การศึกษา | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 5

Category : การศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ภูเก็ต เยือน มร.ชม.

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ภูเก็ต เยือน มร.ชม. ศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษา &nb [&hellip

มร.ชม.จัดประชุมวิชาการเสนองานวิจัยคณิตศาสตร์และสถิติ

มร.ชม.จัดประชุมวิชาการเสนองานวิจัยคณิตศาสตร์และสถิติ   สาขาวิชาคณ [&hellip

มร.ชม.จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

มร.ชม.จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนสาธารณ [&hellip

มร.ชม.จัดปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

มร.ชม.จัดปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรอาเซียน เตรียมควา [&hellip

มร.ชม.เจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับ 4 สถาบันอุดมศึกษา

มร.ชม.เจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับ 4 สถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี [&hellip

มร.ชม. เรียนรู้วัฒนธรรม ASEAN กับตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย

มร.ชม. เรียนรู้วัฒนธรรม ASEAN กับตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย   มหา [&hellip

มร.ชม.การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัย

มร.ชม.การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับ ป.ตรี คณิตศาสตร์และสถิติ [&hellip

มร.ชม.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเครือข่าย

มร.ชม.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ด้านเครือข่ายการประ [&hellip

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี [&hellip

มร.ชม. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มร.ชม. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556   กองพัฒนานักศ [&hellip