ประชาสัมพันธ์ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : ประชาสัมพันธ์

แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา (MEDITATION CENTER) โดยมูลนิธิวัดเงิน จัดโครงการข้าวไข่เจียว 9 บาทสู้โควิด-19

แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา (MEDITATION CENTER) โดย มูลนิธิวัดเงิน จัดโครงการข้าวไข่เจียว 9 บาทสู้โควิด-19   เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทางแหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา โดยมูลนิธิวัดเงิน จัดทำโครงการข้าวไข่เจียว 9 บาทสู้โควิด-19 ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองควายและ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ องค์กรเครือข่าย ได้รับเงินบริจาคจากสายบุญ แม่ครูศิตา ศิวะวพล พร้อมคณะศิษย์ เป็นเจ้าภาพ ข้าวไข่เจียว 300 กล่อง ให้โรงทาน พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มาเรียนรู้หลักสูตร ปั้นปูนเหมือนไม้ 12 ชั่วโมง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 พ.ค. 2563 โดยมี ครูอเนก อินต๊ะสืบ ครูจิตรอาสาเป็นผู้สอนนักเรียนร่วม 20 รูป/คน และในวันเดียวกันนี้ ทางปลัดอาวุโส อำเภอหางดง นายกเทศบาลหนองควาย กำนันผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้านตำบลหนองควาย และตำบลน้ำแพร่ได้จัดประชุมหารือเบื้องต้นในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชน ณ เมดิเตชั่นเซ็นเตอร์ (MEDITATION CENTER) แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา ถนนหางดง-สะเมิง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

มูลนิธิวัดเงินและวิทยาลัยในวังสาขาวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับกำนันผู้ ใหญ่บ้าน ต.น้ำแพร่ หางดง จัดกิจกรรมแจกข้าวไข่เจียวสู้โควิด-19

มูลนิธิวัดเงินและวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับกำนันผู้ ใหญ่บ้าน ต.น้ำแพร่ หางดง  จัดกิจกรรมแจกข้าวไข่ เจียวสู้โควิด-19   เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2563 ทางมูลนิธิวัดเงิน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวไข่เจียวพร้อมน้ำดื่มนาโน ให้แก่ชาวบ้านร่วม 200 คน  สู้ภัยโควิด-19 ณ เมดิเตชั่น เซ็นเตอร์ (MEDITATION CENTER) แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดงเป็นประธานในพิธี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาและได้เยี่ยมชมภายใน เมดิเตชั่น เซ็นเตอร์ (MEDITATION CENTER) แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา โดยมี พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ประธานมูลนิธิวัดเงินได้นำเยี่ยมชมสถานที่  แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ โดยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเน้นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติซึ่งได้แบ่งเป็น 7 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ฐานสมาธิ (สุขภาพจิต) 2. ฐานศิลปะแม่ไม้มวยไทย (สุขภาพกาย) 3. ฐาน D.I.Y หัตถกรรมเครื่องเงิน [&hellip

โรงทานอาหาร – น้ำดื่มนาโน วัดศรีสุพรรณสู้วิกฤติโควิด-19

โรงทานอาหาร – น้ำดื่มนาโน วัดศรีสุพรรณสู้วิกฤติโควิด-19   วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ทางวัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆรินายก เพื่อสงเคราะห์ชุมชนยามวิกฤติโควิต-19 ได้จัดทำโรงทานอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อให้ประชาชนมารับอาหาร เครื่องดื่ม และน้ำดื่มนาโน ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำดื่มนาโนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ส่วนอาหารสามารถรับไปทานที่บ้าน ในวันที่ 6 , 18 , 24 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และวันอื่น ๆ ตามที่ผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาบุญทุกสายบุญ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากวัดศรีสุพรรณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิวัดเงิน บริษัท มิราเคิล ไลฟ์ จำกัด กลุ่ม อสม.ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ในจุดคัดกรอง นายพจนารถ ศรียารัณย หรือ ส.จ.หนุ่ยพร้อม คณะกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมสนับสนุน ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้ารับอาหารและน้ำในโรงทาน ประชาชนสามารถมารับอาหารและเครื่องดื่มได้อีกครั้งในวันที่ 18 และ 24 เมษายน [&hellip

ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๒” บ้าน วัด โรงเรียน จุดเปลี่ยนประเทศไทย

  ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๒” บ้าน วัด โรงเรียน จุดเปลี่ยนประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิวัดเงิน อุทยานการเรียนรู้ภูมิปัญญา เมืองโยนกนาคพันธุ์ โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ประธานมูลนิธิวัดเงิน จัดงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๒” บ้าน วัด โรงเรียน จุดเปลี่ยนประเทศไทยส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของระดับอำเภอ และระดับจังหวัดอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาและทุน ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยม ปลูกจิตสำนึกที่ดีงาม และเสริมสร้าง ความภาคภูมิใจ ให้เกิดความตระหนัก ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสืบสานมรดกภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป ในงานนี้ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้กล่าวต้อนรับ ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กาดหมั้วคัวลำซุ้มนิทรรศการทางวัฒนธรรม การสาธิตทางวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ประกวดและแข่งขันทางวัฒนธรรม “ประกวดรำวงย้อนยุค” การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย [&hellip

เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ วัดศรีสุพรรณ

เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ วัดศรีสุพรรณ   วัดศรีสุพรรณและชุมชนวัวลาย จัดงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVA ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเครื่องเงินคุณภาพสูง สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนท้องถิ่น วันที่ 28 ธ.ค.62 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร ชุมชนวัดนันทาราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ภาคเอกชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดขึ้น ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม ชุมชนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนา สืบสาน ต่อยอด อย่างบูรณาการทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กิจกรรมภายในงาน  [&hellip

เชียงใหม่ผุดโครงการอบรมทัวร์จีนพร้อมเผชิญเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เชียงใหม่-ผุดโครงการอบรมทัวร์จีนพร้อมเผชิญเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทซีเอ็ม พาราไดซ์ ทัวร์ ซึ่งเป็นบริษัททัวร์จีนรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไกด์และคนขับรถพนักงานบริษัทผุดโครงการอบรมทัวร์จีนพร้อมเผชิญเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหารบริษัทซีเอ็ม พาราไดซ์ ทัวร์ ซึ่งเป็นบริษัททัวร์จีนรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไกด์และคนขับรถพนักงานบริษัท เข้าฝึกการอบรมการเผชิญเหตุและปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวเบื้องต้นเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญของทางโรงพยาบาลเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติ นางสาวอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหารบริษัทซีเอ็ม พาราไดซ์ ทัวร์ ซึ่งเป็นบริษัททัวร์จีนรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้เรามาเรียนรู้โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับบาดเจ็บ เป็นลมหกล้มหรือแม้แต่การปั๊มหัวใจ เพื่อเรียนรู้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วยิ่งมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจำนวนมาก ด้านนางสาวนันท์ธนัษฐ์ ไชยพรม หัวหน้าแผนกการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลักสูตรที่สอนนี้เป็นหลักสูตรการช่วยเหลือเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาคนที่เป็นไกด์สามารถดูแลได้

เชิญร่วมมงคลพิธีหลอมใบโพธิ์เงินเม็ดเงินบริสุทธิ์สร้างสะหลุ๋งหลวงอัตตลักษณ์ชุมชนวัวลายเชียงใหม่

เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ข่วงถนนวัฒนธรรมคนเดินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   มรดกชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน วัวลายเป็นต้นทุนสู่การสร้างสรรค์ในการจัดงาน เพื่อการพัฒนา สืบสาน ต่อยอด อย่างบูรณาการทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน           คณะกรรมการ ๓ วัด ๓ ชุมชนวัวลาย วิทยาลัยในวังสาขาวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ พัฒนาการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภัตตาคารตู่ลู่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตและหน่วยงาน องค์กรร่วมจัดงานทุกภาคส่วน ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ” CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณ [&hellip

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวทำบุญไหว้พระขอพรวัด4Gช่วงปีใหม่

นักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เที่ยวทำบุญไหว้พระขอพรวัดคันธารามวัด4Gซึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังมาแล้ว โดยขอพรช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่วัดคันธาราม(ทุ่งอ้อ) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ริมถนนสาย 108 เชียงใหม่ – ฮอด ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ากราบนมัสการขอพรพระเนื่องในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยวัดดังกล่าวนอกจากจะมีตัวการ์ตูนจากหนังการ์ตูนดังและซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจเข้าวัดถ่ายรูปเซลฟี่แล้ว ทางวัดยังมีจุดที่น่าสนใจหลายแห่งให้คนเข้ากราบขอพรทำบุญหลายจุดทั้งบริเวณลานด้านหน้า ซึ่งเป็นลานนวมหาบูรพาจารย์ ร่วมบุญร่มโพธิ์ร่มไทรร่มธรรม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานอริยสงฆ์ 9 มหาเถระ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งมีพระประธานเป็นรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญล้านนาหนัก 2 ตัน ให้กราบไหว้ โดยคนที่ต้องทำบุญ ต้องขึ้นบันไดไปใส่ยังบาตรของท่าน จากนั้นเข้ายังไปลานวัด จะพบกับพระสิวลีองค์ใหญ่ ที่กราบไหว้ขอพรให้มีกินมีใช้ไม่หมดสิ้น แล้วไปต่อที่พระประจำวันเกิด ก่อนตีฆ้องยักษ์แสนห่าที่ดังกึกก้องกัมปะนาท ก่อนไปลอดท้องช้างคู่ประจำบารมีพระนเรศวร โดยหญิงลอดซ้ายชายลอดขวา ก่อนไปตีระฆังหลวงนเรศวรปราบหงสา จากนั้นไปกราบไหว้ขอพระพระนาคปรกมหาจักรพรรดิ์เงินล้าน ก่อนสั่นกระดิ่ง 9 ครั้งขอพร

