เศรษฐกิจ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : เศรษฐกิจ

DSC_7332
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ( กลุ่ม D ) โดยมี รองศาสตรจารย์ ธีรภัทร วรรณกมล คณะบดีคณะการสื่อสารมวลชน สหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานและ นาย อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งในโครงการเป็นการกิจกรรมเพื่อแถลงผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ( กลุ่ม D ) และรับฟังคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์จากคณะที่ปรึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป จำนวน 318 ราย ในเขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ้งหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดแม่ฮ่องสอน , จังหวัดลำปาง , จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมป่าวักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [&hellip

IMG_5768
พาณิชย์เลือกเชียงใหม่เปิดตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) แห่งแรกของประเทศ

พาณิชย์เลือกเชียงใหม่เปิดตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) แห่งแรกของประเทศ พร้อมจัดงาน Thailand : King Fruit paradise ขนผลไม้สด จากสวน ผลไม้แปรรูป และสินค้านวัตกรรมผลไม้มาจำหน่าย ให้ประชาชนชาวไทยและ นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกซื้อ และร่วมมหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน หลังมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินิยมบริโภคผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนจำนวนมาก ตั้งเป้ามีผู้บริโภคมางานนี้ไม่ต่ำกว่า 70,000 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5 เดือน จะมีทุเรียนที่จะบริโภคในงานไม่ต่ำกว่า 180 ตัน และสร้างมูลค่าการใช้จ่ายสะพัดไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Thailand : King Fruit paradise ที่ Think Park สี่แยกรินคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการเปิดตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) แห่งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา ทั้งนี้่่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเฉพาะสินค้า สินค้าที่จำหน่ายในตลาดให้เป็นที่รู้จัก และเชิญชวนประชาชนทั้งคนไทยและต่างชาติให้มาท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลของไทย โดยเน้น “ทุเรียน” ในตลาดให้มากขึ้น , เพื่อยกระดับราคาผลไม้ไทย และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ , เพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อผลไม้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคผลไม้คุณภาพเกรดส่งออก ในราคาเป็นธรรม , เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ให้กับเกษตรกร ผู้ค้า รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน (OTOP) [&hellip

DSC_7193
สสว.หนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ

สสว.หนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ. เชียงใหม่ นางมัลลิกา กันเขตต์ สสว.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ภคินี อริยะ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มช. และนายเอกสิทธ์ จันทกลาง ผู้ประกอบการน้ำผึ้งแสงผึ้งลำพูน ร่วมแถลงข่าวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ( Start up ) ปี 2560 (ด้านธุรกิจทั่วไป) นางมัลลิกา กันเขตต์ สสว.เชียงใหม่ เผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม SME ในการการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งโครงการบ่มเพาะ SME ใหม่ หรือ Startup จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางที่เล็งเห็นถึงความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ และความเชื่อมั่นทางด้านของหน่วยงานสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะร่วมมือกันในการสนับสนุนการพัฒนาครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาที่จบใหม่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะประกอบธุรกิจ หรืออยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการที่เพิ่งดําเนินธุรกิจไม่เกิน 3 [&hellip

DSCF0157
มาดามแมงโก้ ( Madame Mango ) สินค้าเกษตร 4.0 เพื่อสุขภาพจากเชียงใหม่

มาดามแมงโก้ ( Madame Mango ) สินค้าเกษตร 4.0 เพื่อสุขภาพจาก เชียงใหม่   ได้เวลา เกษตร 4.0 … มาดามแมงโก้ บุกเบิกเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปสู่ ตลาดออนไลน์และรุกตลาดสากลส่งออกจีนเน้นใช้การสื่อสารแบรนด์สินค้า ทำการตลาดและการขาย ผ่านทางออนไลน์   จากแนวคิด การทำ เกษตร 4.0 ของรัฐบาล ซึ่ง เป็นการพลิกแนวคิดของสินค้าเกษตรกรรม ในยุคนี้ที่ เกษตรกรยุคใหม่ ควรจะต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มากขึ้น และการทำตลาดเองควบคู่กันไปด้วยโดยใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาด และการขาย ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อรองรับ ความต้องการ ของตลาด ทั้งในและนอกประเทศ เพราะว่า “แบรนด์” คือการสื่อสาร และประสบการณ์ที่มีต่อสินค้านั้นๆทำให้ แบรนด์สินค้า เกษตรกรรมแปรรูป จาก ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ “มาดามแมงโก้” ( Madame Mango ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ มะม่วงอบแห้ง ( Soft Dried Mango ) มองเห็นโอกาส ในการพัฒนาศักยภาพของสินค้าจาก ตำบลเล็กๆ ในอำเภอพร้าว และเป็นเหมือนสินค้าหัวหอกที่จะบุกเบิกตลาดก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และตลาดสากล ให้กับสินค้าอื่นๆจากตำบลนี้ในอนาคต [&hellip

7685
ชูเชียงใหม่ เป็นเมือง “เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม”

