ประชาสัมพันธ์ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 30

Category : ประชาสัมพันธ์

นศ.แพทย์ มช. คว้ารองแชมป์ตอบปัญหาวิชาการนานาชาติฯ

นศ.แพทย์ มช. คว้ารองแชมป์ตอบปัญหาวิชาการนานาชาติฯ   นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ความสามารถ คว้ารางวัลรองชนะเลิศและอีกหลายรายการจากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.บริบูรณ์  เชนธนากิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ของเราซึ่งประกอบด้วยนายณภัทร นพรัตน์ไกรลาศ นายศุภสิทธิ์ เซียวรัตนพันธ์นายรุ่งโรจน์ ถวิลวิศาล และนายพาวุฒิ กำไร เป็นตัวแทนของคณะฯ ไปร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา และสามารถคว้ารางวัลมาครองได้มากมาย นับว่าเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่ทางภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้นำร่องสนับสนุนให้นักศึกษาไปแสดงความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติแบบนี้ หากมีโอกาสในครั้งต่อไปเราคงจะมีความพร้อมมากขึ้นกว่านี้ ด้วยความเข้มแข็งของอาจารย์ในภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีความเก่งฉพาะด้าน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์อันหลากหลาย ต้องขอขอบคุณผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พร้อมให้การสนับสนุนการแข่งขันในทุกโอกาส “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ ในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นิสิตแพทย์ในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติอีกด้วย สำหรับรางวัลที่ได้รับมาในครั้งนี้ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศฐานปฏิบัติ ACLS , รางวัลชนะเลิศฐานปฏิบัติ Toxicology , รางวัลชนะเลิศฐานปฏิบัติ Mass casualty [&hellip

จว.เชียงใหม่ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วงนายกฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้น

จว.เชียงใหม่ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วงนายกฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้น จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติภารกิจในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนผู้เดือดร้อนที่ต้องการแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น วันนี้ (27 เมษายน 2559) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติภารกิจในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนผู้เดือดร้อนที่ต้องการแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตู้ ปณ.1111 สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มทบ.33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสคบ.จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่) ทั้งนี้ ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวน 12 รายได้มายื่นเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ การขอเพิ่มค่าตอบแทนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันฯ การขอสวัสดิการแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) การจัดระเบียบตลาดไนท์บาร์ซ่า การจัดระเบียบฟุตบาท ทางเท้า ทางเดินและช่องทางจักรยานในเชียงใหม่ การยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเป็นวาระแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจอมทอง เป็นต้น ซึ่งทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จะได้ดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบต่อไป และในช่วงบ่ายยังมีประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นระยะ   CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

เครือศิริปันนาร่วมสืบสาน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2559”

  เครือศิริปันนาร่วมสืบสาน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559 ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมสืบสาน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2559” ด้วยการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้อัญเชิญพระอัฏฐารสจำลอง ตกแต่งแบบพุทธศิลป์ล้านนาอันงดงาม ออกจากวิหารหลวงเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำขมิ้นส้มป่อย เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ของชาวไทย   ทั้งนี้เครือศิริปันนาได้จัดขบวนแห่ซึ่งมีตัวแทนพนักงานและผู้เข้าร่วมขบวนมากกว่า 100 คน ออกเดินเป็นขบวนที่ 5 ในรูปแบบล้านนาอย่างสวยงามตระการตา ภายใต้แนวคิด “ยอขันแต่งดา ฮอมศรัทธาชนเผ่า บูชาพระอัฏฐารส” หมายถึงชนเผ่าล้านนาทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันรวบรวมดอกไม้ เครื่องสักการะบูชา และจิตอันมีศรัทธาแรงกล้า เพื่อบูชาพระอัฏฐารส นับเป็นพุทธบูชา ขบวนอันยิ่งใหญ่ไล่เรียงมาตามลำดับด้วยขบวนขันเชิญ ขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนฟ้อนเล็บและกลองตึ่งโนง ขบวนชาวไทยภูเขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนชนเผ่าล้านนา ปิดท้ายด้วยขบวนจ้อจ๊าง นับเป็นการจัดขบวนสักการะที่ถูกต้องงดงาม ครบถ้วนตามแบบประเพณีดั้งเดิม เครือศิริปันนา ประกอบไปด้วย โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ รีสอร์ทระดับห้าดาวของคนไทยที่เติมเต็มความสุขด้วยวิถีแห่งล้านนา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงแรมที่มีการบริการยอดเยี่ยมในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 จากเว็บไซต์ทริป  แอดไวเซอร์ (Tripadvisor) โดยก่อนหน้านี้ได้คว้ารางวัลระดับเงิน กลุ่ม Luxury เขตเมือง ประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จากการประกาศผล Thailand Boutique Award ประจำปี [&hellip

