ประชาสัมพันธ์ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : ประชาสัมพันธ์

1
CMAT มช.จัด “Northern Digital Expo” ครั้งเเรกในภาคเหนือ 5 – 7 พ.ค. นี้

   CMAT มช.จัด “Northern Digital Expo” ครั้งเเรกในภาคเหนือ 5 – 7 พ.ค. นี้   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพวงแสด ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน Northern Digital Expo 2017 โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร จับมือกับภาคผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมดิจิทัล ไอที ทั้งในภาคเหนือระดับประเทศ ร่วมกันจัดงาน เพื่อมุ่งพัฒนาให้ประเทศก้าวสู่ดิจิทัล อีโคโนมี อย่างเข้มแข็ง สามารถเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย เปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ทและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนตลาดเศรษฐกิจของโลก โดยมีนายพีรพงษ์ ดวงรัตน์ นักส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะฯ และอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะฯ ร่วมแถลงข่าว ด้านนายพีรพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานด้านดิจิทัล expo ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือที่เคยจัดมา ซึ่งได้รวมบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัล [&hellip

IMG_4948
ภ.5 จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชาระดับสูง

  ภ.5 จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชาระดับสูง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ได้มีการจัดงานพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บัญชาการของ ตร.ภ.5 ประจำปี 2560 โดยได้เรียนเชิญ ผบก. และ รอง ผบก. ในสังกัดพร้อมคู่สมรส เข้าสระเกล้าดำหัว ผบช.ภ.5 และ รอง ผบช.ภ.5 ตามขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา   CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน &nbsp

S__49274888
ขนส่งเชียงใหม่จัดกิจกรรม “สงกรานต์ กลับบ้าน ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

ขนส่งเชียงใหม่จัดกิจกรรม “สงกรานต์ กลับบ้าน ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 17.00-20.00 น. นายพฤทธ์ ประพิณ ผอ.ทบ., พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 รวม 9 นาย ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และตำรวจประจำสถานีขนส่งอาเขตแห่งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติการตามแผนสงกรานต์ กลับบ้าน ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด 2560 ณ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองจ.เชียงใหม่  ซึ่งมีกิจกรรมและผลปฏิบัติการ ดังนี้ 1) การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง จำนวน 40 คน ผลการตรวจไม่พบรายใดที่มีสารเสพติดในร่างกาย 2) การตรวจหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายจากสัมภาระผู้โดยสาร จำนวน 20 คน และรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2 คัน ผลการตรวจไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 3) การแจกสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับฉลองเทศกาลไม่ใช้ยาเสพติด แผ่นพับการรณรงค์ป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด สำหรับผู้ปกครอง และสติ๊กเกอร์หลวงพ่อคูณ จำนวน 80 ชุดให้กับพนักงานขับรถยนต์โดยสารเพื่อเฝ้าระวังการลำเลียงยาเสพติดและแจ้งข้อมูลยาเสพติดสายด่วน 1386 และผู้โดยสารเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเฝ้าระวังในการไม่รับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะอาจจะเป็นยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ปปส.ภ.5มีกำหนดการร่วมปฏิบัติการกิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัย [&hellip

17619795_1377795628936575_225838920_n
กกต.เชียงใหม่ ร่วมเสวนา “พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย”

กกต.เชียงใหม่ ร่วมเสวนา “พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย”               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้เข้าร่วมเวทีเสวนา(ระดับภาค) “พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย”              นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก       สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้เข้าร่วมเวทีเสวนา ในประเด็น “การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเลือกตั้ง      ตามระบอบประชาธิปไตย”  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย นายศุภกร  ศรีศักดา ผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ นางคนึงนิตย์ อายุมั่น ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน( อปมช.) สื่อมวลชน ในพื้นที่  8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 140 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง   ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความเป็นพลเมือง ให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย พร้อมกันนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างความเป็นพลเมือง และได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ไปแสดงให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองใช้ สำหรับรองรับการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ [&hellip

unnamed
อีสติน รีสอร์ท แห่งแรกเปิดบริการต้นปีหน้า

อีสติน รีสอร์ท แห่งแรกเปิดบริการต้นปีหน้า   กรุงเทพฯ ประเทศไทย (28 มีนาคม 2560) –แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส (Absolute Hotel Services) ขยายแบรนด์ เปิด “อีสติน รีสอร์ท” แห่งแรก ดัน อีสติน ธนาซิตี้ กอล์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯ เปิดบริการต้นปีหน้า อีสติน ธนาซิตี้ กอล์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯ อาณาจักรแห่งการพักผ่อน สวรรค์ของนักกอล์ฟ อยู่ห่างจากย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพียง 25 นาที และห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 10 นาที จะเปิดให้บริการห้องพักชั้นดี 194 ห้อง  และจะรวม สนามกอล์ฟธนาซิตี้แอนด์สปอร์ตคลับ สนามกอล์ฟ 18 หลุม มาตรฐานระดับโลกแห่งเดียวในไทยที่ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดัง เกร็ก นอร์แมน ซึ่งได้ทำการปรับปรุงใหม่ให้มีความหรูหราทันสมัย เข้าไว้ด้วยกัน อีสติน ธนาซิตี้ กอล์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯ จึงจะเป็นกอล์ฟรีสอร์ทแห่งแรกที่บริหารโดย แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส เปิดให้บริการครบวงจร ต้นปี 2561 “จากความสำเร็จกับแบรนด์ โรงแรมอีสติน แกรนด์, โรงแรมอีสติน, [&hellip

17440478_1514169715301983_373186172_n
กกต.เชียงใหม่ เดินหน้ากิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง

