เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : เชียงใหม่วันนี้

unnamed (11)
เชียงใหม่จัดบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการ One Stop Service

จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service   เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. ที่สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 หน่วยงาน ซึ่งมีทั้งการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือการมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้น นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก และนอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้บริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน   CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

S__1245266
พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2559 ตั้งแต่วันที่ 22-25 ธ.ค. นี้

พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2559 ตั้งแต่วันที่ 22-25 ธ.ค. นี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2559” ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง” ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้(22 ธันวาคม 2559) เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2559” ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการจัดงาน, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ข้าราชการตุลาการ, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนชาวไทยภูเขาเฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ ประธานกรรมการจัดงาน โครงการหลวง 2559 ได้กราบทูลถวายรายงาน การดำเนินงานโครงการหลวงซึ่ง เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อตั้งในปี พ.ศ.2512 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูง ตลอดระยะเวลา 47 ปีได้ดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคเหนือ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์และสถานี จำนวน 39 แห่ง พร้อมทั้งได้ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรและประชาชนได้ 42,742 ครอบครัว ต่อมาปี 2535 จึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงขึ้น การจัดงานโครงการหลวง ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี [&hellip

IMG_4846
ประกวดนางสาวเชียงใหม่และงานฤดูหนาวพร้อมแล้ว 28 ธ.ค.59- 8 ม.ค.60 นี้

ประกวดนางสาวเชียงใหม่และงานฤดูหนาวพร้อมแล้ว 28 ธ.ค.59- 8 ม.ค.60 นี้   เชียงใหม่เตรียมความพร้อม จัดยิ่งใหญ่ งานฤดูหนาวและงาน Otop ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ. ศ. 2560 คัดเลือกสาวงามเข้าประกวด “นางสาวเชียงใหม่” ภายใต้แนวคิด “ประกายแห่งล้านนา ความงามคู่แผ่นดิน” ทำหน้าที่ทูตสายสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจำหน่ายสลากการกุศล ชิงรางวัลใหญ่รถยนต์ 3 คันระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2560 นี้ ที่บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมนสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงาน Otop ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี พ. ศ. 2560 และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า [&hellip

S__40058899
เชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้ สู่ประชาชน” จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้ สู่ประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   เมื่อวันที่   5  ธ.ค. 59  เวลา 09.30 น. ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นางเฉลียว ตาคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 33 นายสมเจตต์ วิทยาผาสุก รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พ.ต.อ.สุธี จำปา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริม นายภารดา หอมแย้ม [&hellip

unnamed
ชาวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธ.ค. 59 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระสงฆ์ 199 รูป พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในพิธีมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องบูชาทองน้อยและ กราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ไหว้พระรับศีล กล่าวคำถวายของใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี และในช่วงเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางไปเปิดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ: กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน” ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม  [&hellip

unnamed (2)
อุปสมบทพระภิกษุ 99 รูปอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เป็นประธานดำเนินการจัดงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 99 รูปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชียงใหม่ – นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเครือศิริปันนา เป็นประธานดำเนินการจัดงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 99 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเครือศิริปันนา ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายพุทธบริษัท พสกนิกรชาวเชียงใหม่ องค์กรภาคี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 99 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำผู้ร่วมงานจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันในพิธีถวายอาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้  นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ตลอดจนศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัยทั้งหมด จำนวน 999,999 บาท ให้กับวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อีกด้วย ภาพบรรยากาศก่อนจะเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบท นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเครือศิริปันนา นำผู้ร่วมงานจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [&hellip

4. แผ่นภาพประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันพระราชสมภพ
งานพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559

เชียงใหม่เตรียมจัดยิ่งใหญ่ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5  ธันวาคม 2559     ฟื้นขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะย้อนยุคพื้นเมืองโบราณล้านนา น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ระดมช่างฟ้อนจิตอาสาทั่วจังหวัดเชียงใหม่มากถึง 1,999 คน ร่วมฟ้อนเทียน แสดงความอาลัย เชิญช่างภาพและสื่อมวลชนร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีของชาวเชียงใหม่   นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พสกนิกรชาวเชียงใหม่ได้ร่วมกันในพิธีถวายพระพรชัยมลคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเป็นประจำ แต่ในปีนี้พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและชาวเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ยาวนาน จังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดจัดพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.45 น. ที่บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ทุกภาคส่วน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขอให้ผู้ร่วมงาน แต่งชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ไฮไลท์สำคัญในช่วงเย็น เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 [&hellip

unnamed (1)
ชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่ารวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพบรรยากาศประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าต่างรวมใจมา”งานรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่หน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 07.00 น. บรรยากาศยามเช้าที่หน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ กงสุลต่างประเทศ เจ้านายฝ่ายเหนือ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ต่างรวมพลังมาร่วม “งานรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ในเวลา 08.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นประธานเปิดงานและร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านทั่วประเทศ และคนไทยทั่วโลก ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พร้อมกัน โดยการทำดีด้วยกาย เช่น การทำความสะอาดศาสนสถาน การให้บริการทางสาธารณะ การเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ การอ่านหนังสือพิมพ์ให้ผู้พิการฟัง รวมถึงการบำเพ็ญกุศลทางศาสนา และการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมตามที่เคยได้จัดมาแล้วการทำความดีด้วยวาจาโดยร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การทำความดีด้วยใจ คือ การจัดกิจกรรมอธิษฐาน สำรวมจิตภาวนา การแผ่เมตตา โดยรัฐบาลกำหนดจัดที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำปฏิญาณตน และจะมีการถ่ายทอดสดพร้อมกัน 12 จุด [&hellip

unnamed
เชียงใหม่เปิด วอร์รูม ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เชียงใหม่เปิด วอร์รูม ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เน้นการป้องกัน สร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการ – ท้องถิ่น – ท้องที่ ทุกระดับ ให้ถือเป็นหน้าที่ในการสอดส่องดูแลร่วมกัน  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และเปิดห้องศูนย์อำนวยการสั่งการฯ(War Room) ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์สั่งการติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์สั่งการให้ศูนย์ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้านจัดชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ 2 ฉบับ เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โลกและพื้นที่การเกษตร และเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ เพื่อกำหนดให้พื้นที่ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตควบคุมไฟป่า กำหนดมาตรการป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร โดยกำหนดบทลงโทษตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485,  พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504,พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี และปรับสูงสุด 150,000 บาท โดยเมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่จับกุมผู้กระทำผิด 18 คดี ขณะเดียวกันให้ข้าราชการในพื้นที่ทุกคน ทุกสังกัด  นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกสภาท้องถิ่น ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ และร่วมชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี ไฟป่าและหมอกควันทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและยานพาหนะเข้าระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก รวมถึงการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรการเผาขยะเผาเศษใบไม้และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างประมาณค่าไม่ได้  จึงอยากให้ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันตระหนัก ป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่โยนความรับผิดชอบให้ฝ่ายในฝ่ายหนึ่ง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อภาพรวมทั้งจังหวัด [&hellip

IMG_9870
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   เมื่อวันที่  11 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสุรีย์พร คองประเสริฐ น้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เป็นองค์รับผ้าพระกฐินตามความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ ทั้งนี้ พระกฐินพระราชทานคือ กฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคล หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐิน ตามพระพุทธบัญญัติวินัยพระ และเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวรต่อไป.     CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

Page 1 of 8712345...102030...Last »