เครือศิริปันนาร่วมสนับสนุนการแสดงฟ้อนเล็บเนื่องในงาน 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่

เครือศิริปันนาร่วมสนับสนุนการแสดงฟ้อนเล็บเนื่องในงาน 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ร่วมสนับสนุนการแสดงฟ้อนเล็บ 720 คน การแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา และการแสดงดนตรีพื้นเมือง เนื่องในงาน 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และร่วมสืบสาน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2559” โดยร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมสืบสาน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2559” ด้วยการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้อัญเชิญพระอัฏฐารสจำลอง ตกแต่งแบบพุทธศิลป์ล้านนาอันงดงาม ออกจากวิหารหลวงเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำขมิ้นส้มป่อย เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ของชาวไทย ทั้งนี้เครือศิริปันนาได้จัดขบวนแห่ซึ่งมีตัวแทนพนักงานและผู้เข้าร่วมขบวนมากกว่า 100 คน ออกเดินเป็นขบวนที่ 5 ในรูปแบบล้านนาอย่างสวยงามตระการตา ภายใต้แนวคิด “ยอขันแต่งดา ฮอมศรัทธาชนเผ่า บูชาพระอัฏฐารส” หมายถึงชนเผ่าล้านนาทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันรวบรวมดอกไม้ เครื่องสักการะบูชา และจิตอันมีศรัทธาแรงกล้า เพื่อบูชาพระอัฏฐารส นับเป็นพุทธบูชา ขบวนอันยิ่งใหญ่ไล่เรียงมาตามลำดับด้วยขบวนขันเชิญ ขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนฟ้อนเล็บและกลองตึ่งโนง ขบวนชาวไทยภูเขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนชนเผ่าล้านนา ปิดท้ายด้วยขบวนจ้อจ๊าง นับเป็นการจัดขบวนสักการะที่ถูกต้องงดงาม ครบถ้วนตามแบบประเพณีดั้งเดิม       โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ รีสอร์ทระดับห้าดาวของคนไทยที่เติมเต็มความสุขด้วยวิถีแห่งล้านนา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงแรมที่มีการบริการยอดเยี่ยมในประเทศไทย ประจำปี [&hellip

พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดประกวด Human Wallpaper ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดประกวด Human Wallpaper ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ส่งท้ายงาน ART@Prom ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 สร้างเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่แด่ผู้รักศิลปะของสีสันบนเรือนร่าง ด้วยกิจกรรมบอดี้เพ้นท์ โดยศิลปินมือวางอันดับหนึ่งของเมืองไทย “ใหญ่ สรวิชญ์ กันธิตระกูลวงศ์” ที่จะสร้างสรรค์ Human Wallpaper ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ในวันที่ 8 เมษายน 2559 พร้อมกิจกรรมการประกวดบอดี้เพ้นท์และการถ่ายภาพชิงรางวัลกว่า 30,000 บาท ในวันที่ 9 และ 10 เมษายนนี้ คุณสรวิชญ์ หรือคุณใหญ่ เป็นผู้มีความชื่นชอบในศิลปะการเพ้นท์เฮนน่า ศึกษาแบบจริงจังจากเจ้าของสูตรจากประเทศอินเดีย จนมาถึงการคิดค้นคิดสูตรเฮนน่าแบบใหม่ในปี 2551 จากนั้นจึงเริ่มรับงานเพ้นท์นางแบบในงานอีเว้นท์ต่างๆ และพัฒนามาเรื่อยๆ จนปัจจุบันคุณใหญ่ได้รับการยอมรับว่าเป็นช่างบอดี้เพ้นท์มือหนึ่งของเมืองไทย มีประสบการณ์การเพ้นท์มามากกว่า15 ปี บนเรือนร่างกว่า 600 [&hellip

