ประชาสัมพันธ์ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : ประชาสัมพันธ์

unnamed (20)
สสส. เปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อ สังคม หวังให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของการมีจิตอาสา และสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็น เมืองแห่งจิตอาสาต่อไป   เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศโจทย์ เปิดตัวโครงการมือเล็กๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม และพิธีเปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังสามารถส่งมอบคุณค่าของการมีจิตอาสาเพื่อสังคมไปสู่กลุ่มเพื่อนเยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมของเมืองเชียงใหม่สืบไป สำหรับ กิจกรรมค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคมนี้ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรม Road Show Project , กิจกรรมค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ … หัวใจอาสาเพื่อสังคม , กิจกรรมมือเล็กๆ สร้างสรรค์จิตอาสา , กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมล็ดพันธ์กล้าใหม่ ใจอาสาเพื่อสังคม และกิจกรรม Diary  หัวใจอาสาเพื่อสังคม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นเสมือนกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์จริง ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาที่ครบทุกมิติ CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

DSC_7556
“สายตรวจจราจรเคลื่อนที่เร็ว” แนวทางตามพระราชดำริ ลดปัญหาความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  “สายตรวจจราจรเคลื่อนที่เร็ว” แนวทางตามพระราชดำริ ลดปัญหาความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ “สายตรวจจราจรเคลื่อนที่เร็ว ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่ง พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รอง ผบช.ภ.5 ได้รับนโยบายจาก พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 ให้รับผิดชอบด้านการจราจรในเมืองเชียงใหม่จากสภาพปัญหาจราจรในเขต อ.เมือง เชียงใหม่ ที่มีปัญหาการเคลื่อนตัวได้ช้าและมีปริมาณรถสะสมต่อเนื่องบนถนนสายหลักและเชื่อต่อไปยังถนนสายรอง โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ร่วมทั้งปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจร ส่งผลทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งไม่อาจประมาณการความสูญเสียได้ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังสี ผกก.กลุ่มงานจราจร ได้รับนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดตั้งชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับโครงการแก้ไขปัญหาจราจรจุดที่มีปัญหารถติด และอาศัยความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขการจราจรในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทางนอกจากได้ดำเนินการใช้มาตรการที่เหมาะสม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ได้พิจารณาเห็นว่า การนำแนวทางตามโครงการ ตำรวจจราจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติในโครงการนี้ 5 ประการคือ แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร และมีมารยาท จัดรถจักรยานยนต์ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาจุดที่รถติดเสมือน “รถนำขบวน” โดยรถจักรยานยนต์จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทำให้ขบวนรถเคลื่อนที่ไปได้ ใช้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรบนถนน ให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อย ๆ ตามความเหมาะสม ถนนที่เป็น “คอขวด” ให้ จนท.จร.เข้าไปแก้ไขให้เคลื่อนตัวได้เรื่อย ๆ เสมือนเทน้ำออกจากขวด ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจราจร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางที่ประสบกับยานพาหนะขัดข้องในทาง ผู้ได้รับบาดเจ็บ / ผู้เจ็บป่วย [&hellip

unnamed (5)
เริ่มแล้ว Lanna Expo 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

เริ่มแล้ว  Lanna Expo 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”    เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานLanna Expo 2017 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงสินค้า การลงทุนของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มจังหวัด และเพื่อสนับสนุนวงจรการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน การจัดงาน Lanna Expo 2017 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ 4 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน สนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ การจัดงานทุกครั้งสามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานได้จำนวนมาก โดยเมื่อปี 2559 มีประชาชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน จำนวน 321,085 คน มีการใช้จ่ายรวมของผู้เข้าร่วมงานกว่า 392.57 ล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 5.06 สำหรับงานในปีนี้ได้มุ่งเน้น การแสดงสินค้า บริการและนิทรรศการของกลุ่มจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่พสกนิกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เห็นได้จากจำนวนโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีจำนวนกว่า 693 โครงการ การจัดงานในครั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงออกเป็น 11 พื้นที่หลัก ได้แก่ ด้าน Royal Project ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม [&hellip

unnamed (5)
กลุ่มเซ็นทรัล ปลูกจิตสำนึก ระดมบุคลากรภายในองค์กรบำเพ็ญประโยชน์

กลุ่มเซ็นทรัล ปลูกจิตสำนึก ระดมบุคลากรภายในองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการกลุ่ม เซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม CENTRAL GREEN Project 2017 @chiangmai   เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 25 มิ.ย. 60 ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานโครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม CENTRAL GREEN Project 2017 @chiangmai ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม           ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลนครเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายทุภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม กว่า 200 คน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมที่ปลูกจิตสำนึก ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรกลุ่มเซ็นทรัลและชุมชนโดยรอบ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยความตั้งใจจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมบุคลากรของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ [&hellip

