สกู๊ปพิเศษ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : สกู๊ปพิเศษ

scoop213
ประกันสังคมตั้งท่าเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่ม จากเดิมเดือนละ750เป็น 1,000 บาท

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS ประกันสังคมตั้งท่าเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่ม จากเดิมเดือนละ750เป็น 1,000 บาท                   ท่านผู้อ่านครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากเป็นความรู้สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องจ่าย เงินสมทบประกันสังคม ทุกๆ เดือน ซึ่งปกตินายจ้างจะหักจากเงินเดือน 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท แต่เราเคยสงสัยกันบ้างไหมว่า สำนักงานประกันสังคม เขาเอาเงินที่เราจ่ายทุกเดือนไปบริหารอย่างไร และแถมด้วยข่าวการที่สำนักงานประกันสังคมจะเพิ่มเงินสมทบเข้ากองทุนจากอัตราเดือนละ750บาทเป็น 1,000 บาท ครับ เริ่มจาก ระบบประกันสังคม เป็นสิ่งที่ต่างประเทศมีมานานแล้วและบ้านเราก็มีมานานแล้วเหมือนกันเทาที่จำได้ก็ประมาณ 30 ปีแล้วครับ ลูกจ้างอย่างเรา จะจ่ายเงินประกันนี้ (เรียกว่าเงินสมทบ) เพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น เพราะผู้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล นายจ้าง  และลูกจ้าง สำหรับเงิน 750 บาท ในแต่ละเดือนของประกันสังคม จะถูกแบ่งดังนี้ครับ 1. 225 บาท สำหรับดูแลเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต ถ้าไม่ใช้สิทธิ ไม่ป่วย ไม่พิการ ไม่เข้าโรงพยาบาลเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้รับคืน 2. 75 บาท สำหรับใช้ประกันการว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ สามารถเอาเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างตกงานหรือรอหางานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้รับคืนเช่นกัน [&hellip

scoop
สั้น ๆ แต่มีสาระ เมษายนเดือนเกณฑ์ทหาร กระเทยเป็นโรคอะไร..ถึงไม่ต้องรับใช้ชาติ

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS  สั้น ๆ แต่มีสาระเมษายนเดือนเกณฑ์ทหาร กระเทยเป็นโรคอะไร..ถึงไม่ต้องรับใช้ชาติ   ท่านผู้อ่านครับ เดือนเมษายน ของทุกปี เป็นเดือนของการเกณฑ์ทหารครับ เป็นเดือนของชายไทยทุกคนที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์จะต้องไปรับการตรวจเลือกเพื่อรับใช้ชาติในประเทศไทยการเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดหน้าที่นี้ให้เฉพาะชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับราชการทหารไว้ตั้งแต่ การลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ การเรียกพล การระดมพล และการปลดชายไทยเริ่มเป็นทหารกองเกินนับแต่อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับการตรวจเลือกเพื่อเข้ากองประจำการได้เมื่ออายุครบยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ ทหารกองเกินเมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการครบกำหนด หรือ สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือ มีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์ จะถูกปลดเป็นทหารกองหนุน เมื่อเวลาผ่านไปหรืออายุครบตามที่กำหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพ้นราชการทหารต่อไป และในระหว่างที่เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนนั้น อาจถูกเรียกพลได้ตามที่กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร และอาจถูกระดมพลได้หากมีพระราชกฤษฎีกา ความหมายอย่างแคบของการเกณฑ์ทหารคือการเข้ารับราชการทหารกองประจำการซึ่งมีกำหนดสองปี ส่วนความหมายอย่างกว้างหมายถึงกระบวนการทั้งหมดทั้งแต่ลงบัญชีทหารกองเกิน รับหมายเรียก ตรวจเลือกเข้ากองประจำการ รวมถึงการเรียกพลและระดมพลด้วยชายไทยจำนวนมากไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการเพราะผ่านการเรียนรักษาดินแดนครบสามปี หรืออาจมีเหตุได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันได้ตามที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่ต้องไปรับการตรวจเลือกหรือไปในวันตรวจเลือก แต่ถูกคัดออกเสียก่อน กลุ่มผู้ที่ไม่มีเหตุยกเว้นหรือผ่อนผันจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกเข้ากองประจำการเต็มขั้น โดยถูกจำแนกออกเป็นสี่จำพวกตามความสมบูรณ์ของร่างกาย หากมีผู้ประสงค์สมัครใจเข้ากองประจำการเต็มจำนวนที่รับแล้ว ก็จะไม่มีการจับสลาก ส่วนในกรณีที่มีผู้สมัครไม่พอและมีคนให้เลือกมากกว่าจำนวนที่ต้องการก็จะใช้วิธีจับสลากใบดำใบแดง ผู้จับได้ใบแดงจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ กองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ระบุว่าเมื่อชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทหารจะถูกจัดออกเป็น 4 จำพวกตามผลการตรวจร่างกาย พวกที่ 1 ได้แก่คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด มีความสูงตั้งแต่ 146 ซม. ขึ้นไป ขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป พวกที่ 2 คือคนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ พวกที่ 3 [&hellip

