เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : เชียงใหม่วันนี้

นักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนชมความ สวยงามผางประทีปลอยน้ำลานพระเนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เชียงใหม่-นักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนชมความ สวยงามผางประทีปลอยน้ำลานพระเนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชมและถ่ายภาพความสวยงามผางประทีปจุดลอยน้ำลานพระเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่วัดพันเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 ก.ค.62 สำหรับบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในจังหวัดเชียงใหม่  พุทธศาสนิกชนต่างไปร่วมงานเวียนเทียนแต่ละแห่งตามความสะดวก โดยวัดแต่ละแห่งนั้นต่างจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพุทธศาสนาในเนื่องในวันสำคัญวันนี้กัน โดยที่วัดพันเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยพระสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้นได้นำพุทธศาสนิกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกันมารอชม การประกอบพิธียังลานผางประทีปพระใหญ่ใต้ต้นโพธ์กลางน้ำ โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาจับจองพื้นที่หน้าลานเพื่อบันทึกภาพความสวยงามของผางประทีปทั้งบนลานพระใหญ่และในน้ำ โดยพระสงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนากราบไหว้สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิ แต่ไม่มีการเวียนเทียนเนื่องจากที่วัดมีการบูรณะพระวิหารใหญ่โดยรอบอยู่ แต่มีการจุดผางประทีปโดยพระสงฆ์และเณรให้ทุกคนได้ชมความงาม และบันทึกภาพกัน สำหรับผางประทีปนั้นในความเชื่อของชาวล้านนา จะจุดกันเพื่อเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาด้วย โดยระหว่างประกอบพิธีมีฝนตกลงมาโปรยปรายด้วย

วธ.เชียงใหม่ ร่วมประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุดันประเพณีล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วธ.เชียงใหม่ ร่วมประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุดันประเพณีล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงพระราชทานเพื่อถวายพระธาตุ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม ในการนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำกล่าวคำถวายน้ำสรงพระราชทาน อัญเชิญน้ำใส่โถหงษ์เงินและกดสวิตช์เลื่อนน้ำสรงไปรดเพื่อถวายบูชาพระเจดีย์ เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และศรัทธาประชาชนฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชา ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำน้ำนมสดไปรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา และงานประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุและประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นโพธิ์ ด้าน นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ทาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการร่วมกับ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการสืบสานประเพณีล้านนา ฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกิจกรรมประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ [&hellip

วธ.จัดซุ้มเวที กาดหมั่ว ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ หวังสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วธ.จัดซุ้มเวที กาดหมั่ว ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพหวังสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อช่วงค่ำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัยในพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพพุทธศักราช2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีจำนวนมากเพื่อร่วมถวายเครื่องราชสักการะและสรงน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาบูชา เป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯพระราชทานน้ำสรงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานผ้าไตรจำนวน10 ไตร ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซุ้มเวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน พร้อมกาดหมั้ว เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมงาน โดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 เป็นโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 โครงการสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก 3 สืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักแก่ต่างประเทศ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ให้เดินทางมาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวชาวต่างชาติให้รับทราบถึงสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว และนำไปเสนอขายในรายการนำเที่ยวแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ เพื่อส่งเสริมการสืบสานประเพณีล้านนา ฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นเป็นเจ้าบ้านที่ดีประเดิมโครงการ I love Chiang Mai ผ่านสื่อโซเชียล

เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นเป็นเจ้าบ้านที่ดีประเดิมโครงการ I love Chiang Mai ผ่านสื่อโซเชียล เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ร่วมกับผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์และผู้แทนจากภาคเอกชน จัดแถลงข่าวกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมจะต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ทั้งฝั่งผู้โดยสารภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทาง เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จะได้จัดกิจกรรมต้อนรับและส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรม และออกบูธสาธิตกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าร่วมทำโคม [&hellip

