ข่าวสังคม | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 30

Category : ข่าวสังคม

อวยพรวันเกิด คุณวิทิต เหล่าธรรมทัศน์ เจ้าของโรงสีกำพล

อวยพรวันเกิด คุณวิทิต เหล่าธรรมทัศน์ เจ้าของโรงสีกำพล     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ตัวแทนฝ่ายบริหารโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย เข้ามอบเค้กอวยพรวันคล้ายวันเกิด วิทิต เหล่าธรรมทัศน์ เจ้าของโรงสีกำพล ที่มาจัดงานฉลองวันเกิดที่ ห้องอาหารไชน่าทาวน์     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

ราชภัฏเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตเรือชนะคลื่น2557

ราชภัฏเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตเรือชนะคลื่น2557   รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบพระพิฆเนศวร์ลอยองค์เนื้อทอง ที่จัดสร้างขึ้นในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น ประจำปี2557ในงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลด์ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

TEDxChiangMai 2014

 TEDxChiangMai 2014    คุณกุลทีป ศรีสกุลชวาลา (คุณสตาร์) กรรมการผู้จัดการ โครงการ สตาร์เวิร์ค (StarWork) ผู้สนับสนุน TEDxChiangMai 2014 อย่างเป็นทางการ ได้ร่วมงานTEDxChiangMai 2014 ณ.โรงแรมเลอเมอริเดียน เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ร่วมสัมนากว่า 600 คน       สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

สัตวแพทย์ฯ มช. จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่สุนัขแมว

สัตวแพทย์ฯ มช. จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่สุนัขแมว   คณะสัตวแพทย์ มช. จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ร่างสุนัขและแมว เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ใช้ในการเรียนการสอน   มีสัตวแพทย์ นักศึกษา และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้กว่า 60 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา เวลา 9.00น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่สุนัขและแมว ประจำปี 2557  ให้แก่สัตว์ที่ได้รับบริจาคจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ร่วมงานจำนวนกว่า  60 คน รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์ว่า “  ในทุกๆ ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้ดำเนินการจัดงานทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ใหญ่สุนัขและแมวซึ่งจะถูกใช้เป็น model หลักในการเรียนการสอน ซึ่งมีการทำบุญมานานแล้วกว่า 10 ปี  โดยในอดีตเป็นการจัดพิธีทำบุญในกลุ่มเล็กๆของนักศึกษาสัตวแพทย์  ต่อมาในช่วงหลังเริ่มมีโครงการรับริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตมาใช้เป็นอาจารย์ใหญ่ในการเรียนมากขึ้น  จึงมีการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการเรียนการสอน งานวิจัย และการฝึกทักษะปฏิบัติทางสัตวแพทย์ ที่จำเป็นต้องอาศัยซากสัตว์ เช่น ซากสัตว์แช่แข็ง , ซากสัตว์ที่ผ่านการรักษาสภาพด้วยน้ำยาดอง และชิ้นงานทางกายวิภาคสัตว์  [&hellip

ต้อนรับ นีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์

ต้อนรับ นีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ตัวแทนฝ่ายบริหาร โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ต้อนรับ นีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เนื่องในโอกาสให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

ขอเชิญร่วมพิธีเชิดชูเกียรติเกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีเชิดชูเกียรติเกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2557 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุมานะพยายามจนครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยในปี 2557 มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นิสิต  โสมพัฒนะพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์ชินรัตน์  ม่วงงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบัน    ศรีสารคาม        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คุณทองสุข บุญยวง คณะเทคโนโลยีการเกษตร   คุณจรรยา  ไชยวัณณ์      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณสรศักดิ์ กมลทิพย์ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี และคุณสุเทพ ประกอบของ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่สำนักงานอธิการบดี โดยมีกำหนดการพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ งานแสดงนิทรรศการ ประวัติ ผลงาน ผู้เกษียณอายุราชการ กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2557 – 10 ตุลาคม 2557 ณ  บริเวณชั้น 1อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดพิธีเปิดนิทรรศการ [&hellip

มร.ชม. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Zhejing University

มร.ชม. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Zhejing University   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Zhejing University สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งสิ้น 24 คน   ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอน พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เวียงบัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

จอมคาราวานสักการะพระธาตุ9จอม

จอมคาราวานสักการะพระธาตุ9จอม   เมื่อที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และหนังสือเชียงรายทูเดย์ ได้จัดงานบุญ “9 เดือน 9 คาราวานบุญเข้าพรรษาสักการะพระธาตุ 9จอม เชียงราย” โดยแขกผู้มีเกียรติร่วมขบวนโดยประมาณถึง 199ท่าน และรายได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปถวายวัดทั้ง 9วัด คือ พระธาตุดอยจอมทอง, พระธาตุจอมแว่, พระธาตุจอมหมอกแก้ว, พระธาตุจอมผ่อ, พระธาตุจอมแจ้ง, พระธาตุจอมจ้อ, พระธาตุจอมกิตติ, พระธาตุจอมจันทร์ และ พระธาตุจอมสัก ทั้งยังได้ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอีกด้วย     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

ต้อนรับฯพณฯ มร. จอน แจ มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

ต้อนรับฯพณฯ มร. จอน แจ มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนฝ่ายบริหาร โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ต้อนรับ ฯพณฯ มร. จอน แจ มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ &nbsp

5 หนุ่มหล่อ วงFuse(ฟิ้ว) ฝากเพลงบอกรัก “กึ่งยิงกึ่งผ่าน”

5 หนุ่มหล่อ วงFuse(ฟิ้ว) ฝากเพลงบอกรัก “กึ่งยิงกึ่งผ่าน”    Fuse(ฟิ้ว) วงร็อคน้องใหม่จาก Garan Records ในเครือ Mono Music ประกอบด้วย เบนซ์ , แบงค์, โจ้ และ ฉี  ร่วมบันทึกเทปรายการ Mor Music เพื่อฝากซิงเกิ้ลใหม่  “กึ่งยิงกึ่งผ่าน”  เพลงร๊อคแต่ฟังง่าย ติดตามผลงานของหนุ่มๆ ได้ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU CHANNEL และFanpage Facebook:https://www.facebook.com/mormusiccmru       สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Page 30 of 103« First...1020...2829303132...405060...Last »