ข่าวสังคม | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : ข่าวสังคม

327184
“วรกร ตันตรานนท์”จับมือ”สตาร์ เอวีนิว”เปิด 7-11 สตาร์ เอวีนิว 5 เชียงใหม่-หางดง มิ.ย นี้

“วรกร ตันตรานนท์”จับมือ”สตาร์ เอวีนิว”เปิด 7-11 สตาร์ เอวีนิว 5 เชียงใหม่-หางดง มิ.ย นี้ เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 9 เม.ย.60 ณ โครงการสตาร์ เอวีนิว 5 ถนนสายเชียงใหม่-หางดง ได้ จัด”พิธีลงนามสัญญาระหว่าง บริษัท สตาร์เอวีนิว และ บริษัทชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด” โดยมีคุณการัญ ศรีสกุลชวาลา ประธานกรรมการบริษัทสตาร์ เอวีนิว จำกัด คุณวรกร ตันตรานนท์ ประธานกรรมการ บริษัทชอยส์ มินิสโตร์ จำกัดร่วมลงนาม โดยคุณวรกร ตันตรานนท์ ประธานกรรมการ ได้ลงนามทำ สัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัทสตาร์ เอวีนิว จำกัด  เพื่อเปิดกิจการร้าน 7-11 แห่งใหม่เพิ่มขึ้นภายในโครง การสตาร์เอวีนิว 5 ถนนสายเชียงใหม่-หางดง และพร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกค้าในเดือน มิ.ย.2560 ที่ จะถึงนี้ CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

unnamed (2)
นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559

นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559           นักสังคมสงเคราะห์  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559 เนื่องในวันปกรณ์ 60         มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559  พร้อมประชุมวิชาการเนื่องในวันปกรณ์ 60  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ผู้สร้างผลงานดีเด่นให้บุคคลทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่างๆให้กว้างยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือกผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเสียสละ และความสามารถในการพัฒนางานเชิงวิชาชีพ เป็นผู้ทัศนคติต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชรหัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง         นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่า “กว่า 26 ปี กับการทำงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์จิตใจ และจิตวิญญาณสนับสนุนสายวิชาการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากกับการที่เราเป็นคนทำงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำให้เราได้มีโอกาสไปทำงานสังคมสงเคราะห์อย่างเต็มที่ สามารถที่จะเป็นแบบอย่างและเป็นรูปแบบงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทั่วไปได้ ซึ่งเรามีครอบครัวเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ถูกสอนให้รู้จักเข้าใจและเห็นใจคนอื่น ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ประกอบกับได้ทำงานตรงนี้ใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์จึงทำให้เราอยากทำงานให้ดีที่สุด [&hellip

241919
ตร.ภาค 5 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ครู-ตำรวจ-นักเรียน โครงการ D.A.R.E. ในสังกัด

  ตร.ภาค 5 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ครู-ตำรวจ-นักเรียน โครงการ D.A.R.E. ในสังกัด   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรลานอินทนนท์  กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ ครู ตำรวจ และนักเรียน ในโครงการ D.A.R.E ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวจ 2,000 ผืนที่ได้รับมอบจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์  ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธานในการมอบในครั้งนี้ เนื่องจากโครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สำคัญมาก โครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักป้องกันเน้นหนักการปราบปราม มุ่นเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก และโครงการ D.A.R.E.ก็ยังประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในสังคม ได้แก่ สถาบันตำรวจ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัวอีกด้วย โดยได้มอบผ้าห่มให้ครูตำรวจและเด็กนักเรียน D.A.R.E. จ.เชียงใหม่ จำนวน 340 ผืน จ.เชียงราย 330 ผืน จ.แม่ฮ่องสอน 330 ผืน จ.ลำพูน [&hellip

S__1499351
นอร์ทเทิร์นอาร์ต ครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ผู้นำด้านสื่อโฆษณาของภาคเหนือ