โครงการผู้ว่าฯ,หัวหน้าส่วนราชกา,ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพบประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อ.เชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ที่อำเภอเชียงดาว เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2561  เวลา  09.00 น. ที่โรงเรียนเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกฤษณ์ ธนาวณิช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอำเภอเชียงดาว ซึ่งโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวก บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้ง เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สำหรับประเด็นข้อราชการและความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า ศาสตร์พระราชา สานต่อตามรอยพ่อ ขอให้น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอันได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน และการมีความรู้คู้คุรธรรม เช่น การจัดทำบัญชีครัวเรือน ,การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการรู้รักสามัคคี ทำความดีถวายพระองค์ท่าน และให้ระมัดระวังเรื่องภัยธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดกำลังประสบภัย , เรื่องปัญหายาเสพติด [&hellip

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบหนองน้ำป่าแง อำเภอแม่ริม ในโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ หนองน้ำป่าแง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำจิตอาสาในพื้นที่อำเภอแม่ริม จำนวน 500 คน ร่วมกันขุดลอก กำจัดวัชพืช และปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองน้ำป่าแง ตามโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561 เพื่อสืบสานพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจน เพื่อก่อให้เกิดชุมชนจิตอาสาที่เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ของชุมชน สำหรับ [&hellip

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกเพื่อแม่ ทอดผ้าป่ากล้วยไม้

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกเพื่อแม่ ทอดผ้าป่ากล้วยไม้   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 3 การทอดผ้าป่ากล้วยไม้และการปลูกกล้วยไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในธรรมชาติรอบพระองค์อยู่เสมอ โดยเฉพาะกล้วยไม้ไทย และมีหน่วยงานได้ร่วมกันสนองพระราชเสาวนีย์ เกิดเป็นโครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ไทยในหลายโครงการ อาทิโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายพันธ์กล้วยไม้ไทยหายาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการปลูกเพื่อแม่ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ดำเนินการในปี 2559 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้องค์กรสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแกนนำในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกผักในภาชนะต่างๆ เพื่อความสวยงามและเป็นอาหาร ครั้งที่ 2 ดำเนินการในปี 2560 เป็นการส่งเสริมประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงอออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ดำเนินการวันที่ 7 [&hellip

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ให้การต้อนรับ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อกระชับความสัมพันธ์สานความร่วมมือด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว พร้อมประสานความร่วมมือด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อีกทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมณฑล และเมืองต่างๆ ของจีนกับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกท่าน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และอยากให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พึงระวังในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แนะนำให้ศึกษาเส้นทางหรือศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ นำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ9

จังหวัดเชียงใหม่ นำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ9 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง : ตามรอยสักการะ 108 พระปฏิมา พระบรมธาตุ พุทธรัตนมณีมรดกของแผ่นดิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนมัคคุเทศก์ เครือข่ายท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมกับเยี่ยมชมศาสนสถานเก่าแก่ภายในวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง จัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาที่มีศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน เพื่อการเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย สำหรับ วัดทั้ง 9 แห่ง ที่ได้กำหนดให้เป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญ ศาสนสถานสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1)พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอกพระอารามหลวง 2)พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 3)พระอัฎฐารส วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 4)พระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 5)วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร 6)พระธาตุวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร 7)พระธาตุวัดสวนดอก พระอารามหลวง 8)พระธาตุวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และ 9)วัดเชียงมั่น วัดแห่งแรกของนครเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พร้อมเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ร่วมกันแสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยในวันพรุ่งนี้ (4 ส.ค.61) จะนำคณะสื่อมวลชน มัคคุเทศก์ เครือข่ายท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังคำบรรยายของศาสนสถานทั้ง 9 แห่ง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอําเภอสันกําแพง ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน ซึ่งได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริการรูปแบบคลินิกจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า 20 หน่วยงาน มาบริการให่กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกเสริมอื่นๆ ประกอบด้วย คลินิกพืชสวน คลินิกฝั่ง คลินิกการเกษตรบนพื้นที่สูง คลินิกยางพารา คลินิกการอารักขาพืช นิทรรศการ ส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจําหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร [&hellip

Page 1 of 9412345...102030...Last »