scoop
ถึงเวลา สว.60 ยังแจ๋วรัฐฯหนุน บ.เอกชนจ้างทำงาน

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS ถึงเวลา สว.60 ยังแจ๋วรัฐฯหนุน บ.เอกชนจ้างทำงาน        ท่านผู้อ่านครับ จากสถานการณ์ที่ประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะสุขภาพอนามัยความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้คนมีอายุยืนหรือตายช้ามากขึ้น ไม่สมดุลกับอัตราการเกิดที่น้อยลง คนสูงอายุหรือที่เรียกกันว่า  คนแก่ คนชรา  หรือ สว.บ้าง แล้วแต่จะเรียก สังคมผู้สูงอายุ คือในไม่ช้านี้เราจะมีประชากรอายุเกิน 60 ปี ถึง 20 % ของประชากรทั้งประเทศ ทำให้รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาและเตรียมการรับมือหลายอย่าง อย่างหนึ่งที่ทำกันอยู่แล้ว คือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในอัตราเดือนละ 600 700 800 900 ไปจนถึง1,000 บาทตามอายุคือ 60ปี 70ปี 80ปี 90ปีและ 100ปี ซึ่งรัฐบาลก็มองว่ายังน้อยมาก คนชรายากจนได้รับแล้วก็ไม่พอใช้ ซึ่งก็กำลังรณรงค์กันอยู่หลายทาง เช่นกำลังขอร้องให้คนแก่รวยๆฐานะดี สละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยยังชีพ เพื่อเอาเงินไปชดเชยให้คนจนจริงๆหรือจะขึ้นภาษีบาป พวกเหล้า พวกเบียร์ หาเงินไปเพิ่มเงินเดือนให้คนแก่ เป็นต้น แต่เรื่องที่พูดกันมากและเห็นผลเร็วคือการจูงใจภาคธุรกิจให้เกิดการจ้างแรงงานผู้สูงอายุหรือการจ้างคนแก่มาทำงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับคนหนุ่มสาวนั่นเองครับ เรื่องนี้ มีรายงานมาแล้วว่า คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศก ท่านกล่าวว่า“แนวทางย่อๆคือให้บริษัทเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุเริ่มที่ 60 ปีขึ้นไป โดยนับเอาจากวันเกิดตามหน้าบัตรประชาชน และสถานประกอบการที่จ้างก็สามารถนำเอาค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่มีหลักการว่าจำนวนการจ้างงานนั้นจะต้องไม่เกิน 10% ของจำนวนแรงงานทั้งหมด อาทิจำนวนพนักงานทั้งบริษัทมี 200 คน จะจ้างผู้สูงวัยที่อายุตั้งแต่ 60 [&hellip

scoop213
คนไข้เฮ รพ.นครพิงค์ ตรวจแล้วไม่ต้องรอไปรษณีย์ส่งยาถึงบ้าน สธ.นำร่อง 19 แห่ง

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS    คนไข้เฮ รพ.นครพิงค์ ตรวจแล้วไม่ต้องรอไปรษณีย์ส่งยาถึงบ้าน  สธ.นำร่อง 19 แห่ง                 ท่านผู้อ่านครับ มีข่าวน่าสนใจมาฝากกันครับ มีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2560  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์จากห้องยาไปยังบ้านผู้ป่วย/หน่วยบริการ” ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข  กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ครับ           เป็นข่าวแปลก แต่สร้างสรรค์ เราจึงไปติดตามข่าวนี้มารายงานท่านครับ           จากข่าว ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน แถลงว่า จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2558 ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัด สธ.(รงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลในสังกัดอื่นไม่เกี่ยวนะครับ) มีจำนวนสูงถึง 187,632,580 ครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง          ส่งผลถึงความแออัด มีระยะเวลาการรอคอยในการรับยา การชำระค่าบริการ ปัญหาการจราจร ไม่มีที่จอดรถ              ดังนั้น สธ. จึงพยายามพัฒนาระบบบริการ และได้พัฒนาระบบคุณภาพในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ [&hellip

scoop213
วิกฤติชีวิต…คนไทย..ต้องรอดตาย เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุก รพ.

