เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : เชียงใหม่วันนี้

1
โครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร “กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา”

  โครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร “กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา”   จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร ” กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา” เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดโดยเรียกย่อว่า “กศจ.” โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในคำสั่ง เช่น กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ให้เห็นความชอบแผนพัฒนาการศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดในการดำเนินงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงพิจารณา เสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานั้น ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร “กศจ. พบผู้บริหารสถานศึกษา” ขึ้น โดยดำเนินการจัดประชุม 3 จุด ได้แก่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ [&hellip

คัดแล้ว_170420_0002
ตร.ภ.5 พร้อมเครือข่ายรวบของกลางพร้อมยาบ้า 2.7 ล้านเม็ดช่วงสงกรานต์

ตร.ภ.5 พร้อมเครือข่ายรวบของกลางพร้อมยาบ้า 2.7 ล้านเม็ดช่วงสงกรานต์       ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแถลงผลสกัดกั้นยาเสพติดรายสำคัญลักลอบลำเลียงช่วงเทศกาลสงกรานต์ จับกุม 5 ราย ผู้ต้องหา 9 คน ของกลางยาบ้ากว่า 2.7 ล้านเม็ด พร้อมโชว์ผลกวาดล้างอาชญากรรมและยังกล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติด เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าทางเครือข่ายค้ายาเสพติดนจะฉวยโอกาสและอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยด้านอื่นๆ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทำการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ซึ่งก็เป็นไปตามคาด เมื่อวันที่ 19 เม.ย.60 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโทพูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการปฏิบัติการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งการปราบปรามจับกุมอาชญากรรมในห้วงวันที่ 1 -17 เม.ย.60เจ้าหน้าที่สามารถทำการกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลาง เช่น อาวุธปืน เป็นต้น ได้เป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของยาเสพติดนั้น ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5 สามารถจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญได้ 5 ราย ผู้ต้องหา 9 คน ของกลางยาบ้า 2,710,000 เม็ด และของกลางอื่นๆ อีกจำนวนมาก ทั้งนี้คดียาเสพติดรายสำคัญทั้ง 5 ราย ได้แก่ รายแรก วันที่ 11 เม.ย.60 เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา [&hellip

unnamed
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” จังหวัดเชียงใหม่ เปิดค่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 2 เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 14.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 2 จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งแพร่เข้าสู่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเป้าหมายเป็นเยาวชนหรือนักเรียน ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงให้ไปยุ่งเกียวกับยาเสพติดได้ง่าย และกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน และมีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 100 คน อายุระหว่าง 15-25 ปี จาก 25 อำเภอ อำเภอละประมาณ 5-15 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ดำเนินจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยรุ่นที่ 2 นี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรมครั้งนี้ [&hellip

33093
เชียงใหม่จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560

  เชียงใหม่จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560   จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละตลอดมา วันนี้ 19 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติ หรือ อสม. อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชมรม อสม.ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน กว่า 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ เผยแพร่กิจกรรมของ อสม. และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพในเรื่องต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ผ่านมานั้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนา ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น มาจากความเสียสละและจิตอาสาของ อสม. และประชาชนทุกคน ที่ร่วมดำเนินงานพัฒนาจนเกิดระบบสุขภาพภาคประชาชนขึ้น สำหรับภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ มีการมอบรางวัล อสมดีเด่น ระดับอำเภอ 8 [&hellip

unnamed (1)
ประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล

ประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล   จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล วันที่ 17 มี.ค.60 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ  ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  บรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลแก่คณะนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทรุจริตระดับสูง รุ่นที่ 8  จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ มีเป็นเวลายาวนานมากกว่า 720 ปี รวมทั้งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทางด้าน  โบราณสถาน  ศิลปวัฒนธรรม  และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม MICE  ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร  โรงแรม  ที่พัก  รีสอร์ท  และศูนย์ประชุมนานาชาติ  ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมอนุรักษ์เมืองวัฒนธรรมประเพณี  ส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนา              สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใน ปี พ. ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่จำนวน 9,623,958 คน แยกเป็นชาวไทย 621,819 คน (70.00%) ชาวต่างประเทศ 2,902,139 คน (30.00%) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 337,651 คน (3.64%)  ซึ่งชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่จำนวนสูงสุด 5 [&hellip

unnamed
ฝนหลวงฯเปิดตัว 2 โครงการ น้อมนำศาสตร์พระราชาปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ในภาคเหนือ

ฝนหลวงฯเปิดตัว 2 โครงการ น้อมนำศาสตร์พระราชาปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ในภาคเหนือ   เมื่อวันนี้ 14 มี.ค. 60 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า จากการประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นมลพิษ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นศึกษาวิจัยเทคนิคและรูปแบบการบินเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยใช้แนวคิดจากการใช้สารฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทานในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งใช้สารฝนหลวงสูตรเย็นจัดหรือน้ำแข็งแห้ง โปรยในบริเวณเหนือชั้นบรรยากาศอุณหภูมิผกผัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดต่ำลงและสส่งผลให้ฝุ่นละอองสามารถลอยชึ้นบรรยากาศระดับบนได้ สำหรับการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน จะใช้อากาศยานชนิด CASA จำนวน 2 ลำ ในการโปรยสารฝนหลวงสูตรเย็นจัดหรือน้ำแข็งแห้ง และใช้เครื่องบิน Super King Air สำหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของค่าทางอุตนิยมวิทยาและความเข้มข้นของฝุ่นละออง จำนวน 1 ลำ ปฏิบัติการร่วมด้วย โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ตาก พะเยา และแม่ฮ่องสอน ซึ่งพร้อมเริ่ใปฏิบัติการในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560 นี้ นอกจากนี้ ยังมีอีก [&hellip