กกต.เชียงใหม่ เดินหน้ากิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ากิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ระหว่างวันที่ 2 – 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย อาทิเช่น นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ผอ.กศน.อำเภอ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุกแห่ง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา           ประชาธิปไตยอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียงทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเป็นหมู่บ้านตัวแทนของแต่ละอำเภอ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 25 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 14 เชียงดาว เชียงดาว   บ้านท่ามะโก๋ หมู่ 8 ขุนคง หางดง บ้านดอนชัย หมู่ 4 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ บ้านแม่เตี๊ยะใต้ หมู่ 14 สบเตี๊ยะ จอมทอง บ้านป่าสักน้อย หมู่ 3 แม่ปูคา สันกำแพง บ้านป่างิ้ว หมู่ [&hellip

L01040441-1
ทำยังไงให้คุณดูแพงขึ้น โดดเด่น มีเสน่ห์ เรามีวิธี คลิก!!!

ทำยังไงให้คุณดูแพงขึ้น โดดเด่น มีเสน่ห์ เรามีวิธี คลิก!!!รับสอนการปรับปรุงบุคลิกภาพทั้งรายบุคคลและเป็นกรุ๊ป   สอนการวางตัวให้สง่างาม  มีดูดีมีเสน่ห์ ดูแพง  นั่ง  ไหว้  ออกสังคม เดินอยู่ท่ามกลางผู้คน ให้โดดเด่น สอนตัวต่อตัว  สอนเป็นกลุ่ม  สอนสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถออกสังคม ได้อย่างถูกต้อง เหมาะกับผู้ที่ต้องออกงานบ่อยๆ  ผู้ที่ต้องตามนายไปที่ต่างๆ ฝ่ายขาย นักธุรกิจ นักการเมือง  สาวๆที่ต้องการเปลี่ยนตัวเอง ให้ดูดี และ แพง  สอน 6  ชั่วโมง  โดยสอนออกงานที่ โรงแรมจริงๆ หรือสำหรับนักเรียน นักศึกษา สอนในห้อง  2  ชั่วโมง บุคคลิกภาพเบื้องต้น  ราคาสอนไม่แพง 6  ชั่วโมง 1,200  บาท  สอนเป็นกลุ่ม ตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย  สอนตามงบได้   ติดต่อได้ที่เบอร์ 080 698 5536 @Line 088 698 5536  อีเมล์: rawi1704@gmail.com &nbsp

unnamed
เปิดตัว “สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่”

เปิดตัว “สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ สู่มาตรฐานสากลนายกสมาคมทั่วประเทศตอบรับร่วมงาน             นายปราชญ์ วงค์วรรณ นายกสมาคมสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่  เปิดเผยว่าสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่า40 ราย ร่วมก่อตั้ง โดยได้จัดงานเปิดตัว “สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Convention 1 โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและมีนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จากทั่วประเทศเข้าร่วม อาทิ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, สมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี, สมุทรสาคร, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, ชลบุรี, ระยอง, สงขลา, ภูเก็ต, พิษณุโลก พร้อมร่วมสัมนาในหัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์ บนความเปลี่ยนแปลง”โดยคุณอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตราฐานสากลและมีส่วนในการผลักดันให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความแข็งแกร่งโดยได้รับความสนับสนุนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ทุกภูมิภาค      เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวรองรับครอบครัวใหม่,ผู้ที่เข้ามาทำงานในเชียงใหม่และผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อการลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นสมาชิกมีนั้นมี 2 ประเภท ได้แก่ [&hellip

DSC_6560
สสจ.เชียงใหม่ เปิดงานขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวด-สปา ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สสจ.เชียงใหม่ เปิดงานขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวด-สปา ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร SME 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 บทเฉพาะกาล มาตรา49 โดยมี นายพลแก้ว วัชระชัยสุรพล หัวหน้างานบริการสุขสภาพ สสจ. ชม.และตัวแทนผู้ประกอบการสปา และชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดย นายพลแก้ว เผยว่า พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 บทเฉพาะกาลมาตรา 49กำหนดให้ผู้ประกอบผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ที่จะรับการรับรองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2559) ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาตภายใน 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับ (ภายใน 26 มีนาคม 2560 ) [&hellip

9416
ตำรวจเชียงใหม่ บูรณาการ ร่วม รพ.ลานนา รณรงค์แจกหน้ากากอนามัยพี่น้องประชาชน

  ตำรวจเชียงใหม่ บูรณาการ ร่วม รพ.ลานนา รณรงค์แจกหน้ากากอนามัยพี่น้องประชาชน   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ตำรวจภูธร ภาค 5 ร่วมรณรงค์ โครงการจังหวัดเชียงใหม่ “60 วันไม่เผา..” ห้ามเผาป่า ห้ามเผาใบไม้ ห้ามเผาไร่นา ใครพบเบาะแส มีรางวัลนำจับให้ 5,000 บาท โดยประกาศช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 เพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน หมอกควันปกคลุมทั่วเมือง ส่งกระทบต่อสุขภาพประชาชนและเสียหายต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และในวันนี้เวลา 17.00 น. กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพ.ต.อ. ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท ศุภชัย จันทรา สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมทีมงานตำรวจจราจ จัดกิจกรรมเชิงรุก โครงการยกระดับการบริการประชาชน “ตำรวจจราจรเชียงใหม่ ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” โดยครั้งนี้ร่วมมือกับองค์กรสุขภาพภาคเอกชน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ออกรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองจากปัญหาจากหมอกควัน บริเวณแยกวงแหวนสนามบิน (เซ็นทรัลแอร์พอร์ต) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ใช้รถใช้ถนน   CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ [&hellip

Page 1 of 14212345...102030...Last »