เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 30

Category : เชียงใหม่วันนี้

ช.ม. รับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล   จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่  9 ต.ค.57   นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอจาก 25 อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล หรือ Video Conference ห้องประชุมPOC ศาลากลางจังหวัด ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ รวม7อำเภอและอำเภอรอบนอกพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมและคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 2 ศาลาว่าการประทรวงมหาดไทย อันดับแรกแจงนักปกครองคือผู้รับใช้ประชาชนให้มีความสุขสังคมมีความสงบสุข มั่นคง พัฒนาทุกเรื่องให้มีความ เจริญก้าวหน้า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลก ฝากสร้างความเข้าใจประชาชนรักษาเทิดทูนสถาบันมหากษัติรย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความโปร่งใส งานบริการด้วยใจคุณธรรม 12 ประการโดยเฉพาะความอดทน ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยธรรมชาติ เฉพาะอย่างยิ่งการลดทำนาปรังในปีนี้การบริหารจัดการน้ำ ภัยหนาวภาคเหนือและน้ำท่วมภาคใต้ในขณะเดียวกัน ต้องตั้งหลัก ช่วยเหลือประชาชนให้ดีการตัดไม้ทำลายป่าที่ทำลายระบบนิเวศน์ แม้แต่น้ำดื่มอาจขาดแคลนได้ ฝากจังหวัดที่มีชายเลนรักษาและปลูกเพิ่ม ด้านเศรษฐกิจให้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาสินค้าOTOP สร้างรายได้ ส่งเสริมการออม ลดหนี้นอกระบบผลิตข้าวที่มีคุณภาพรวบรวมข้อมูลและการทำประชาคมช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนจัดโซนนิ่งผลิตผลทางการเกษตรที่มั่นใจได้ [&hellip

สาธารณสุขเชียงใหม่มอบแผ่นป้ายอำเภอปลอดบุหรี่แก่อำเภอสารภี

สาธารณสุขเชียงใหม่มอบแผ่นป้ายอำเภอปลอดบุหรี่แก่อำเภอสารภี   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มอบแผ่นป้ายอำเภอปลอดบุหรี่แก่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ต้นแบบ ภายใต้โครงการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบ เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.57  เวลา 09.00 น. มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ โดยมี นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน และ ศ.เกียรติคุณ นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ศ.เกียรติคุณ นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อำเภอสารภีมีจุดเด่นสำคัญในการบูรณาการดำเนินโครงการอย่างมีระบบ มีการผนึกกำลังของบุคลากรจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข โรงเรียน และสถานรีตำรวจ โดยมีสาธารณสุขอำเภอสารภีเป็นแกนนำสำคัญที่ผลักดันให้งานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กลายเป็นงานสำคัญของโรงพยาบาลทุกแห่งของอำเภอสารภี โดยมีกระบวนการทำงานอย่างเข้มข้นผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของอำเภอที่ร่วมโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ จำนวน 254 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ศ.เกียรติคุณ นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบ   สำนักข่าว [&hellip

ผู้ว่าเชียงใหม่ เปิดงานคอนเสิร์ตการกุศลฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศลฯและมอบเงินรายได้ฯ   การจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลฯและมอบเงินรายได้ฯ เพื่อระดมทุนให้โรงเรียนวัดบ้านเหล่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อซื้อเครื่องกรองน้ำและทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 20.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศลฯและมอบเงินรายได้ฯ เพื่อซื้อเครื่องกรองน้ำและทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของอำเภอสารภี และมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดบ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือถึงจังหวัดเชียงใหม่ขอความเมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณช่วยเรื่องของเครื่องกรองน้ำ เนื่องจากตอนนี้ระบบประปาภูเขาชำรุดเสียหายเด็กนักเรียน 100 กว่าคน ต้องบริโภคน้ำที่ไม่สะอาด จึงจัดงานสาธารณะกุศลจัดขึ้นเพื่อเด็กนักเรียน และโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้เป็นงานกุศลครั้งใหญ่ ทางจังหวัดต้องขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ เป็นตัวแทนของจังหวัดในการจัดหารายได้ ซื้อเครื่องกรองน้ำและทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 105,000 บาท พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของอำเภอสารภี จำนวนเงิน 60,000 บาท เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่กว้างขวางมาก มีพื้นที่ทุรกันดารเป็นจำนวนมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายไปในทุกพื้นที่ แต่หลายแห่งก็ยังขาดแคลนงบประมาณ เมื่อรับทราบถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชน แต่เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงใช้การระดมทุนโดยอาศัยจิตศรัทธาของผู้ใจบุญทั้งหลาย จัดกิจกรรมที่ทุกคนได้ร่วมทำบุญและได้รับความสุขจากการรับชมคอนเสิร์ต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ซึ่งตามพุทธวจนะผู้ให้ย่อมมีความสุขกว่าผู้รับ [&hellip