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS  วิกฤติชีวิต…คนไทย..ต้องรอดตาย เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุก รพ.           ท่านผู้อ่านครับ ระยะนี้มีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันมากคือ การเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินป่วยแล้วไปรักษาทีไหน คนจน ต้องไปโรงพยาบาลของรัฐฯ ถ้าอยู่ไกล ไปไม่ทันก็ไม่รอด จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆใกล้บ้านก็ไม่มีเงิน โรงพยาบาลเอกชนไม่รับถ้าไม่วางเงินค่ารักษา ถ้าไม่มีก็ ไล่ให้ไปที่อื่น สุดท้าย ตาย  วันนี้ มีความกระจ่าง เพราะกระทรวงสาธารณสุข กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เอาจริง จับเขาประชุมปรึกษาหาทางช่วยคนไทย ได้ข้อสรุปแล้วจึงประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการที่จะรักษาพยาบาล หรือ การช่วยชีวิตคนป่วยฉุกเฉินอย่างไร ให้ อย่าง ทันท่วงที  ทีมข่าวของเราจึงขอนำข่าวเกี่ยวกับนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์” และ 6 อาการฉุกเฉินวิกฤติที่เสี่ยงต่อชีวิตและสามารถเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด มาบอกกล่าวกันแล้วครับ          ท่านผู้อ่านครับ ความเป็นจริงคือ นโยบายนี้ได้มีการริเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่ผ่านๆมาแล้ว และมีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการมาเรื่อยๆ แต่ล่าสุด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมปรึกษาหารือกันแบบทวิภาคี เพื่อปรึกษาหาทางแก้ปัญญาที่ค้างคามานาน              ปัญหานั้น คือ  คือ ประชาชนไม่กล้าเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากกลัวไม่มีค่ารักษา หรือหลายโรงพยาบาลมีข้อขัดแย้งเรื่องการรับรักษาประชาชนเนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤติ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ซึ่งผลการประชุมสรุปว่า 1. กระทรวงสาธารณสุขและสพฉ.ได้ร่วมกันกำหนดคำนิยามของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลว่าอาการในลักษณะใดบ้างที่หมายถึงภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที 2. มีการจัดทีมแพทย์ให้ประจำการที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อวินิจฉัยถึงอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนที่เข้ารับการรักษาในกรณีที่มีความขัดแย้งถึงอาการเจ็บป่วยว่าเข้าข่ายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติหรือไม่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการคัดแยกให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานการทำงานและหารือกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางตามนโนบายดังกล่าว [&hellip

scoop213
ไปรษณีย์ไทยเพิ่มเวลาให้บริการ ปิด 2 ทุ่ม..เปิดวันอาทิตย์ อีกด้วย

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS  ไปรษณีย์ไทยเพิ่มเวลาให้บริการ ปิด2ทุ่ม..เปิดวันอาทิตย์ อีกด้วย         ท่านที่มีธุระจะต้องติดต่อกับไปรษณีย์ คงจะมีปัญหาในการส่งจดหมายพัสดุ หรือใช้บริการทางการเงินกันไม่มากก็น้อยละครับ เพราะสถานที่ให้บริการมีจำนวนน้อยและมีระยะเวลาให้บริการสั้น แถมยังมีวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษมาเป็นอุปสรรคอีก ตอนนี้ผู้ใช้บริการจะสะดวกขึ้นแล้วครับ          โดยมีข่าวมาแต่เดือนพฤศจิกายน 2559แล้ว ว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จะขยายเวลาให้บริการไปรษณีย์ถึง 20.00 น. ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ และนอกเหนือจากเรื่องการปรับตัวตามเวลาเปิด-ปิดของสาขาใหญ่ๆ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังเตรียมปรับตัว เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ขนานใหญ่ เพื่อ รับมือเอกชนที่เข้ามาสู่สมรภูมิการแข่งขันเรื่องการขนส่งจำนวนมากขึ้นทุกวันด้วย  เรื่องนี้เราพยายามติดตามข่าวตลอดเวลา จนวันนี้ มีข่าวมาชิ้นหนึ่งครับ            ที่จังหวัดเชียงใหม่   คุณบุญธรรม ประสงค์วรากิจ หัวหน้าไปรษณีย์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ (รักษาการแทน ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5) เปิดเผยว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป และตอบสนองต่อ lifestyle ของผู้ใช้บริการยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการไปรษณีย์ และสอดคล้องกับเวลาการทำงานในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าสูงสุดบริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้บริการใหม่ดังนี้ ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์- วันศุกร์ฝากส่งสิ่ง ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00  น. รอรับเงินธนาณัติ-ส่งเงินธนาณัติ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. วันอาทิตย์ วันหยุดตามประเพณี [&hellip

