ประชาสัมพันธ์ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : ประชาสัมพันธ์

ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๒” บ้าน วัด โรงเรียน จุดเปลี่ยนประเทศไทย

  ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๒” บ้าน วัด โรงเรียน จุดเปลี่ยนประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิวัดเงิน อุทยานการเรียนรู้ภูมิปัญญา เมืองโยนกนาคพันธุ์ โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ประธานมูลนิธิวัดเงิน จัดงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๒” บ้าน วัด โรงเรียน จุดเปลี่ยนประเทศไทยส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของระดับอำเภอ และระดับจังหวัดอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาและทุน ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยม ปลูกจิตสำนึกที่ดีงาม และเสริมสร้าง ความภาคภูมิใจ ให้เกิดความตระหนัก ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสืบสานมรดกภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป ในงานนี้ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้กล่าวต้อนรับ ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กาดหมั้วคัวลำซุ้มนิทรรศการทางวัฒนธรรม การสาธิตทางวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ประกวดและแข่งขันทางวัฒนธรรม “ประกวดรำวงย้อนยุค” การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย [&hellip

เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ วัดศรีสุพรรณ

เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ วัดศรีสุพรรณ   วัดศรีสุพรรณและชุมชนวัวลาย จัดงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVA ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเครื่องเงินคุณภาพสูง สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนท้องถิ่น วันที่ 28 ธ.ค.62 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร ชุมชนวัดนันทาราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ภาคเอกชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดขึ้น ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม ชุมชนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนา สืบสาน ต่อยอด อย่างบูรณาการทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กิจกรรมภายในงาน  [&hellip

เชียงใหม่ผุดโครงการอบรมทัวร์จีนพร้อมเผชิญเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เชียงใหม่-ผุดโครงการอบรมทัวร์จีนพร้อมเผชิญเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทซีเอ็ม พาราไดซ์ ทัวร์ ซึ่งเป็นบริษัททัวร์จีนรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไกด์และคนขับรถพนักงานบริษัทผุดโครงการอบรมทัวร์จีนพร้อมเผชิญเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหารบริษัทซีเอ็ม พาราไดซ์ ทัวร์ ซึ่งเป็นบริษัททัวร์จีนรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไกด์และคนขับรถพนักงานบริษัท เข้าฝึกการอบรมการเผชิญเหตุและปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวเบื้องต้นเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญของทางโรงพยาบาลเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติ นางสาวอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหารบริษัทซีเอ็ม พาราไดซ์ ทัวร์ ซึ่งเป็นบริษัททัวร์จีนรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้เรามาเรียนรู้โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับบาดเจ็บ เป็นลมหกล้มหรือแม้แต่การปั๊มหัวใจ เพื่อเรียนรู้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วยิ่งมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจำนวนมาก ด้านนางสาวนันท์ธนัษฐ์ ไชยพรม หัวหน้าแผนกการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลักสูตรที่สอนนี้เป็นหลักสูตรการช่วยเหลือเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาคนที่เป็นไกด์สามารถดูแลได้

เชิญร่วมมงคลพิธีหลอมใบโพธิ์เงินเม็ดเงินบริสุทธิ์สร้างสะหลุ๋งหลวงอัตตลักษณ์ชุมชนวัวลายเชียงใหม่

เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ข่วงถนนวัฒนธรรมคนเดินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   มรดกชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน วัวลายเป็นต้นทุนสู่การสร้างสรรค์ในการจัดงาน เพื่อการพัฒนา สืบสาน ต่อยอด อย่างบูรณาการทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน           คณะกรรมการ ๓ วัด ๓ ชุมชนวัวลาย วิทยาลัยในวังสาขาวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ พัฒนาการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภัตตาคารตู่ลู่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตและหน่วยงาน องค์กรร่วมจัดงานทุกภาคส่วน ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ” CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณ [&hellip

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวทำบุญไหว้พระขอพรวัด4Gช่วงปีใหม่

นักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เที่ยวทำบุญไหว้พระขอพรวัดคันธารามวัด4Gซึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังมาแล้ว โดยขอพรช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่วัดคันธาราม(ทุ่งอ้อ) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ริมถนนสาย 108 เชียงใหม่ – ฮอด ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ากราบนมัสการขอพรพระเนื่องในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยวัดดังกล่าวนอกจากจะมีตัวการ์ตูนจากหนังการ์ตูนดังและซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจเข้าวัดถ่ายรูปเซลฟี่แล้ว ทางวัดยังมีจุดที่น่าสนใจหลายแห่งให้คนเข้ากราบขอพรทำบุญหลายจุดทั้งบริเวณลานด้านหน้า ซึ่งเป็นลานนวมหาบูรพาจารย์ ร่วมบุญร่มโพธิ์ร่มไทรร่มธรรม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานอริยสงฆ์ 9 มหาเถระ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งมีพระประธานเป็นรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญล้านนาหนัก 2 ตัน ให้กราบไหว้ โดยคนที่ต้องทำบุญ ต้องขึ้นบันไดไปใส่ยังบาตรของท่าน จากนั้นเข้ายังไปลานวัด จะพบกับพระสิวลีองค์ใหญ่ ที่กราบไหว้ขอพรให้มีกินมีใช้ไม่หมดสิ้น แล้วไปต่อที่พระประจำวันเกิด ก่อนตีฆ้องยักษ์แสนห่าที่ดังกึกก้องกัมปะนาท ก่อนไปลอดท้องช้างคู่ประจำบารมีพระนเรศวร โดยหญิงลอดซ้ายชายลอดขวา ก่อนไปตีระฆังหลวงนเรศวรปราบหงสา จากนั้นไปกราบไหว้ขอพระพระนาคปรกมหาจักรพรรดิ์เงินล้าน ก่อนสั่นกระดิ่ง 9 ครั้งขอพร

พี่ชายแท้ๆเติ้งลี่จวินเปิดร้านความทรงจำราชินีเพลงจีนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

นายเติ้งซางฟู พี่ชายแท้ๆของเติ้งลี่จวิน ราชินีเพลงจีนผู้ล่วงลับ และยังเป็นประธานมูลนิธิเติ้งลี่จวิน ร่วมเปิดคาเฟ่ความทรงจำราชินีเพลงจีนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่คาเฟ่บิลลี่คาเฟ่แอนด์เทเรซ่าเตง ติดบ้านกังหัน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ตรงข้ามหมู่บ้านสิวลีเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเหมือนคาเฟ่ที่รวบรวมความทรงจำของเติ้งลี่จวิน ราชินีเพลงจีน ชาวไต้หวัน ได้มีการเปิดแกรนด์โอเพ่น    นิ่งอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเติ้งซางฟู พี่ชายแท้ๆของเติ้งลี่จวิน และยังเป็นประธานมูลนิธิเติ้งลี่จวิน เจ้าดวงเดือน ณ.เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือและอดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางสาวอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหารบริษัท CM. Paradise Tour บริษัททัวร์จีนรายใหญ่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันเปิดคาเฟ่บิลลี่คาเฟ่แอนด์เทเรซ่าเตง อย่างเป็นทางการ โดยในการนี้คาเฟ่ดังกล่าวรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนแผ่นเสียงแผ่นเพลง ภาพถ่ายของราชินีเพลงจีนชื่อดังเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ โดยเป็นสถานที่รวบรวมพิพิธภัณฑ์ของราชินีเพลงจีนเติ้งลี่จวินเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังมีเงาเสียงเติ้งลี่จวิน คือ นางสาวกันธิมา แม้นวงศ์ หรือพี่ปุ๊ก มาร่วมขับกล่อมบรรเลงเพลงชื่อดังของราชินีเพลงจีนด้วย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากร้านดังกล่าว ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิเติ้งลี่จวินที่ประเทศไต้หวัน โดยมีพี่ชายแท้ๆ ของเติ้งลี่จวินเป็นแกนนำจัดตั้ง เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ดอยแม่สลองตามปณิธานของอดีตนักร้องดัง สำหรับเติ้งลี่จวินชอบเมืองเชียงใหม่อย่างมาก ในขณะพักในเชียงใหม่จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยร้านนี้ร่วมสานความฝันของเติ้งลี่จวินที่ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ดอยแม่สลอง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่แห่งใหม่ด้วย

เชิญชมเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ 28 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 นี้

เชิญชมเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ 28 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63 นี้   กำหนดการ พิธีเปิดเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL ณ ข่วงถนนวัฒนธรรมคนเดินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ เสาร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒     เวลา ๑๗.๐๐ น.               คณะกรรมการวัดศรีสุพรรณหน่วยงาน องค์กรผู้ร่วมจัดงานร่วมกัน เวลา ๑๘.๐๐ น.               ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเดินทางถึงวัดศรีสุพรรณ – ประธานพิธีและคณะสักการะพระพุทธปฏิหาริย์ฯ พระประธานอุโบสถเงิน – การแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชุมชนต้อนรับ – ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ร่วมจัดงาน กล่าวรายงาน – ประธานกล่าวเปิดงาน ทาพิธีเปิดงานร่วมกับผู้จัดงาน – ประธานพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ร่วมจัดงาน – ประธานพิธีรับของที่ระลึกจากเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ถ่ายรูปร่วมกัน – ประธานพิธีและคณะผู้จัดงาน [&hellip