#fame สุดยอดแพลตฟอร์มวิดีโอถ่ายทอดสดชั้นนำในเอเชีย เตรียมระเบิดความมันส์ครั้งแรกในประเทศไทย

#fame สุดยอดแพลตฟอร์มวิดีโอถ่ายทอดสดชั้นนำในเอเชียเตรียมระเบิดความมันส์ครั้งแรกในประเทศไทย   #fame เครือข่ายความบันเทิงด้านวิดีโอถ่ายทอดสดชั้นนำระดับเอเชีย เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในประเทศไทย พบกับเหล่าเซเลบริตี้ และซุปเปอร์สตาร์ทาเล้นท์หน้าใหม่ที่จะมาถ่ายทอดสดการแสดง ผู้ใช้งานสามารถรับชม ทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงคลิกแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ พูดคุยกันสดๆ กับผู้ที่ติดตาม และปฎิสัมพันธ์กับ นักแสดงชาวไทยที่ชื่นชอบ โดยการส่งสติ๊กเกอร์และแสดงความคิดเห็นบนแอพลิเคชั่น   การถ่ายทอดสดครอบคลุมทุกหมวดหมู่ความบันเทิงอันหลากหลาย ตั้งแต่ ดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น อาหาร ไลฟ์สไตล์และ คอมเมดี้ ผู้ใช้งานสามารถร่วมปฏิสัมพันธ์กับเซเลบริตี้และคนดังจากโลกโซเชียลที่ชื่นชอบได้ที่ #fame นอกเหนือจาก ความบันเทิงที่อัดแน่นครบรสจากเหล่าทาเล้นท์และเซเลบริตี้ชื่อดังแล้ว ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นยังสามารถทำรายการสด หรือเผยแพร่วิดีโอของตนเองได้อีกด้วย   เหล่าทาเล้นท์มากความสามารถ อาทิ เปิ้ล ไอริณ แองเจลา รูท บรอดเวย์ นุ๊ก จากกลุ่ม One9Stand ทรงสิทธิ์ เอื้ออังกูรดิษกุล กิตติพล ศัตรูพินาศ เจด้า ศรัณย่า และอีกมากมาย เตรียมพร้อมเดินหน้าเสิร์ฟความบันเทิงเต็มรูปแบบแล้วที่ #fame แฟนๆ สามารถติดตามพวกเค้าเหล่านี้เพื่อรับการแจ้งเตือนถึงตารางออกอากาศที่จะมาถึง รวมทั้งสามารถสร้างโปรไฟล์ เพื่อร่วม เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มวิดีโอถ่ายทอดสดอันดับหนึ่งในเอเชีย ติดตามข่าวสารของ #fame ได้บนโซเชียลมีเดีย พร้อมร่วมสนุกไปกับเกมส์และเนื้อหาสุดมันส์ได้แล้ววันนี้   #fame ผงาดขึ้นเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงที่เติบโตเร็วที่สุด ด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า 3 ล้านคนต่อเดือน และมีผู้ใช้งาน วิดีโอถ่ายทอดสดถึง 50,000 คน เพียงช่วงระยะเวลา 6 เดือน หลังจากเปิดตัวที่ประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย โดยในปีนี้ #fame มีแผนขยายบริการทั่วทั้งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์   มร. ดรุวังค์ ไวทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการดำเนินงานระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของ #fame ว่า “แพลตฟอร์มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ของ #fame ในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เหล่าทาเล้นท์หน้าใหม่ บนเส้นทางในการผลิตเนื้อหาที่โดดเด่น และเชื่อมโยงต่อไปยังผู้รับชม ได้ทุกที่ [&hellip

กองทัพบกดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2559

กองทัพบกดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2559  พันเอกสุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองทัพบกดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2559 โดยแบ่งตามสายการตรวจเลือกเป็น 4 คณะ รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1 เมษายน 2559 อำเภอ เวียงแหง ดอยสะเก็ต(1) แม่ออน อมก๋อย วันที่ 2 เมษายน 2559 อำเภอ แม่อาย ดอยสะเก็ต(2) สันกำแพง(1) แม่แจ่ม วันที่ 3 เมษายน 2559 อำเภอ ฝาง(1) เมืองเชียงใหม่(1) สันกำแพง(2) ดอยเต่า วันที่ 4 เมษายน 2559 อำเภอ ฝาง(2) เมืองเชียงใหม่(2) แม่ริม(1) ฮอด วันที่ 5 เมษายน 2559 อำเภอ ไชยปราการ เมืองเชียงใหม่(3) แม่ริม(2) ดอยหล่อ วันที่ [&hellip

มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤษภาคม2559 สำหรับหลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอนหรือเทียบเท่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปีและ ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนหรือเทียบเท่า หลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอนหรือเทียบเท่า หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4ปีและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ได้ทางเว็บไซต์ www.entrance.cmru.ac.thหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885-965 – 70  

เชียงใหม่งาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2559” ครั้งที่ 18 วันที่ 25 มี.ค.-3 เม.ย.59 นี้

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2559″ ครั้งที่ 18 เพื่อเผยแพร่สนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้ 8 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องหอมุก Old Chiangmai ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ นายเชิดพงษ์ ไชยวัฒน์ธำรง ประธานจัดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2559” ครั้งที่ 18 โดยมีผู้แถลงนายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ นายเจตพินิฐ รอดภัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่  คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ รักษาการนายกสมาคมฯ และคุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยงานทอเส้นผ้าฝ้ายสานสายใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นงานประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ATSME CM) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมา สามารถเพิ่มรายได้และขยายช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ที่ผลิตผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในงานมีการออกร้านของผู้ประกอบการกว่า 400 คูหา สินค้าที่นำมาแสดงภายในงาน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าเครื่องทำมือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม อัญมณีเครื่องประดับ เครื่องจักสานเส้นใยพืช ของที่ระลึกและของตกแต่ง เครื่องแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ [&hellip

ราชภัฏเชียงใหม่เปิดเวทีเล่านิทานอาเซียน เชิญชวนนักอ่านร่วมงาน Book Fair 2016

ราชภัฏเชียงใหม่เปิดเวทีเล่านิทานอาเซียนเชิญชวนนักอ่านร่วมงาน Book Fair 2016 อาจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าด้วยสำนักหอสมุดได้จัดโครงการ CMRU Book Fair ขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป พร้อมเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ได้ร่วมกันคัดเลือกหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดอันจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อผู้อ่าน โดยมีทรัพยากรสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าการวิจัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการดังนั้น ในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ทางสำนักหอสมุดได้กำหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Book Fair 2016 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานอาเซียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 2,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 2,000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท กิจกรรมออกร้านจำหน่ายและแนะนำหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ กว่า 25 ร้าน อาทิ ร้านหนังสือนายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และ SE-ED Bookเป็นต้น กิจกรรมดนตรีโฟล์คซองค์ เกมส์ชิงรางวัล กาดมั่วครัวฮอม [&hellip

Page 30 of 158« First...1020...2829303132...405060...Last »