ข่าวสังคม | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 10

Category : ข่าวสังคม

Korean Air Fam Trip

Korean Air Fam Trip   เชียงราย,14 ตุลาคม 2558:เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตัวแทนฝ่ายบริหาร โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ให้การต้อนรับ Familiarization Trip ของ Korean Airwaysเนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ จ. เชียงราย โดยเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ – เชียงราย 6 วัน และให้เกียรติมาพักที่ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย CNX NEWS รายงาน

แสดงความยินดีกับนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์

แสดงความยินดีกับนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เชียงราย,14 ตุลาคม 2558:เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร แสดงความยินดีกับบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   CNX NEWS รายงาน

รับรางวัล “สุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ปี 2558”

รับรางวัล “สุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ปี 2558”   คุณละเอียด บุ้งศรีทอง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ หรือ นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ(ตอนบน) ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล “สุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ปี 2558” (Outstanding Women Leaders for Green Growth Award)” โดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ USAID (U.S. Agency for International Development, Regional Development Mission for Asia) และกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้จัดและดูแลกระบวนการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะรางวัล โดยพิธีการประกาศเกียรติคุณ ได้รับมอบรางวัลจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  Beth S. Paige, Miss Director U.S. Agency for International Development, Regional Development Mission for Asia และ คุณหญิงณัฐกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงาน ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลกเป็นปีที่ 2 [&hellip

มร.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

มร.ชม.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรา ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานสำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการบรรยายข้อมูลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทโควตาและประเภทรับตรง) ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz. สถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU TVห้องสมุดประชาคมอาเซียน ห้องสมุดตะวันออกกลาง อาคารสำนักหอสมุด และสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558       สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

องค์การนักศึกษา มร.ชม. จัดรำวงย้อนยุค

องค์การนักศึกษา มร.ชม. จัดรำวงย้อนยุค หารายได้สมทบทุนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านความคิดความสามารถและสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของชมรมการจำหน่าย สินค้าและอาหารมากมาย จากชมรมนักศึกษา กว่า 40 ชมรม และยังได้จัดกิจกรรมบันเทิงเริงรำวงย้อนยุคเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ สนามฟุตบอล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปี 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

มร.ชม. จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

มร.ชม. จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต รอง ทน.สตง.ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะ ในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปี 2558 พร้อมสำรวจความเรียบร้อยของสถานที่การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในครั้งนี้ โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปี 2558 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

มร.ชม. วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร 90 ปี

มร.ชม. วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวรและ   วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศวรรุ่น เฉลิมฉลอง 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เป็นผู้ดำเนินการพิธีกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างลานจอดรถ P 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครูช่าง เสริมสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา

มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครูช่าง เสริมสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและแสดงถึงความเคารพต่อครูอาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา โดยมีอาจารย์มนัสพันธ์ รินแสงปิน หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู (พราหมณ์) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก และหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ อาคารเรียนภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา

มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำด้านสะเต็มศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

มร.ชม. เชิดชูเกียรติเรือชนะคลื่น 2558

มร.ชม. เชิดชูเกียรติเรือชนะคลื่น 2558 พร้อมเปิดนิทรรศการยกย่องเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2558 “เรือชนะคลื่น 2558” พร้อมเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ 2558  โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยในปี 2558 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ , รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รศ.ดร.วีรศักดิ์ ชมภูคำ สังกัดคณครุศาสตร์ , คุณสวาท ชัยศรี สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง และ คุณนิกร ดุมคำ สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ 2558 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ แสดงประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  โดยมีกำหนดจัดแสดงจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ประมวลภาพพิธีเชิดชูเกียรติ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840442826069416.1073742595.204239763023062&type=3&uploaded=182 ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840451956068503.1073742596.204239763023062&type=3&uploaded=108   สำนักข่าว CNX NEWS [&hellip

Page 10 of 103« First...89101112...203040...Last »