ชูเชียงใหม่ เป็นเมือง  “เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม”   ททท. ชูเชียงใหม่เป็น “เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม” ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ “สปา” ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสุขภาพและความงาม จังหวัดเชียงใหม่  “Beauty Rejuvenated @ Chiang Mai Season2  “เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว Spa & Wellness”  ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์สปา ร่วมออกบูธ และศูนย์การค้าช้อปปิ้งไลฟ์ไตล์ เมญ่า         นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ททท. เล็งเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม ที่โดดเด่น และยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่สนใจการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มที่มีศักยภาพคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี จึงมุ่งเจาะตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสุขภาพและความงาม “Beauty Rejuvenated @ Chiang Mai Season2  “เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว Spa & Wellness”  ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560ณ ศูนย์การค้าช้อปปิ้งไลฟ์ไตล์ เมญ่า ซึ่งถือเป็นการโหมโรง กิจกรรมนี้ โดยจะจัดกิจกรรมถึงช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็น แพ็กเก็ต [&hellip

DSC_5893
เปิดตัว”IORA ” น้ำดื่มคุณภาพ บุกตลาดเชียงใหม่ – ลำพูนวางเป้าติด 1 ใน 5 ธรุกิจน้ำดื่มไทย

เปิดตัว”IORA ” น้ำดื่มคุณภาพ บุกตลาดเชียงใหม่ – ลำพูนวางเป้าติด 1 ใน 5 ธุรกิจน้ำดื่มไทย เปิดตัวน้ำดื่มแบรนด์ใหม่ล่าสุด ไอโอร่า (IORA) “ใส่ใจคุณภาพ ใส่ใจคุณ” ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งธุรกิจทางการตลาดน้ำดื่ม และมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ใน 5 ของธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดระดับประเทศในอนาคต เมื่อ 19.00 น.วันที่ 20 ธันวาคม 59 ที่ร้านอาหารโมซี โมแอลเชียงใหม่ บริษัทน้ำดื่มไอโฮร่าจำกัด โดยคุณจักราวุธ ประทุม กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อม คุณณปพัฒน์ กลิ่นขจร เจ้าของน้ำสมุนไพรบ้านเลขที่ 9 ในฐานะกรรมการรบริหารบริษัทฯ ร่วมแถลงข่าวการเปิดตัวน้ำดื่มแบรนด์ “ไอโอร่า” (IORA) โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากคุณจักราวุธ ประทุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำดื่มไอโฮร่า จำกัด กล่าวว่า น้ำดื่มไอโอร่าจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำดื่ม และสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัทในเครือ NR GROUP ผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมพื้นฐาน ด้าน อาหาร ยา เครื่องสำอาง และบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้เครื่องจักรกล ที่ทันสมัย มีศักยภาพสูงจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งใน และต่างประเทศ [&hellip

183455
เชียงใหม่โชว์ศักยภาพจัด Lanna Mice Mart 2016 เชิญ 10 ประเทศอาเซียนร่วมงาน

เชียงใหม่โชว์ศักยภาพจัด Lanna Mice Mart 2016 เชิญ 10 ประเทศอาเซียนร่วมงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานลานนา ไมซ์ มาร์ท 2016 (Lanna Mice Mart 2016) ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำผู้ซื้อในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจาก 10 ประเทศในอาเซียน รวมถึงผู้ประกอบกการในพื้นที่ เดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ รวมถึงด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 จังหวัดเหนือตอนบน และการเจรจาธุรกิจ เมื่อ 18.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 59 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุธน วิชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน Lanna Mice Mart 2016 ซึ่งเป็นผู้ซื้อในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 10 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมงานในชุดประจำชาติและชุดสากลโดยมีบรรยากาศการจัดงานแบบล้านนาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองบนเวที สำหรับกิจกรรม Lanna Mice Mart 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 59 โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน [&hellip

unnamed (3)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอย่างยั่งยืน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอย่างยั่งยืน           กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) โดยจังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประชุมสัมมนา “การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว             แบบพำนักระยะยาว” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอโมร่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืนสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดและของประเทศโดยส่วนรวม           การสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เพื่อสนับสนุน             การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลก และของประเทศไทย การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้พำนักแบบมีความสุข มีความปลอดภัย อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวโดยรวม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป           โดยวิทยากรจะประกอบไปผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นายสุเทพ อารมณ์รักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย / นายวิสูตร  บัวชุม [&hellip

S__31129645
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา

 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip)  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) ตามแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ห้องเชียงของ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่   วันนี้ (15 พ.ย. 59) เวลา 16.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) ตามแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ห้องเชียงของ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่   เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเชิงรุกกลุ่มล้านนา (Lanna FAM Trip) เน้น 5 จังหวัดภาคเหนือที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวต่อไป โดยงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2559   ปัจจุบันการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง [&hellip

unnamed (9)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนา Long – stay ครบวงจรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอย่างยั่งยืน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนา Long – stay ครบวงจรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอย่างยั่งยืน   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) กำหนดจัดการประชุมสัมมนา “ผู้พำนักระยะยาวชาวต่างประเทศและชาวไทย หรือ Long – stayer Seminar เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว” ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความยั่งยืนที่สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยกำหนดจะจัดการประชุมสัมมนาฯ ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การประชุมสัมมนา “ผู้พำนักระยะยาวชาวต่างประเทศและชาวไทย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว” สำหรับ Long – stayers ซึ่งจัดการประชุมฯ ในวันนี้ (21 ตุลาคม 2559) ครั้งที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยว แบบพำนักระยะยาว ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 [&hellip

Page 1 of 2412345...1020...Last »