เทคโนโลยี | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : เทคโนโลยี

DEPA จัดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ครั้งที่ 2 ขานรับนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นต้นแบบการสร้างเมืองนวัตกรรมของประเทศ

DEPA จัดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ครั้งที่ 2 ขานรับนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นต้นแบบแห่งการสร้างเมืองนวัตกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมหารือ เรื่อง Chiangmai Smart City – Smart Agriculture ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ นอกจากเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาทางด้านสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการลงทุนด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งรัฐบาลต้องการสร้างจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “ซุปเปอร์คลัสเตอร์” ด้านการพัฒนาดิจิทัล เพื่อการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการศึกษา ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (ดีป้า) จึงได้เข้ามาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง ให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง สำหรับ งาน “Digital Thailand Big [&hellip

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 ชูประเด็น อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในงานโพรแพ็ค เอเซีย 2018 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 เร่งปรับตัว พึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานมากขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุด  ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ (ASIA DRINK CONFERENCE) ครั้งที่ 6 ชูประเด็นร้อน อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) และ การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitalisation) พร้อมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยวิทยากรจากสมาคมฯ และ บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของโลก ในงานโพรแพ็ค เอเซีย 2018 นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด  กล่าวถึงความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ความน่าสนใจของการจัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในงานโพรแพ็ค เอเซีย 2018 ปีนี้ว่า อุตสาหกรรมเครื่องดื่มนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้จากวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องดื่มที่มีเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงรายได้ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นโอกาสของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฯ [&hellip

มช.ร่วม สวทช. อบรมทำเปลือกข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ลดการเผา

  เชียงใหม่-มช.อบรมทำเปลือกข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ลดการเผา มช.อบรมทำเปลือกข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ลดการเผา เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 มี.ค.61 ที่โรงเรือนโคเนื้อ สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมในโครงการ ร่วมใจลดหมอกควันร่วมกันผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมี นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้และมี ดร.มนตรี ปัญญาทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำสาธิตการทำอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพด   ดร.มนตรี ปัญญาทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การผลิตอาหารหมักโคจากเปลือกข้าวโพด เป็นการนำเปลือกข้าวโพดมาหมักในภาชนะที่มีฝาปิดโดยหัวเชื้อประกอบด้วยส่วนผสมจากลูกแป้งจุลินทรีย์ รำกลาง กากน้ำตาล และน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง โดยเปลือกข้าวโพดควรชุ่มน้ำหรือแช่ก่อนใส่ถังหมัก เมื่อรดหัวเชื้อให้ทั่วเปลือกข้าวโพดและผสมให้เข้ากันแล้ว ให้ทำการอัดไล่อากาศหรือเหยียบให้แน่นและปิดให้สนิท หมักไว้ 21 วัน จึงนำไปใช้ ผลการทดสอบการกินของโค พบว่า โคจะกินอาหารหมักดีกว่าฟางข้าว ที่ผ่านในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา โดยเศษเปลือกข้าวโพดเหลือจากการเก็บเกี่ยว หากเรานำมาทำอาหารสัตว์ก็ถือว่าได้ลดการเผาลงได้ &nbsp