scoop213
ท่านไม่ล็อค เราล็อคให้ …ตร.เมืองน่าน ล้อมคอกขโมยรถ

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS   ท่านไม่ล็อค เราล็อคให้ …ตร.เมืองน่าน ล้อมคอกขโมยรถ                  ท่านผู้อ่านครับผมบังเอิญได้รู้จักกับท่าน พล.ต.ต.มณฑป แสงจำนง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดน่าน รู้จักกันตั้งแต่ครั้งท่านยังครองยศ พ.ต.อ. ในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาท่านก้าวหน้าย้ายจาก ผกก.สารภี   ไปเป็นรองผู้บังคับการจังหวัดเชียงใหม่แล้วสดๆร้อนๆท่านย้ายอีกครั้งไปเป็น ผู้บังคับการเต็มตัวที่จังหวัดน่าน         วันนี้ ท่านแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มา ว่า ตำรวจภูธรสถานีอำเภอเมืองน่านในการปกครองของท่าน เดินหน้าโครงการ  ท่านไม่ล็อค เราล็อคให้  เพื่อเป็นการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.ประยูร ชำนาญคง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน เป็นผู้รับผิดชอบด้วยวิธีการใช้อุปกรณ์ล็อคดิสก์เบรกรถจักรยานยนต์กรณีเจ้าของรถลืมกุญแจทิ้งไว้กับรถเพื่อ ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่มีความเสี่ยง หรือจอดในที่สุ่มเสี่ยง จากการทดลอง2วันหลังดำเนินโครงการ พบรถจักรยานยนต์ลืมกุญแจคาไว้กับรถ และ ไม่ได้ล็อกคอรถจำนวนมาก เฉลี่ย 15 คันต่อวัน            เรื่องนี้ พ.ต.อ.ประยูร ชำนาญคง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติม ว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่ มีประชาชนเข้าแจ้งความกรณีรถจักรยานยนต์หายบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบริเวณตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ รวมทั้งตามหน้าหอพักต่างๆ ซึ่งเมื่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบสวนผู้เสียหาย ส่วนใหญ่พบว่า เจ้าของรถมักจะลืมเสียบกุญแจคาไว้ รวมทั้งไม่ได้ล็อกคอ จึงทำให้สุ่มเสี่ยงในการถูกโจรกรรมได้ง่าย ตำรวจจึงทำโครงการท่านไม่ล็อค เราล็อคให้ จะเป็นการป้องกันเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์          [&hellip

scoop
รู้ตัวว่าจน เตรียมไปลงทะเบียนรอบ 2 เริ่ม 3-30 เมษายน นี้

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS รู้ตัวว่าจน เตรียมไปลงทะเบียนรอบ 2 เริ่ม 3-30 เมษายน นี้   ท่านผู้อ่านที่เคารพครับมาแล้วครับ มาตรการช่วยคนจนของรัฐบาลลุงตู่ รอบแรกได้รับเงินสดๆกันแล้วครอบครัวละ3,000 บาท ท่ามกลางเสียงบ่นว่า แจกไม่ทั่วถึง ทั้งนี้เพราะรัฐบาลถือเอาตัวเลขที่ไปลงทะเบียนไว้เป็นหลัก เมื่อคนจนไปลงทะเบียนแล้วก็มีมาตรการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง พบว่า ยังมีกลุ่มคนที่ขาดคุณสมบัติ คือเป็นคนจนตัวปลอม หรือประเภทไม่จนจริงๆ ก็ต้องตัดออกไป แจกแต่เฉพาะคนยากไร้จริงๆ แต่ก็ยังมีเสียงเรียกร้องอีกว่า คนจนจริงๆ ที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการของรัฐบาลก็ยังมีอยู่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกันทั่วหน้า ควรเปิดโอกาสให้ไปลงทะเบียนกันใหม่ ซึ่งเรื่องนี้ รัฐบาลทำตามคำขอของคนจนแล้วครับ โปรดติดตามข่าวนี้ได้เลย         เรื่องนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เห็นชอบและอนุมัติ ให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่วันที่ 3-30 เมษายนนี้ โดยมีกติกาว่า ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน และผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว 8 ล้านคน ต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดการลงทะเบียนดังกล่าวไปทำได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ทุกสาขาทั่วประเทศ พิเศษหน่อยตรงครั้งนี้คลังจังหวัดของกรมบัญชีกลางจะเข้ามาร่วมรับลงทะเบียนด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทะเบียนมากขึ้น นายกฤษฎากล่าวว่าผู้ลงทะเบียนรอบใหม่จะได้รับบัตรผู้มีรายได้น้อยประจำตัวทุกคนเพื่อเตรียมพร้อมไว้รับสวัสดิการที่รัฐบาลจะทำให้ในอนาคต เช่น การลดค่าน้ำค่าไฟฟ้า การขึ้นรถเมล์ รถไฟฟรี เป็นต้น โดยใช้บัตรดังกล่าวรูดกับเครื่องก็จะรู้ได้ทันทีว่าได้รับสวัสดิการดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกเรื่องหนึ่ง คือให้กระทรวงการคลังดำเนินการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยชราภาพแต่ฐานะดีสมัครใจสละสิทธิ์ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่ผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ มีตัวเลขว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเกิน [&hellip