นอร์ทเทิร์นอาร์ต ครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ผู้นำด้านสื่อโฆษณาของภาคเหนือ     บริษัทนอร์ทเทิร์นอาร์ต จำกัด จัดกิจกรรมครบรอบ 11 ปี นำโดย คุณธนพล ฟูศรีเจริญ และ พญ.ธมนต์พร ชัยศิริรัตน์ กรรมการบริหารบริษัท พร้อมพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายน้ำและจตุปัจจัยสังฆทานและทำความสะอาดวัด ณ วัดป่าดาราภิรมย์ หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรม งาน เลี้ยงสวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบของรางวัลให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ม่อนตะวัน อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่     CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

น้ำดื่ม
มอบน้ำดื่มร่วมสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยาน “เชียงใหม่ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ มอบน้ำดื่มร่วมสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยาน “เชียงใหม่ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”    เชียงใหม่–คุณมนัส แก้วเปง ผู้จัดการทั่วไป และคุณดนยา สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตัวแทนผู้บริหารของโรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม ศิริปันนาจำนวน 1,500 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการ “เชียงใหม่ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละครั้งในระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 นี้ โดยมีตัวแทนผู้จัดงาน คุณวีรายุ สีดาเลิศทวีชัย เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มเพื่อนำไปแจกให้กับนักปั่นในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนมกราคมนี้ มีนักปั่นตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 500 คนแล้ว โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เชียงใหม่ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และเทศบาลนครเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพ ลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือออกแบบเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป คุณมนัส แก้วเปง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท [&hellip

นูโว
ต้อนรับศิลปินวงนูโว

วงนูโว เข้าพักที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย                       เมื่อวนัที่  26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ต้อนรับศิลปินวงนูโว  ในโอกาศเข้าพักที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย และ ร่วมให้การสนับสนุนคอนเสิร์ต  Nuvo Live in Holland  ร่วมกับ ร้านสวนอาหารฮอลแลนด์    CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

102021
พลเอกสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่

พลเอกสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่ พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560พร้อมผู้บังคับบัญชาและกำลังพล รวมทั้งสิ้น 130 นาย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 14.30 น. ที่กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ให้กับทหารกองกำลังผาเมือง และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 และ พลตรี จิรเดช ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมผู้บังคับบัญชาและกำลังพล รวมทั้งสิ้น 130 นาย ให้การต้อนรับและรับฟังโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป สำหรับกองกำลังผาเมือง มีภารกิจรับผิดชอบในพื้นที่ใน 6 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวม 24 อำเภอ ตามแนวชายแดนโดยมีภารกิจปฏิบัติใน 4 แผนงาน อาทิ งานป้องกันชายแดน งานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด งานป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 2 เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติสืบไป   CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

IMG_3537
เอกอัคราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศ ไทย และ ภริยา เข้าพัก

เอกอัคราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศ ไทย และ ภริยา เข้าพัก                    นายอะฮ์มัด รุซดี (H.E. Mr. Ahmad Rusdi) เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และภริยา พร้อมคณะ เข้าพักที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ต เชียงราย     CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

IMG_3438
งานฉลองมงคลสมรส คุณณัฐรดา และคุณวีระ

งานฉลองมงคลสมรส คุณณัฐรดา และคุณวีระ   พิธีฉลองมงคลสมรส คุณณัฐรดา บัวดี และคุณวีระ ใจเสมอ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ที่ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงราย      CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

216036
วันวิสา สังขริม คว้าแชมป์ 2 ปีรวดเพาะกายหญิง ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 8

วันวิสา สังขริม คว้าแชมป์ 2 ปีรวดเพาะกายหญิง ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 8 การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 8 แนน วันวิสา สังขริม คว้าแชมป์ได้เป็นครั้งที่สอง สองปีติด คุณพ่อ นาวาตรี ธรรมนูญ สังขริม อดีต ผอ.สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 ภูมิใจและดีกับลูกสาวคนเดียว ในการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพืจัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ นาจอมเทียน ชลบุรี 2-5 ธ.ค.59 CNX NEWS  เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

Page 1 of 10112345...102030...Last »