_SWL9449
แม็คโคร ตอกย้ำความเป็น “คู่คิดธุรกิจโฮเรก้า” จัดงานแม็คโคร โฮเรก้าครั้งที่ 12

แม็คโคร ตอกย้ำความเป็น “คู่คิดธุรกิจโฮเรก้า” จัดงานแม็คโคร โฮเรก้าครั้งที่ 12 ภายใต้ แนวคิดThe Creativity  เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่   แม็คโครศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคคุณภาพที่ครบวงจร ที่อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ กลุ่มร้านค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร หรือ ธุรกิจโฮเรก้า ในฐานะ “คู่คิดธุรกิจคุณ” สานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า จึงได้จัดงานแม็คโคร โฮเรก้า หรืองานแม็คโครมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องของแม็คโคร และพันธมิตรคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และนำเสนอทิศทาง รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้า พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร งาน “แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 12”  หรือ “แม็คโคร โฮเรก้า ครั้งที่ 12”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ การสาธิตการทำอาหาร การเสวนาบนเวที จากกูรูทางด้านอาหาร และเชฟมืออาชีพ บูทนวัตกรรมสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์จากพันธมิตรกว่า 200 บูท กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ การแข่งขันการปรุงอาหารเหนือที่รับรองการแข่งขันโดยสมาคมเชฟโลก เพื่อตอกย้ำและสนับสนุนอาหารเหนือสู่ระดับสากล Northern Cuisine to The [&hellip

unnamed (33)
แพทย์ มช. ได้รับรางวัล best poster presentation award ผลงานวิจัยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

แพทย์ มช. ได้รับรางวัล best poster presentation award การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า   ทีมผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผศ. นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ พร้อม อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น และ นพ. พศุตม์ จุฑารัตนากูลได้รับรางวัล best poster presentation award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2 ข้าง  พร้อมกันโดยไม่จำเป็นต้องเติมเลือด และผู้ป่วยสามารถเดินได้ใน 1 วันหลังผ่าตัด และประเมินการเดินหลังผ่าตัด 1 วัน  ในงานประชุมวิชาการ EFORT ซึ่งเป็นการประชุมแพทย์กระดูกและข้อที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน 2560  ณ ประเทศออสเตรีย ผศ.นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์ เปิดเผยว่า การผ่าตัดข้อเข่าเทียม นับว่าเป็นมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้าย ในผู้ป่วยที่มีขาโก่ง ทำให้ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ ส่งผลให้คนไข้ มีความทุกข์ทรมานจากโรคข้อเข่าเสื่อมค่อนข้างมาก   ปัจจุบันการผ่าตัดยังสามารถทำได้ดี โดยคนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีความสุขมากยิ่งขึ้น  ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อคนไข้มีอาการปวดเข่าทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน   ทีมแพทย์มักจะให้ทำการผ่าตัดเข่าพร้อมกันทั้ง 2 [&hellip

unnamed (25)
ใครกำลังมองหางาน CHIANG MAI IT JOBS EXPO 2017 รอคุณอยู่ คลิก!!

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOBS EXPO 2017 เพื่อส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนช่วยให้นายจ้างได้พนักงานตรง ตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ     วันนี้ 16 มิ.ย. 60 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงาน CHIANGMAI IT JOBS EXPO 2017 เพื่อเป็นการรองรับผู้ที่ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน สำนักงานจัดงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานCHIANGMAI IT JOBS EXPO 2017 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นยาทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนช่วยให้นายจ้างให้พนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับการจัดงานนัดพบแรงงานในครั้งนี้ เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต และสามารถเลือกตำแหน่งงานว่างตามความต้องการได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน และเมื่อถึงวันงานสามารถเข้าสัมภาษณ์กับนายจ้างได้ทันทีโดยไม่เสียเวลากรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน ในส่วนของนายจ้างสามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ตและดูประวัติของผู้สมัครงานได้ทางระบบคอมพิวเตอร์ และเก็บประวัติของผู้สมัครงานกลับไปพิจารณาเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ การจัดงานรูปแบบนี้จะทำให้ผู้สมัครงานสามารถเลือกสมัครงานได้หลายบริษัท นายจ้างก็ได้ผู้สมัครงานจำนวนมากเช่นกันซึ่งได้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐที่ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 [&hellip