HTC VIVE ยกระดับประสบการณ์ VR สุดพรีเมี่ยมเปิดตัวVIVE PRO และ Vive Wireless

HTC VIVE ยกระดับประสบการณ์ VR สุดพรีเมี่ยม ประกาศเปิดตัว รุ่นอัพเกรด VIVE PRO และ Vive Wireless พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Viveport VR และ Vive Video รูปแบบใหม่ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพสู่อีกระดับขั้นของวิธีการค้นหาและเลือกซื้อคอนเทนต์    ประเทศไทย (11 มกราคม 2561) HTC VIVE™ บริษัทผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีเวอร์ชวลเรียลลิตี้โลกเสมือนจริงแบบ Room-scale ที่ก้าวล้ำที่สุดในวงการ ประกาศเปิดตัวแว่นเสมือนจริงตัวอัพเกรดล่าสุดรุ่น Vive Pro และรุ่น Vive Wireless มอบสุดยอดประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR) เหนือระดับสุดพรีเมี่ยมแก่ผู้บริโภคและลูกค้าองค์กร  อีกทั้ง บริษัทฯ ยังพัฒนาแพลตฟอร์ม Viveport VR และ Vive Video รูปแบบใหม่สำหรับใช้ในการค้นหาและเลือกซื้อคอนเทนต์ VR ต่างๆ ที่เพิ่มความสะดวกและเติมเต็มประสบการณ์การใช้งานให้ง่ายและตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น   Vive Pro (ไวฝ์ โปร)   Vive Pro ตัวแว่นเสมือนจริงที่ได้ทำการอัพเกรดตัวจอป้อนภาพ (Head-Mounted Display หรือ HMD) มอบประสิทธิภาพการแสดงผลและระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบ ด้วยหน้าจอแสดงผล OLED [&hellip

เริ่มแล้ว Chiang Mai Motor Expo 2017 6–15 ตุลาคม นี้ ณ เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เริ่มแล้ว Chiang Mai Motor Expo 2017 6–15 ตุลาคม นี้ ณ เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต   เปิดไปแล้วอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอกเจน คีรีทวีป อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวิวัฒน์ กิตติพรพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมออกบูธทุกท่าน ร่วมเปิดงาน Chiang Mai Motor Expo 2017 “Drive into the innovative world ที่นำแคมเปญ ที่สุดแห่งข้อเสนอ ซื้อรถต้องงานนี้ เท่านั้น ” ด้วยโปรโมชั่นร้อนแรงจากหลากหลายค่ายรถคุณภาพ พร้อมลุ้นเป็นเจ้าของรถจักยาน OPTIMA DAMA เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือ ลุ้นเป็นเจ้าของ รถจักรยานยนต์ YAMAHA QBIX เพียงจองรถภายในงาน อย่าลืม มาพบกันได้ที่ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 ตุลาคม นี้ ในเวลา [&hellip