พี่ชายแท้ๆเติ้งลี่จวินเปิดร้านความทรงจำราชินีเพลงจีนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

นายเติ้งซางฟู พี่ชายแท้ๆของเติ้งลี่จวิน ราชินีเพลงจีนผู้ล่วงลับ และยังเป็นประธานมูลนิธิเติ้งลี่จวิน ร่วมเปิดคาเฟ่ความทรงจำราชินีเพลงจีนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่คาเฟ่บิลลี่คาเฟ่แอนด์เทเรซ่าเตง ติดบ้านกังหัน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ตรงข้ามหมู่บ้านสิวลีเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเหมือนคาเฟ่ที่รวบรวมความทรงจำของเติ้งลี่จวิน ราชินีเพลงจีน ชาวไต้หวัน ได้มีการเปิดแกรนด์โอเพ่น    นิ่งอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเติ้งซางฟู พี่ชายแท้ๆของเติ้งลี่จวิน และยังเป็นประธานมูลนิธิเติ้งลี่จวิน เจ้าดวงเดือน ณ.เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือและอดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางสาวอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหารบริษัท CM. Paradise Tour บริษัททัวร์จีนรายใหญ่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันเปิดคาเฟ่บิลลี่คาเฟ่แอนด์เทเรซ่าเตง อย่างเป็นทางการ โดยในการนี้คาเฟ่ดังกล่าวรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนแผ่นเสียงแผ่นเพลง ภาพถ่ายของราชินีเพลงจีนชื่อดังเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ โดยเป็นสถานที่รวบรวมพิพิธภัณฑ์ของราชินีเพลงจีนเติ้งลี่จวินเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังมีเงาเสียงเติ้งลี่จวิน คือ นางสาวกันธิมา แม้นวงศ์ หรือพี่ปุ๊ก มาร่วมขับกล่อมบรรเลงเพลงชื่อดังของราชินีเพลงจีนด้วย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากร้านดังกล่าว ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิเติ้งลี่จวินที่ประเทศไต้หวัน โดยมีพี่ชายแท้ๆ ของเติ้งลี่จวินเป็นแกนนำจัดตั้ง เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ดอยแม่สลองตามปณิธานของอดีตนักร้องดัง สำหรับเติ้งลี่จวินชอบเมืองเชียงใหม่อย่างมาก ในขณะพักในเชียงใหม่จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยร้านนี้ร่วมสานความฝันของเติ้งลี่จวินที่ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ดอยแม่สลอง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่แห่งใหม่ด้วย

เชิญชมเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ 28 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 นี้

เชิญชมเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ 28 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 นี้   กำหนดการ พิธีเปิดเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL ณ ข่วงถนนวัฒนธรรมคนเดินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ เสาร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒     เวลา ๑๗.๐๐ น.               คณะกรรมการวัดศรีสุพรรณหน่วยงาน องค์กรผู้ร่วมจัดงานร่วมกัน เวลา ๑๘.๐๐ น.               ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเดินทางถึงวัดศรีสุพรรณ – ประธานพิธีและคณะสักการะพระพุทธปฏิหาริย์ฯ พระประธานอุโบสถเงิน – การแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชุมชนต้อนรับ – ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ร่วมจัดงาน กล่าวรายงาน – ประธานกล่าวเปิดงาน ทาพิธีเปิดงานร่วมกับผู้จัดงาน – ประธานพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ร่วมจัดงาน – ประธานพิธีรับของที่ระลึกจากเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ถ่ายรูปร่วมกัน – ประธานพิธีและคณะผู้จัดงาน [&hellip

Page 1 of 16012345...102030...Last »