scoop213
ให้โอกาสคนจนสู้คดีอาญาแล้วประกันตัวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS ให้โอกาสคนจนสู้คดีอาญาแล้วประกันตัวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์             ท่านผู้อ่านครับ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนที่จ.กาญจนบุรี ในระหว่างการสัมมนา  ท่านเลขาฯระบุว่าศาลยุติธรรมมีการพัฒนาระบบการจัดการคดีให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา  เพื่อให้การพิจารณาคดีมีความรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวจำเลยในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีในศาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยต้องวางหลักทรัพย์หรือมีบุคคลค้ำประกัน            ท่านเลขาฯบอกอีกว่า จากสถิติผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 พบว่า มีผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของศาลมีจำนวนถึง 59,070 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 289,675 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 20.29 ของผู้ต้องขังทั้งหมด และพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังที่พฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้ายแรง แต่ไม่มีหลักทรัพย์วางประกันจึงทำให้ถูกขังระหว่างการพิจารณา เรื่องนี้สำคัญมากแต่การปล่อยตัวชั่วคราวก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควร ศาลยุติธรรมจึงได้นำระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวมาทดลองใช้ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย โดยมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการหลบหนีของจำเลย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของศาลตรวจสอบข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วประเมินออกมาเป็นตัวเลขความเสี่ยงการหลบหนีเสียก่อน จึงนำเสนอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งจะปล่อยชั่วคราวหรือไม่อย่างไร โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ซึ่งจะนำมาใช้เฉพาะคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี โดยจะเริ่มโครงการทดลองวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ สำหรับวิธีการ นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม ระบุว่า การประเมินความเสี่ยงในการหลบหนีจะแบ่งออกเป็นระดับ คือ เสี่ยงมากที่สุดจนถึงเสี่ยงน้อยมากที่สุด โดยประเมินจากการตรวจประวัติการก่อเหตุอาชญากรพฤติการณ์ในคดี, ความเสี่ยงการหลบหนี, ความเสี่ยงการก่อเหตุซ้ำ, ความเสี่ยงการก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม, ความเสี่ยงที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และฐานข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น ประกอบกับการพิจารณาของผู้พิพากษา เช่น หากมีความเสี่ยงมาก ก็อาจจะปล่อย แต่ [&hellip

scoop213
ให้กู้10ล.ดอก 0.01% ธกส.ควัก2หมื่นล้านอัดสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS ให้กู้10ล.ดอก 0.01% ธกส.ควัก2หมื่นล้านอัดสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่              มีข่าวสำคัญมาบอกครับ  อาทิตย์ก่อน คุณสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯมีมติเห็นชอบ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือลงทุนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้แก่ การทำพืชไร่ พืชสวน ผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปศุสัตว์และประมง ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,000 กลุ่ม วงเงินให้สินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมเม็ดเงิน 20,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.01 ต่อปี โดยกลุ่มต่างๆที่กู้ต้องรับภาระดอกเบี้ยเองร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ 3.0 ต่อปี ระยะเวลารวม 5 ปี โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2570 จ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2564            ตอกย้ำนะครับ ดอกเบี้ยร้อยละ 3.01ต่อปี รัฐบาลออกให้ร้อยละ3.0 อีก 0.01 สถาบันเกษตรกรที่กู้รับภาระเอง ดอกเบี้ยแบบนี้ [&hellip

Page 1 of 2412345...1020...Last »