประชุมนานาชาตคิุ้มคา คุ้มขันโตก เชียงใหม่ C.M.V. Intertrade Co.,Ltd. โดย สส.สุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัทฯ, คุณวัชระ ตันตรานนท์ กรรมการที่ปรึกษาบริษัทฯ และคณุ ประกอบ พรประสิทธิ์กลุ กรรมการผ้จู ดัการบริษัท ร่วมกับคณะผู้บริหารตลาดค้าส่ง เมืองอี ้อู และเจ้าหน้ารัฐบาลจีน โดย Mr.Gong Xian, Vice General Manager ของ Yiwu International Land Port Group Co.,Ltd. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเมืองอี ้อู และนักธุรกิจชาวจีนที่น าเข้าสินค้าไทยสู่ประเทศจีน ร่วมเป็ น ตัวแทนลงนามความร่วมมือในการส่งสินค้าการเกษตร และผลิตภัณฑ์การเกษตร ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคของจาก ประเทศไทยอันเป็ นที่ต้องการของตลาดจีน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า ไปยังตลาดค้าส่ง อี ้อู (Yiwu) [&hellip

13340353_1344610288888986_1007467187_o
พรอมเมนาดาฯ ผนึกกำลัง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดันเชียงใหม่แบรนด์สู่ตลาด ชูมาตรฐานระดับสากล

พรอมเมนาดาฯ ผนึกกำลัง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดันเชียงใหม่แบรนด์สู่ตลาด ชูมาตรฐานระดับสากล   หลังจากสภาพัฒน์แถลงตัวเลขจีดีพีขยายตัว 3.2%เป็นสัญญาณว่าสภาพเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้เริ่มขยับตัวไปในทิศทางที่ดี ตลาดค้าปลีกและภาคอุตสาหกรรมเริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ นอกจากมาตรการต่างๆที่รัฐออกมาสนับสนุนแล้ว หน่วยงานราชการรวมถึงภาคเอกชนต่างขานรับนโยบาย ด้วยการรวมตัวกันจัดงานแสดงสินค้าขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ ร่วมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาคมผู้ประกอบการเชียงใหม่แบรนด์ จัดงาน Chiang Mai Brand Grand Product สินค้าไทย ก้าวไกลสู่สากลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ “เชียงใหม่ แบรนด์” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก กฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เชียงใหม่แบรนด์นั้นเริ่มมาจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ หรือเชียงใหม่แบรนด์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีคณะกรรมการรับรองมาตรฐานตามขั้นตอนต่างๆ ถึง 15 ขั้นตอน เพื่อรับรองว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 และมีการพัฒนามาเรื่อยๆ  สำหรับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์นี้ เป็น Province Brand แรกของประเทศไทย หลังจากมีตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand’s Brand) ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ เชียงใหม่แบรนด์ไปแล้วว่า 235 แบรนด์และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้เชียงใหม่แบรนด์กว่า [&hellip

DSC_4290
สธ.ร่วมกลุ่ม จว.ภาคเหนือตนบน 1 จัดกิจกรรมสุขภาพ เที่ยวสุขี ปี 3 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

สธ.ร่วมกลุ่ม จว.ภาคเหนือตนบน 1 จัดกิจกรรมสุขภาพ เที่ยวสุขี ปี 3 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 จัดพิธีเปิดกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำร่องพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงภูมิปัญญาของจังหวัดเชียงใหม่ ประยุกต์สู่การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการทำตลาดทั้งไทยและต่างชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 59 ที่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่ นายแพทย์ วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพลแก้ว วัชรชัยสุรพล หัวหน้างานธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ การจัดกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมทดลองกิจกรรมต่าง ๆ ตามพื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 แห่ง ซึ่งได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผ่านการพัฒนาส่งเสริม ให้พร้อมบริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นเมืองบริการสุขภาพ (Lanna Wellness City) โดยงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน โดยการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง ประกอบด้วย ชีวาสปา เชียงใหม่จะพาท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันอบอุ่นแบบกลิ่นอายไทยล้านนาในวิลล่า ส่วนตัวที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลาย ด้วยศาสตร์ของการบำบัดจากองค์ประกอบทั้ง 5 ทาง คือ รูป รส [&hellip

25396858-02fa-4391-84e4-c17e5f34cddb
“เทศกาลหัตถกรรมล้านนา 59”10 – 14 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ บ้านถวาย

ยกระดับการตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ภายใต้หัวข้อ “เทศกาลหัตถกรรมล้านนา 59 : Amazing เหนือ Fair2016” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (สทกจ.ชม) จัดดำเนินกิจกรรมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเชิงพาณิชย์ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายเสริมสร้าง และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ให้สามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์โดดเด่น หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ รวมทั้ง การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเดิม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม และความจำเป็นในการปรับตัว และเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.  2559การที่ผู้ประกอบการบ้านถวาย ได้มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าหัตถกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้ง ยังได้สนับสนุนเชิญชวนผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มาร่วมกิจกรรมการตลาดในครั้งนี้ด้วยนั้น จึงเป็นการทำกิจกรรมการตลาดที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดี นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ [&hellip

Page 1 of 2312345...1020...Last »