1088269
ผบช.ภ.5 มอบนโยบายข้าราชการตำรวจ ในวาระแต่งตั้งโยกย้ายสังกัดตำรวจภูธรภาค 5

ผบช.ภ.5 มอบนโยบายข้าราชการตำรวจ ในวาระแต่งตั้งโยกย้ายสังกัดตำรวจภูธรภาค 5   ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 247 – 263/2560 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการลงมา จนถึงระดับ สารวัตร ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 5 มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาและสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง จำนวน   468 นาย         เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งตำรวจภูธรภาค ๕ จึงได้กำหนดให้มีการรายงานตัวเพื่อรับมอบนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ จากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ที่รับผิดชอบกำกับ ดูแล งานแต่ละด้าน  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ด้วยความมุ่งมั่น และร่วมกันนำพาองค์กรตำรวจ ให้คงอยู่ในจิตสำนึกของประชาชนว่าตำรวจยังเป็นที่พึ่งพา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน ภายใต้หลักการ และพันธะกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ให้สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป                    ในการรายงานตัว  มีผู้เข้ารายงานตัว  รวมจำนวน   468  นาย แบ่งเป็น                    – ระดับ  รอง ผู้บังคับการ จำนวน  23  นาย             [&hellip

unnamed (9)
เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 จัดหนัก…จัดใหญ่…เพื่อนักอ่าน 24 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2560 นี้

  เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 จัดหนัก…จัดใหญ่…เพื่อนักอ่าน หลังจากประสบความสำเร็จด้วยดี และค่อนข้างเหนือความคาดหมายเมื่อปีที่แล้ว กับงาน “เชียงใหม่บุ๊คแฟร์” ครั้งแรก ปีนี้สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) จึงนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักอ่านจากปีที่แล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มหกรรมหนังสือ “เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2” สนองตอบความต้องการของมิตรรักนักอ่านชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้มากขึ้น                 ปีนี้งาน “เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2” จึงจัดหนัก จัดใหญ่ เพื่อนักอ่าน ด้วยการเพิ่มบูธจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่าปีก่อน ตอนนี้สรุปว่าจะมีบูธหนังสือให้เลือกชมเลือกช้อปกว่า 200 บูธ แต่ละบูธก็จะขนทั้งหนังสือใหม่และหนังสือในสต๊อก มาลดแหลกตั้งแต่ 10-80% นอกจากนั้น ยังมีนักเขียนชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย ทุกเพศทุกวัย ทุกแนวหนังสือ มาปรากฏตัว ขึ้นเวทีพูดคุย และแจกลายเซ็นให้แฟนคลับไม่ต่ำกว่ายี่สิบคน                 อาทิ ทมยันตี, อ.ประมวล เพ็งจันทร์, ขจรฤทธิ์ รักษา, อ.สนั่น ธรรมธิ, พงศกร, อัคนี มูลเมฆ, กิ่งฉัตร, อภิชาติ เพชรลีลา, อ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, สร้อยแก้ว คำมาลา, เรไรรายวัน, อุรุดา โควินท์, ทินกร หุตางกูร, สุวิชานนท์ รัตนภิมล, ปัณณ์นภัส, แสงดาว ศรัทธามั่น, [&hellip

unnamed (2)
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนทำฝนหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนทำฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรและเติมน้ำทุนให้กับเขื่อน หลังพบมีปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 พร้อมบินทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เสี่ยงวาตภัยและดินถล่ม วันที่ 31 พ.ค. 60 น.ส.หนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้รับอนุมัติให้ปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยจากการติดตามสถานการณ์น้ำเก็บกักของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนในเขตภาคเหนือ พบมีปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักปกติร้อยละ 50 และจากการติดตามข้อมูลความต้องการน้ำฝนของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบภาคเหนือ ยังคงมีความต้องการขอรับสนับสนุนฝนหลวง เพื่อให้สองคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จึงได้ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตร และเติมน้ำทุนให้กับเขื่อน ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ยังปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำในเขื่อนใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เขื่อนภูมิพลตอนบน เขื่อนสิริกิติ์ตอนบน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา และแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ และเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเหนือยังคงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และพร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ร้องขอทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม รวมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น พื้นที่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต พื้นที่ที่ประสบวาตภัย น้ำหลาก น้ำท่วม และดินถล่ม เป็นต้น ทั้งนี้สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-275051 ต่อ 12 และติดต่อข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ หรือทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Page 1 of 14412345...102030...Last »