HTC ประกาศเปิดตัว Vive แว่นเสมือนจริงสุดไฮเทคสู่ตลาดไทย

HTC ประกาศเปิดตัว Vive แว่นเสมือนจริงสุดไฮเทคสู่ตลาดไทย     HCT เดินหน้ารุกตลาดเทคโนโลยี Virtual Reality ประเทศไทย วางจำหน่ายวันที่ 10 ตุลาคมนี้ รับฟรี! เกม Fallout 4 VR เวอร์ชั่นเต็มให้เล่นอย่างจุใจ     ประเทศไทย (3 ตุลาคม 2560) เอชทีซี บริษัทผู้พัฒนา HTC VIVE™ ระบบเสมือนจริงที่   ก้าวล้ำที่สุดในวงการ มอบประสบการณ์สุดยอดเทคโนโลยีเวอร์ชวลเรียลลิตี้ (Virtual Reality) สัมผัสโลกเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้บริโภคชาวไทย  ประกาศเปิดตัวแว่นเสมือนจริง HTC Vive กำหนดวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นี้ พร้อมที่เด็ดเอาใจคอเกมโดยเฉพาะ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ HTC Vive รับฟรีโค้ดเกม Fallout 4 VR เวอร์ชั่นเต็มมูลค่า 1,940 บาท ซึ่งมีกำหนดปล่อยให้แฟนๆ เกมเมอร์ทั่วโลกได้เล่นกันในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ แว่นเสมือนจริง Vive จะวางจำหน่ายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ที่ร้านไอทีชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งนี้     ตัวทดลอง Demo จะพร้อมเปิดให้ทดสอบการใช้งานแบบเต็มๆ ในเดือนพฤศจิกายน จัดโซนให้ได้ทดสอบความสามารถในการแสดงผลแบบเสมือนจริง จำลองบรรยากาศเติมเต็มทุกจินตนาการในโลกของ VR เข้าถึงเทคโนโลยีคอนเทนต์เสมือนจริงบนหลากหลายแพลตฟอร์ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและสถานที่จำหน่าย สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.vive.com/th นายเรย์มอนด์ เปา รองประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ VR ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทเอชทีซี เปิดเผยว่า “การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Vive และความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการไปเปิดตัวในตลาดต่างๆ ทั่วโลก Vive ได้รับการยกย่องว่าเป็นระบบเทคโนโลยี VR ที่ดีที่สุดจากผู้ใช้งานและสื่อจำนวนมาก เราตื่นเต้นและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดตลาดในประเทศไทย ซึ่งเป็นถือตลาดหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับกระแสเทคโนโลยี VR ในไทยที่กำลังได้รับความนิยมและผสานเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น” แว่นเสมือนจริง Vive ชูจุดเด่นด้วยเทคโนโลยี VR แบบ Room-scale หนึ่งเดียวในตลาดที่มอบประสบการณ์เสมือนจริงที่สมจริงอย่างเหนือชั้น จัดชุดอุปกรณ์มาให้ผู้ใช้งานอย่างครบครัน เปิดตัวที่ ราคา 30,599 บาท ภายในชุด Vive ประกอบด้วยตัวเซ็นเซอร์ Lighthouse base station จำนวน 2 ตัวสำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวอย่างเต็มประสิทธิภาพ มาพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์ Motion Controller จำนวน 2 ตัวที่จะช่วยสร้างความสนุกตอบสนองได้สมจริงทุกการใช้งาน และตัว Vive Headset ที่สายเคเบิลเชื่อมต่อและวัสดุได้รับการออกแบบใหม่ให้มีน้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับแอพพลิเคชั่น VR คอนเทนต์ยอดนิยมอย่าง Google Tilt Brush เป็นโบนัสพิเศษแถมมาในชุดอีกด้วยเตรียมรับความสนุกไปกับ Fallout [&hellip

มช.และAutodeak ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ

  มช.และAutodeak ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น ณ ห้อง Motion Capture วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท Autodesk บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีออกแบบ 3 มิติ และพันธมิตร ร่วมแถลงข่าวการร่วมจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City Design Center ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ ฯ, อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ อาจารย์ ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร software engineer. ประจำวิทยสลัยศิลปะ สื่อฯ นางสาวอังคณา วอร์นเนต Assistant Program Manager Autodesk (Thailand)และนายพงศ์ศักดิ์ อริยะจิตไพศาล ผู้จัดการ สานกั งานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (DEPA) สาขาเชียงใหม่ ร่วมแถลงครั้งนี้โดย ดร.ปิติพงษ์ กล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่ทาง [&hellip

เชียงใหม่จัด Northern Digital Expo 2017 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

เชียงใหม่จัด Northern Digital Expo 2017 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล   เมื่อวันที่ 5 พฤษภษาคม 2560 เวลา14.30 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน Northern Digital Expo 2017 พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ นักศึกษา จาก 15 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ผู้ประกอบการ ร่วมงาน โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวว่าในฐานะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้แถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งจะเร่งส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน Digital Economy ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ภาพรวมเศรษฐกิจทุกภาคส่วนก้าวหน้าได้ทันในยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเศรษฐกิจไทยก้าวไปสู่การแข่งขันตลาดระดับโลกในอนาคต โดยเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลรองรับภาคธุรกิจอื่น หนุนนำกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน ทั้งการผลิต หรือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อน Digital [&hellip

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank: STDB) อีกหนึ่งโครงการฐานข้อมูลฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม สามารถใช้ประโยชน์ด้วยการสืบค้นข้อมูลได้แบบ One Stop Service    ผ่านเว็บไซต์ www.stdb.most.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามาถใช้บริการจากฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุน รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำลังคนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนและเพิ่มเติมให้เหมาะสมตามความต้องการและความจำเป็นของภาคเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับบริการได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ปี)          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-942088 ต่อ 408 โทรสาร 053-942888-91 ต่อ 413 E-mail: stdb@step.cmu.ac.th Website: www.stdb.most.go.th Facebook: www.facebook.com/ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-STDB  

