เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 3

Category : เชียงใหม่วันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยย้ำผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงมาตรการและแนวทางการปฏิบัติหลังช่วงเวลาห้ามเผา เริ่มตั้งแต่ 21 เม.ย.นี้

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยย้ำผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงมาตรการและแนวทางการปฏิบัติหลังช่วงเวลาห้ามเผา เริ่มตั้งแต่ 21 เม.ย.นี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสรุปปัญหาหมอกควันและไฟป่า แผนการจัดบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลัง 51 วัน ไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน (1 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561 ) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ 3 กรณีที่อาจจะส่งผลต่อแผนการจัดการบริหารเชื้อเพลิง ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีข้อสั่งการให้ชะลอแผนการจัดการบริหารเชื้อเพลิงในพื้นที่ต่างๆ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2) หากเกิดกรณีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ทิศทางลม คุณภาพอากาศที่อาจจะส่งผลให้เกิดค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน จะมีข้อสั่งการให้ดำเนินการชะลอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ และ 3) หากมีข้อร้องเรียนหรือมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเสด็จเยือนพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงข้อร้องเรียนจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงให้ชะลอหรือหยุดการเผาทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ด้าน นายปวิณ [&hellip

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย โดยจะเร่งเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเป็นการด่วน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอแม่ริม (เสียหาย 215 ครัวเรือน) และอำเภอหางดง (เสียหาย 2,450 ครัวเรือน) โดยได้รับความเสียหายจากวาตภัย ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับหลังคาบ้านเรือนราษฎร ต้นไม้หักโค่นเป็นวงกว้าง รวมทั้ง ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วน ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกลงมาจากหลังคาบ้้าน 1 ราย และถูกต้นไม้ล้มทับเพิงพักอีก 1 ราย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อน   โดยเบื้องต้นทางทหาร ตำรวจ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมหลังคา และฟื้นฟู ซึ่งพื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ จึงได้เร่งประสานทาง อบจ.เชียงใหม่ และปภ.เชียงใหม่ นำเครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่มาช่วยเหลือต่อไป ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้อำเภอทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ [&hellip

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ถอดบทเรียนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ใน ช่วง 7 วัน อันตราย ( 11 – 17 เมษายน2561) โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต สถิติสะสม 6 วัน (11 – 17 เม.ย.61) เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 126 ครั้ง เสียชีวิต 10 ราย สาเหตุหลัก คือ การเมาสุรา ส่วนประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ลักษณะสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนในหมู่บ้าน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนผลการดําเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อกําหนดแผนงาน แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ความสําคัญในประเด็นที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้อําเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดําเนินงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง รวมไปถึงให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บ (Admit) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งเสียชีวิตภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ และรายงานให้ทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม นอกจากนี้ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่อไป และให้ทุกอําเภอบูรณาการร่วมกับตํารวจ ทหาร สาธารณสุข และสรรพสามิตกํากับ ดูแลสถานบริการ และเข้มงวดกวดขันการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้สืบสวนถึงแหล่งที่มาของการจําหน่ายและดําเนินคดีอย่างถึงที่สุด cnx news รายงาน

พ่อเมืองเชียงใหม่มอบหมวกกันน๊อคขุนหมื่นแม่การะเกดเลียนแบบละครดังพร้อมแจกมะม่วงน้ำปลาหวานร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์

​เชียงใหม่-พ่อเมืองเชียงใหม่มอบหมวกกันน๊อคขุนหมื่นแม่การะเกดเลียนแบบละครดังพร้อมแจกมะม่วงน้ำปลาหวานร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ เปิดศูนย์อุบัติเหตุ นำเจ้าหน้าที่แต่งชุดออเจ้า แจกหมวกกันน็อคมะม่วงน้ำปลาหวานให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 เม.ย.61 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ แต่งชุดออเจ้า และชุดขะเจ้า สาวล้านนา แต่งกายผ้าไทยพื้นเมือง บริเวณถนนคันคลองชลประทาน จุดตรวจบ้านป่าจี้ ตำบลแม่เหียะ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทาง ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ทั้งวัดพระธาตุดอยคำ และดอยอินทนนท์  เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะเข้มงวด ในการกวดขันวินัยจราจร อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดออเจ้าขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกกันน็อคผ่านจุดตรวจ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจกหมวกกันน็อค ให้กับท่านขุนและแม่การะเกด เพื่อให้ขับขี่อย่างปลอดภัย และปฎิบัติตามวินัยจราจร พร้อมทั้งได้แจกมะม่วงน้ำปลาหวานและแผ่นพับ ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่ขับรถสัญจรผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะวัดพระธาตุดอยคำ ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพื่อให้ใช้ความระมัดระวัง ในการเดินทาง ในช่วงที่มีประชาชน เดินทางหนาแน่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เชียงใหม่จัด Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ช่วยกันรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบๆที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองได้อีกทางหนึ่ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองเนื่องในประเพณี “ปี๋ใหม่เมือง” และลดมลพิษจากฝุ่นละออง สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ แก้ปัญหามลพิษหมอกควัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการทำความสะอาดถนน เก็บเศษขยะ และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดหมอกควันมลพิษอีกด้วย ซึ่งได้มีการปล่อยขบวนรถทำความสะอาด ประกอบด้วย รถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , เทศบาลสันผีเสื้อ , เทศบาลตำบลสุเทพ , เทศบาลตำบลช้างเผือก , องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก , องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว , เทศบาลตำบลหนองจ๊อม , [&hellip