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด   พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่นับพันคน นำข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืนคับคั่ง ตามความเชื่อล้านนาและเพื่อความเป็นศิริมงคล เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น.ของวันที่ 8 ต.ค.2557 ณ วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มีการจัดพิธีสวดมนต์ถวายในหลวง โดยบรรยากาศการทำบุญตักบาตรในช่วงคืนของวันเป็งปุ๊ดบริเวณรอบวัด ได้มีประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนหลายพันคนต่างพร้อมใจกันนุ่งขาว ห่มขาว เดินทางนำข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ ออกมายืนรอตักบาตรกับพระสงฆ์และสามเณร ในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ตั้งแถวยาวหลายร้อยเมตรมาตามถนนไม่ต่ำกว่า 300 รูป เพื่อรับบิณฑบาตรจากคณะศรัทธาสาธุชนที่พร้อมในกันใส่ นอกจากนี้การตักบาตรเป็งปุ๊ดในวันนี้ยังได้มีการจัดพิธีตามวัดต่างๆ หลายจังหวัดพิธีการตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืนครั้งนี้นั้นได้มีกำหนดพิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 21.30 น.ของวันอังคารที่ 7 ต.ค. ซึ่งส่วนใหญ่ตามวัดต่างๆได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การเทศน์อานิสงส์ทำบุญตักบาตรกับพระอุปคุต โดยพิธีดังกล่าวถือเป็นความเชื่อกันว่าจะเกิดสิริมงคล จากนั้นอย่างเข้าสู่วันใหม่ วันพุธที่ 8 ต.ค.ก็จะเริ่มตักบาตร โดยคณะศรัทธาสาธุชนและผู้เข้าร่วมพิธีก็จะนำของที่ได้เตรียมไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยตามกำลังศรัทธา มารอใส่บาตรกับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่ออกมาบิณฑบาตรสำหรับประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด ตรงกับวันขึ้น [&hellip

งานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่

งานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557  เวลา 16.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงาน ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนาวิน สินธุสาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน ด้วยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับนโยบายให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนด้านค่าครองชีพจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่สินค้ามีการปรับราคา โดยเฉพาะหมวดอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดเป้าหมายหนึ่ง จึงกำหนดดำเนินการจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดงาน รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00-21.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการนำสินค้ามาร่วมจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวนกว่า 300 คูหา ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพซึ่งมีสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรงทั้งส่วนกลางและจังหวัดใกล้เคียง โดยจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป 20 – 40 % และยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ อาทิ ไข่ไก่ ถาดละ [&hellip

พระราชทานแจกันดอกไม้ให้กำลังใจแก่มารดาผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่

               พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานแจกันดอกไม้ให้กำลังใจแก่มารดาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานให้กำลังใจแก่มารดาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่มาพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการอัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้กับคุณป๋วยอี้ แซ่ตัง มารดานายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาพักรักษาตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องจากได้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมข้างขวา และการผ่าตัดเรียบร้อยเป็นอย่างดี     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

ประชุมเพื่อจัดเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ 2014

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อจัดเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ “Chiangmai Golf Classic 2014” จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ Chiangmai Golf Classic 2014 เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดเตรียมการแข่งขัน ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 2 ต.ค.57  เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ Chiangmai Golf Classic 2014 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ“Chiangmai Golf Classic 2014” ระหว่างวันที่ 10-16พฤศจิกายน 2557 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกอล์ฟ “Chiangmai Golf Classic 2014” เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของนักธุรกิจ นักลงทุน ทั่วทุกภาคของโลก ในฐานะเมืองที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนในอนาคต  โดยมีการบันทึกภาพเป็นวีดีโอโปรโมทเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Foxsport และ Turevision ในช่วงจัดการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย CHARL SCHWARTAEL เยี่ยมชมศูนย์ OTOP อำเภอสันกำแพง CHARL SCHWARTAEL เยี่ยมชมปางช้างแม่สา , SCOTT HEND เยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย ภราดร ศรีชาพันธ์ เยี่ยมชม วัดพระธาตุดอยคำ [&hellip