“เหมืองแม่เมาะ” ใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกในการตรวจติดตามเสถียรภาพผนังบ่อเหมือง

“เหมืองแม่เมาะ” ใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกในการตรวจติดตามเสถียรภาพผนังบ่อเหมือง บริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมรองรับงานทำเหมืองระดับลึก   “เหมืองแม่เมาะ” เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์แบบเปิดขนาดใหญ่ ที่หน้างานขุดขนดินและถ่านหินมีมีระดับความลึกลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันเหมืองแม่เมาะมีระดับความลึกประมาณ 200 เมตร จุดลึกสุดตามแผนแม่บทการทำเหมืองเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2594 จะลึกลงไปถึงระดับประมาณ 500 เมตร จากระดับขอบบ่อปัจจุบัน ด้วยความลึกที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้ความเสี่ยงและระดับความรุนแรงจากการพังทลายของผนังบ่อเหมืองยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วย ในปี 2559 นี้ เหมืองแม่เมาะ ได้นำ “อุปกรณ์ตรวจติดตามเสถียรภาพเชิงลาด Slope Stability Radar หรือ SSR” มาใช้ในงานตรวจติดตามเสถียรภาพผนังบ่อเหมือง ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีทันสมัยชั้นนำระดับโลก โดยใช้หลักการของคลื่นเรดาร์มาประยุกต์ใช้ในตรวจจับการเคลื่อนที่ผิดปกติของผนังบ่อเหมือง รวมถึงหน้างานขุดขน โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปประกอบการพิจารณาประเมินเสถียรภาพและบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่หน้างานขุดขนสำคัญ เพื่อป้องกันความสูญเสีย และผลกระทบจากการพังทลายของผนังบ่อเหมืองต่อชีวิต ทรัพย์สิน และโอกาสในการขุดถ่านหินลิกไนต์ เพื่อขนส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อันเป็นภารกิจหลักของเหมืองแม่เมาะ นายพรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ นักธรณีวิทยาระดับ 9 กองวิศวกรรมธรณี ฝ่ายวางแผนและบริหาร          เหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา งานตรวจวัดติดตามเสถียรภาพเชิงลาดผนังบ่อเหมืองนั้นมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ทั้งการเข้าพื้นที่เดินสำรวจตรวจสอบ หน้างาน , การใช้อุปกรณ์ธรณีเทคนิค , ตรวจวัดการเคลื่อนตัวใต้ผิวดินและระดับแรงดันน้ำใต้ดิน และการใช้เทคนิครังวัดตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผิวดิน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานยืนถือเป้าไปตามหน้าผนังบ่อเหมืองแล้วใช้กล้องสำรวจวัดระยะ จากนั้นจึงพัฒนามาใช้อุปกรณ์ Georobot เทคนิคงานรังวัด แต่พัฒนาขึ้นเป็นระบบอัตโนมัติ ทำงานตามรอบที่กำหนด โดยต้องติดตั้งเป้าปริซึมตรวจวัดเป็นแนวยาวตามผนังบ่อ ทั้งนี้ มีข้อจำกัดเรื่องข้อมูลการตรวจวัดที่ได้เป็นข้อมูลของจุดหรือเป้านั้นๆ เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมต้องติดตั้งเป้าปริซึมตรวจวัดเป็นจำนวนมาก แล้วจึงนำข้อมูลแต่ละจุดมาประมวลร่วมกัน และต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ไปบำรุงรักษาเป้าปริซึมตรวจวัดอยู่เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดไม่สามารถตรวจวัดได้ในกรณีสภาวะอากาศเลวร้าย [&hellip

Page 1 of 1512345...10...Last »