unnamed (2)
ชม.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา

  ชม.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา   จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีโครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาใน “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่พักโรงแรมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา” เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาใน “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่พักโรงแรมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา” สำหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเป็นเสมือนด่านหน้าในการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ตั้งอยู่ในพื้นที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน เพื่อนำไปสู่การยกระดับทางเศรษฐกิจสังคม  วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงบริการนักท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการยกมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง  เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ของเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบไปด้วยจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงรายและพะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิประเทศอันงดงาม  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  รวมไปถึงประชากรมีความเป็นอยู่ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เก่าแก่สืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านาน พร้อมทั้งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในระดับประเทศ มีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหาร ที่มีมาตรฐานและการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อยกระดับสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวให้เกิดความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา ต่อไป CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

unnamed
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปั่นสองล้อ..ผ่อเจียงใหม่

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปั่นสองล้อ..ผ่อเจียงใหม่   มูลนิธิน้ำเงินขาวสู่ชุมชนร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่จัดกิจกรรมการกุศล”ปั่นสองล้อผ่อเจียงใหม่”ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สังคมตลอดจนหารายได้ช่วยชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลแพทย์ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 60 เวลา07.00น. ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี กิจกรรม”ปั่นสองล้อ ผ่อเชียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิน้ำเงิน-ขาวสู่ชุมชนเพื่อระดมทุนหารายได้ในการซื้อเครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาในการออกไปให้บริการตรวจรักษาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่อยู่ในเขตชนบทไกลความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภายใต้โครงการหมอน้ำเงิน-ขาวช่วยชาวบ้าน กิจกรรมปั่นสองล้อผ่อเจียงใหม่ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คนถือว่าผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่วางไว้มีระยะทางการปรับ 21 กิโลเริ่มตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ถนนรอบคูเมืองถนนช้างม่อยถนนเจริญเมือง ถนนท่าแพเป็นต้น ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เป็นย่านเก่าแก่บางแห่งถูกรื้อถอนไปแล้วบางแห่งยังคงสภาพเดิมเช่นตลาดวโรรสตลาดต้นลำไย โบสถ์เชียงใหม่คริสเตียนวัดเกตการาม และสนามกอล์ฟยิมคานาเป็นต้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้ประโยชน์จากการปั่นจักรยานออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแล้วยังได้รับความรู้จากการบรรยายเส้นทางสำคัญๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และเรื่องย้อนรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งเสด็จประพาสนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งการวาดภาพสีน้ำชุด กึ้ดเติงหาเจียงใหม่ สมัยตะก่อน อีกด้วย CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

unnamed (3)
เชียงใหม่ รับมอบไข่ไก่ 40,000 ฟอง สนับสนุนหน่วยลาดตระเวนหมอกควันและไฟป่า

เชียงใหม่ รับมอบไข่ไก่ 40,000 ฟอง สนับสนุนหน่วยลาดตระเวนหมอกควันและไฟป่า เมื่อวันที่ 6 มี.ค.60 เวลา 13.30 น. ที่ หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนาย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบไข่ไก่ จำนวน 40,000 ฟอง นำโดย นายนายสัตวแพทย์ ดร. สมพร พรวิเศษศิริกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ และรับมอบไข่ จากนายปรีชา สุขบุญพันธ์ เจ้าของฟาร์มสวนเกษตร 99 เชียงใหม่ จำนวน 10,000 ฟอง และชมรมผู้เลี้ยงไก่เชียงใหม่-ลำพูน บริษัท ซีพี จำกัด จำนวน 10,000 ฟองบริษัท เบทาโกร จำกัด 10,000 ฟอง บริษัท อาร์พีเอ็ม จำกัด จำนวน 5,000 และสหกรณ์ไก่ไข่เชียงใหม่ จำนวน 5,000 นอกจากนี้ยังรับมอบน้ำดื่มพกพาจาก บริษัทเชียงใหม่ทูลล์ จำกัด จำนวน100แพค และบริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ต จำกัด จำนวน 100 [&hellip

unnamed (1)
“ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub)

“ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub)   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมวิชาการเกษตรกำหนดจัดงาน “ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub) เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย ที่พร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ของอาเซียน ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2560 นี้ วันนี้ 21 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้อประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร มีผลงานด้านพันธุ์พืช และเทคโนโลยีการเกษตรจำนวนมาก และได้เผยแพร่งานวิจัยสู่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วยเพิ่มรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมวิชาการเกษตรโดยเริ่มต้นตั้งแต่เป็นกรมกสิกรรม ได้ดำเนินการค้นคว้าและทดลองพืชที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภาคเหนือมาเป็นเวลานานถึง 82 ปี ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร และ สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาด้านการเกษตรในการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชในตลาดอาเซียน จึงได้ร่วมกันจัดงาน “ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub) เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านเมล็ดพันธุ์พืชของกลุ่มอาเซียน โดยภายในงานจะเป็นการแสดงพันธุ์พืชในกลุ่ม ข้าวโพด แตง พริก ไม้ดอก พืชน้ำมัน และผักต่างๆ ทั้งในแปลงปลูกทดสอบ และในโรงเรือน อันเป็นการแสดงเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี ทนทานโรค [&hellip

Page 1 of 8812345...102030...Last »