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่   โดย นายนาวิน สินธุสอาด. ตำแหน่ง, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ “กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองนิเวศน์ (ECO-Village) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองเชียงใหม่น่าอยู่ พ.ศ. ๒๕๕๗” วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มีจุดเน้นสำคัญในการพัฒนาให้ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ภายใต้การบูรณการความร่วมมือของทุกภาคส่วน การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา โดยสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกระจายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึง การสร้างโอกาสและรายได้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยฐานนความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาภคเหนือ ภายใต้แนวคิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเมืองน่าอยู่หรือเมืองนิเวศ Eco city / Eco town หรือ Eco-Village จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางความเจริญในระดับภูมิภาคภาคเหนือตอนบน ๑ ในทุกด้าน ทั้งด้านศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและการบริการMICE CITY, Medical/Health Hub และเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสู่สากล: Education Hub เป็นต้น ซึ่งจากความเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองจึงมีแนวโน้มที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ (Master Plan [&hellip

การปรึกษาหารือการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

การปรึกษาหารือการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่   การปรึกษาหารือการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมร่วม ประเด็นเรื่องแนวเขตที่ดิน และเรื่องคุณภาพของน้ำ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การปรึกษาหารือการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมร่วม ณ ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นเรื่องแนวเขตที่ดิน ต้องมีการกำหนดมาตรการอย่างชัดเจน ในการวางโฉนดที่ดินมาตรา 1:4000 ประสานสำนักงานที่ดินแล้ว และมีการประสานภาพถ่ายดาวเทียม Gistda สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อนำมาเทียบว่ามีการรุกล้ำหรือไม่ และจะมีการลงพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญในการรุกล้ำ สำนักงานที่ดินจะลงสำรวจระยะเดิมเป็นหลัก เจ้าของที่ดินนำชี้แนวเขต รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จะมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง มีการเจรจาพูดคุย และจะมีการประชุมนายอำเภอกำชับหลักการปฏิบัติ มีการติดตามลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานประเด็นเรื่องคุณภาพของน้ำในคลองแม่ข่า การอาศัยน้ำดีเข้ามาเจือจางจะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งน้ำน้อย และมีการควบคุมคุณภาพของน้ำตั้งแต่ครัวเรือน ทุกชุมชนที่มีการปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า ทางเทศบาลนครมีการตรวจสอบน้ำทุกสัปดาห์ และมีการตรวจตามคำร้อง เก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจคุณภาพที่ศูนย์ป่าแดด มีการพูดคุยเจรจาผู้ประกอบการให้ระมัดระวัง หากผิดปกติจะมีการแจ้งการปิดน้ำให้เวลาปรับปรุงในส่วนของทางวิศวกรรม จะลงพื้นที่ตรวจสอบ และมีการร่วมมือออกแบบกับหน่วยงานท้องถิ่น และจะมีการประชุมสรุปการทำงานของคณะภายในเดือนตุลาคมนี้   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ &nbsp

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจ.เชียงใหม่

                            จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่          จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนตามยุทธศาสตร์ 5E  และผลการจัดประชุมสัมมนาเส้นทางรถจักรยานเขตเมืองเชียงใหม่ วันนี้ (30 ก.ย.57) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.57  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนตามยุทธศาสตร์ 5E  และผลการจัดประชุมสัมมนาเส้นทางรถจักรยานเขตเมืองเชียงใหม่ ในรอบเดือนที่ผ่านมา หลังจากมีการประชุม ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการประเมินผลและระบบสารสนเทศ และคณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนในส่วนท้องถิ่น  เข้ามาร่วมดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา   รวมทั้งยังได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเส้นทางรถจักรยานในเขตเมืองเชียงใหม่ [&hellip

Page 30 of 94« First...1020...2829303132...405060...Last »