ช่างตัดผมแห่แข่งขัน การแข่งขันตัดผมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2019

11-12-2562 ช่างตัดผมแห่ชิงชัยแข่งขันตัดผมในงานแข่งขันตัดผมบาร์เบอร์เวิร์ล การแข่งขันตัดผมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2019 ที่วันนิมมาน จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดงานแข่งขันตัดผมบาร์เบอร์เวิร์ล การแข่งขันตัดผมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2019 โดยใช่างตัดผมจากทั่วประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมาร่วมกิจกรรม โดยมีการแข่งขันจำนวน 3 ประเภท การแข่งขันโมเดิร์นวินเทจ การแข่งขันฟาสเฟด และการแข่งขันแกะลาย ซึ่งไฮไลท์อยุ่ที่การแข่งขันแกะลาย ที่ให้ผู้เข้าแข่งขันแกะลายอะไรก็ได้ตามใจแบบฟรีสไตล์ ในเวลา 60 นาที ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต่างใช้เทคนิคในการแกะลาย แล้วนำแบบที่เสร็จไปให้กรรมการให้คะแนน โดยที่กรรมการจะไม่รู้เลยว่าแบบนั้นเป็นของช่างคนไหนเพื่อความยุติธรรม สำหรับการจัดการแข่งขันตัดผมชาย ที่ต้องการให้วงการบาร์เบอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ และบาร์เบอร์ในประเทศไทยมีการเติบโตและมีความแน่นแฟ้นกันมากยิ่งๆขึ้นไป ทั้งในกลุ่มบาร์เบอร์ภายในเชียงใหม่ กลุ่มบาร์เบอร์ภาคเหนือ กลุ่มบาร์เบอร์ทั่วประเทศไทย และกลุ่มบาร์เบอร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง  จึงได้เกิดการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากร้านบาร์เบอร์ชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และร้านอื่นๆอีกทั่วประเทศ รวมถึงร้านบาร์เบอร์ชั้นนำในแถบประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นจริงตามทัศนคติแรกของทีมผู้จัด สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งให้กับวงการบาร์เบอร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังต้องการให้การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นภายในงานเป็นการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความโปร่งใส ชัดเจน ทั้งในเรื่อง กฎกติกา และหลักเกณฑ์ในการตัดสิน เพื่อยกระดับการแข่งขันตัดผมชายในเวทีประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง มุ่งหวังให้กิจกรรมของเราเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยง เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มบาร์เบอร์ในโซนอาเซียน รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

จัดยิ่งใหญ่งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 ที่ไบเทคบางนา กรุงเทพ

องค์กรภาครัฐ เอกชน และอินฟอร์มา มาร์เก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการจัด งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019             นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ที่สามซ้ายมือ) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ที่สองจากซ้าย) นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย (ทีสองขวามือ) นายสุริยันต์  ศรีอำไพ เลขาธิการสมาคมเชฟประเทศไทย (คนแรกซ้ายมือ) มร.ฟิลิป ดูปุย อัครราชทูตที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายการค้าและเศรษฐกิจ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (คนแรกขวามือ) และมร.จัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป-ประเทศไทย บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต (ที่สามขวามือ) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 (Food & Hotel Thailand 2019) งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และการบริการนานาชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

จัดประกวดเชฟอาหารล้านนาฮาลาลส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาสู่ครัวโลก

เชียงใหม่-จัดประกวดเชฟอาหารล้านนาฮาลาลส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาสู่ครัวโลก   วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่มัสยิดบ้านฮ่อ หน้าบ้านโบราณเจิ้งเหอ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดพ่อครัว (Chef) อาหารล้านนาฮาลาล ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในนามผู้แทนโครงการส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาล ให้การต้อนรับ กิจกรรมประกวดพ่อครัวอาหารล้านนาฮาลาล มีจุดประสงค์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตฮาลาล ผ่านทางวัฒนธรรมการกินและการประกอบอาหารในแบบฉบับของชาวล้านนา และพัฒนาอาหารล้านนาสูฮาลาลครัวโลก โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทขันโตกล้านนาฮาลาล และประเภทอาหารตามจินตนาการ รวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ การเรียนรู้และการเตรียมอาหารฮาลาลที่ถูกต้อง และการสาธิตการทำอาหารฮาลาลให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

Page 1 of 15912345...102030...Last »