เชียงใหม่จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมือง ประจำปี 2561

    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประจำปี 2561   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “มหกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ที่ บริเวณสนามกีฬาลานตลาดนัด 89 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   สำหรับ วันอาสาสมัครสาธารณสุข ได้กำหนดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีที่ โดยอนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ เผยแพร่กิจกรรม และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพในเรื่องต่างๆ โดยปัจจุบันอำเภอเมืองเชียงใหม่มี อสม. ทั้งสิ้นจำนวน 2,749 คน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อประเทศชาติประสบภาวะวิกฤติด้านสุขภาพ เช่น การระบาดของโรค ไข้เลือดออก ก็ได้รับความร่วมมือเป็นผู้กระจายข่าว รวมไปถึงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน   [&hellip

เชียงใหม่ กำชับทุกหน่วยตรึงกำลังลาดตระเวนเข้มข้นจุด Hotspot มากสุดในรอบปี

จังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ทุกหน่วยตรึงกำลังลาดตระเวนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะช่วง 10 วันอันตราย ระหว่าง 17 – 26 มี.ค.นี้ ที่มีสถิติเกิดจุด Hotspot มากสุดในรอบปี ขณะที่ อุตุฯ ชี้อากาศร้อนและทิศทางลม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าฝุ่นละอองในภาคเหนือสูงขึ้น  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ของวันนี้ (20 มี.ค.61) คุณภาพอากาศยังอยู่ในสภาวะปกติ ค่าฝุ่นละอองยังไม่เกินค่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยพบสูงสุดที่ตำบลช้างเผือกอยู่ที่ 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งหลังจากในห้วง 51 วัน ห้ามเผา มาวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา พบจุด Hotspot จำนวน 90 จุด แต่เมื่อเทียบสถิติของปี 60 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบจุด Hotspot ทั้งหมด 609 จุด จะเห็นได้ว่ามีสถิติที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วง 10 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม เนื่องจากสถิติของปี 2559 และ 2560 พบว่าเป็นห้วงที่มีจุดความร้อนสะสมมากที่สุด จึงได้แจ้งเตือนให้หน่วยที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการมาตรการเข้มข้น โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานอย่าประมาท พร้อมต้องตรึงกำลังในการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเป็นการกดดันให้ผู้ที่ตั้งใจจุดไฟ อาจจะเกรงกลัวแล้วไม่จุด [&hellip

เชียงใหม่พร้อมจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคมนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และในวันพรุ่งนี้ (21 มี.ค.61) จะมีพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยจะพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ทั้งการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งคลอง โดยจะระดมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น คาดว่าจะมีกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา รวมกว่า 3 พันคนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคม 2561 โดยมีการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำขา ระยะทางประมาณ 8.411 กิโลเมตร [&hellip

เชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

  จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” His Majesty King Bhumibol : The Father of Thai Skill Standard  เนื่องใน  “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”  ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สาธารณะ  ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ [&hellip

เชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ ในวันมาฆบูชา

วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ ในวันมาฆบูชา   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษยฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีด้วย         พระมหาเจดีย์หรือพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาผายู  กษัตริย์เชียงใหม่ แห่งราชวงศ์มังรายณ์ลำดับที่ 5  เมื่อปีพุทธศักราช 1888 นับถึงปัจจุบันมีอายุได้ 672 ปี  มีความสูง 50 เมตร  และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นบางช่วงตามยุคสมัย สำหรับการบูรณะครั้งนี้เป็นการปิดทองจังโก ที่ได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2557  ซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบให้ยอดพระมหาเจดีย์หักงอ  โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากส่วนราชการและการบริจาคพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวม 30,222,097 บาท  ขณะนี้ การดำเนินการปิดทองจังโกและทำฉัตรทองคำได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการสักการะเชิดชูบูชาพระมหาเจดีย์เก่าแก่ให้สวยงามโดดเด่นเหมือนพระธาตุเจดีย์องค์เก่าแก่องค์อื่นในล้านนา คณะสงฆ์และคณะกรรมการเห็นควรให้จัดพิธีอัญเชิญยกฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาและให้จัดพิธีสมโภชภายหลัง         และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเทศน์การกุศล “77 จังหวัด รวมใจ … เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการหารายได้สำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดต่อไป

Page 3 of 9412345...102030...Last »