ประชาสัมพันธ์ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : ประชาสัมพันธ์

99152
ตร.ภาค 5 เน้นหลักป้องกันปราบปราม จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

ตร.ภาค 5 เน้นหลักป้องกันปราบปราม จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 5 มกราคม 2560 พล.ต.ท.พูลทรัพย์  ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.5  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามนโยบายที่เน้นหลักการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมอบหน้าที่ให้ พล.ต.ต.พิทยา  ศิริรักษ์ รรท. รอง ผบช.ภ.5(ปป1) จัดประชุมสัมมนา โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 167 คนโดยในการประชุม แบ่งเป็น  2  ภาคใหญ่คือ ภาคเช้า  เป็นการมอบนโยบายและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานจากผู้บังคับบัญชา ระดับภาคบ่าย  เป็นการนำวิธีการประเมินสภาพปัญหาอาชญากรรม และการจัดแผนสายงาน และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยละเอียดตามแนวทางของ ตร.และจะมีการนำความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีวิสัยทัศน์มากขึ้น เกี่ยวกับการจัดทำ Safe City และ Smart City เน้นในเรื่อง กล้องวงจรปิดเพื่อให้ตำรวจได้พัฒนาทักษะและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลประชาชนต่อไป   CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

DSC_5979
ตร.ภาค 5 จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตร.ภาค5 จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี สมสง่า  ชรินทร์ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของตำรวจภูธรภาค 5 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่  รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงาน ที่สุจริตยุติธรรม โปร่งใสของข้าราชการตำรวจสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล ให้หน่วยงาน ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนเพื่อหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายการบริหารราชการของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในการสร้างจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสา การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 อบรมให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับหัวหน้าสถานีหรือผู้แทน ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27  ธันวาคม ๒๕๕๙ และ   รุ่นที่ 2 อบรมให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่งานการเงินและพัสดุในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5  ระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 ธันวาคม 2559  การอบรมดังกล่าว [&hellip

DSC_6008
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 รับมอบอัฐิเหยื่อสินามิส่งถึงบ้านที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 รับมอบอัฐิเหยื่อสินามิส่งถึงบ้านที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 10.30 น. ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.สันดิ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ 5 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ได้เดินทางจาก จังหวัดลำปาง เพื่อนำอัฐิของ นางสาวนงคราญ คำฉาย เหยื่อคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 นำส่งให้ญาติที่ อ.ฝาง โดยได้รับการประสานจาก พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข รรท.ผบช.สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นความจำนงของทางญาติเหยื่อที่ไม่สามารถมารับอัฐิของญาติตนเองที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ณ ที่เกิดเหตุ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพราะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง เช่นกรณีของ ศพนางสาวนงคราญ คำฉาย ทางมารดาประสงค์จะขอรับเถ้ากระดูกของลูกสาวกลับไปยังครอบครัว ทางศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจึงให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ให้มีการส่งมอบนำผู้เสียชีวิตกลับสู่ครอบครัว โดยญาติของเหยื่อคลื่นยักษ์สินามิท่านใดที่ต้องการรับศพ เช่นเดียวกับญาติของ นางสาวนงคราญ คำฉาย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนิตินัย สอนสงคราม ผู้รับมอบอำนาจ โทร. 099 962 8630 และ เบอร์ สภ.ตะกั่วป่า โทร.076 421 [&hellip

1593702
ขอเชิญร่วมสั่งจอง เหรียญเสมาหลวงปู่ทอง ปชาอุ่นใจ พระพรหมมงคล ภาวนาโกศลสุพพิธาน

ขอเชิญร่วมสั่งจอง เหรียญเสมาหลวงปู่ทอง ปชาอุ่นใจ พระพรหมมงคล ภาวนาโกศลสุพพิธาน โดยมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเสมาหลวงปู่ทองรุ่นปชาอุ่นใจ เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ.ลานเจดีย์พระธาตุศรีจอมทอง CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

20161226_161226_0002
พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผช.ผบ.ตร.ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องกันหนาว ตชด.ภ.3

         พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร รรท.ผช.ผบ.ตร.ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องกันหนาว ตชด.ภ.3 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 08.45 น. พลตำรวจโทเดชา  บุตรน้ำเพชร รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องกันหนาว โดยมีพลตำรวจตรีเทพ  อมรโสภิต รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  พลตำรวจตรีมนต์ชัย  เรืองจรัส  ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การต้อนรับ ในการนี้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบสิ่งของเครื่องกันหนาวประกอบด้วย ผ้าห่ม,เสื้อยืดและหมวกไหมพรมให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จำนวน 2,000 ชุด ผ้าห่มกันหนาวสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 1,166 ผืน โดยมีพลตำรวจตรีมนต์ชัย  เรืองจรัส  ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจและนักเรียนโรงเรียน/ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาวต่อไป ผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับทราบและมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกพื้นที่ จึงมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อนข้าราชการตำรวจอย่างทั่วถึง ตำรวจตระเวนชายแดนถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่กำลังพลส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เพื่อรักษาสถานการณ์ตามแนวชายแดนและการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีความยากลำบาก ผบ.ตร.พร้อม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.จึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับหน่วยงานในพื้นที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  ดังนี้                     1.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน             [&hellip

unnamed (5)
คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2559

  คณะแพทยศาสตร์  มช. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2559   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทาน แก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา จำนวน 538 ร่าง และเป็นการบำเพ็ญกุศลรวมถึงฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ ในระหว่างวันที่ 16 – 18  ธันวาคม  2559 โดยในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม  2559  จะเริ่มพิธีทางศาสนา ระหว่าง เวลา 18.30 – 21.00 น.  ณ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวันเสาร์  ที่ 17 ธันวาคม  2559  จะเคลื่อนศพอาจารย์ใหญ่ จากคณะแพทยศาสตร์  เวลา 07.00 น. ไปยังวัดวัดลัฏฐิวัน  (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์)  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และพระราชเพลิงศพ ในเวลา 14.45 น.       โดยมี พระเทพโกศล  เจ้าคณะ จังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  เป็นประธานพิธีพระราชเพลิงศพ ฝ่ายสงฆ์ และศ.คลินิก นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ  [&hellip

S__5554186
ตร.ภ.5 ระดมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนพร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

  ตร.ภ.5 ระดมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนพร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว           เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5  พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รรท.รอง ผบช.ภ.5 (ปป.1) พร้อมด้วย พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร รรท.รอง ผบช.ภ.5 (จต.1), พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รรท.รอง ผบช.ภ.5 (บร.1), พล.ต.ต.จารึก  ลิ้มสุวรรณ ผบก.สส.ภ.5, หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ,หน่วยงานข้างเคียง ได้แก่มทบ.33, ตม.5, ตชด.ภาค 3, ตำรวจท่องเที่ยงเชียงใหม่, ตำรวจสันติบาลเชียงใหม่, ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมโรงแรมภาคเหนือ, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมโรงแรมภาคเหนือ, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่,  ชมรมรถตู้จังหวัดเชียงใหม่, สมาคมบ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่, สหกรณ์นครลานนา เดินรถ, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิง, ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ จำนวนสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า – ออก และอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, สถานการณ์การท่องเที่ยงในจังหวัดเชียงใหม่, [&hellip

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ศิริปันนาต้อนรับคณะดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังจากประเทศอิหร่าน

ศิริปันนาต้อนรับคณะดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังจากประเทศอิหร่าน   นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเครือศิริปันนา ให้การต้อนรับเซเลบริตี้ชื่อดังจากอิหร่านอย่างอบอุ่น นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเครือศิริปันนาต้อนรับคณะ TAT/TG: 6 Celebrities, 6 Attractions, 6 Nights จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ ร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด สำนักงานเตหะราน โดยการนำดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังจากประเทศอิหร่านจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ มิสเตอร์บาห์ราม ราดาน เจ้าของฉายาแบรด พิตต์ ของประเทศอิหร่าน ซึ่งมีผู้ติดตามอินสตาแกรมถึงสองล้านกว่าคน มิสซาฮาร์ ดอลาตชาฮี มิสเตอร์อัตติล่า เปซิอานี มิสเตอร์เรซ่า ยาซดานี มิสเซตาเร เปซิอานี และ มิสเรฮาน่า ทาราวาดี ร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าพักและร่วมกิจกรรมเรียนทำอาหารไทยกันอย่างสนุกสนาน ที่โรงแรมศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้   ภาพจากกิจกรรมเรียนทำอาหารไทย ณ ลานต้นมะขาม อาคารศิริปันนาแกลเลอรี่       CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน &nbsp

IMG_2419
ตำรวจภูธร ภาค 5 ช่วยชาวนาไทย

 ตำรวจภูธร ภาค 5 ช่วยชาวนาไทย                           คุณมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการ ” ตำรวจภูธรภาค 5 ช่วยชาวนาไทย ” โดยได้สั่งซื้อข้าวจากชาวนา เป็นจำนวน 1,000 กิโลกรัม ต่อเดือน     CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน  

singha 11
งานเลี้ยงอาหารค่ำ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

งานเลี้ยงอาหารค่ำ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สัมมนาสายวิศวกรรมและสารสนเทศ ประจำปี 2559   สัมมนาสายวิศวกรรมและสารสนเทศประจำปี 2559 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ทเชียงราย       CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

Page 1 of 13912345...102030...Last »