Print Friendly, PDF & Email

5 น้ำพุร้อน ณ มหานครเชียงใหม่ ที่คุณไม่ควรพลาด

 

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว” คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อการ วิเคราะห์ปรับปรุง บูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก เพื่อ พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 5 หมู่บ้าน

(1) น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

(2) บ่อน้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก บ้านเปียงกอกและบ้านดอน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

(3) น้ำพุร้อนเทพพนม  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติออบหลวงที่ 4 ตำบลอมขูด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(4) น้ำพุร้อนบ้านหนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(5) โป่งน้ำร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางคณะผุ้จัดโครงการ ได้นำคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดเป็นแห่งแรก ที่บ้านโป่งสามัคคี ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงสถานที่ในทริปจำนวน 5 สถานที่ คือ

  1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ Slow life “เที่ยวบ้านพ่อ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับพระราชดำริเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 ซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 และพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธาร และปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม
  2. เข้าเยี่ยมชม ศิลปะบำบัดผ่านงานหัตถกรรม ณ เชียงใหม่ ศิลาดล และรับประทานอาหารพื้นเมืองมื้อเที่ยงสุดหรูรสชาติคนเมืองล้านนาต้นฉบับ น้ำพริกอ่อง แคบหมู แกงฮังเล ไส้อั่ว ลาบคั่ว ตบท้ายด้วยข้าวซอยไก่ ข้าวต้มมัด 3.เข้าเยี่ยมชมบ้านข้าวหลาม แหล่งผลิตข้าวหลามที่ใหญ่ที่สุดใน อ.ดอยสะเก็ด ที่สร้างรายได้อย่างงดงามโดยมี ออเดอร์ต่อวันไม่ต่ำกว่า 1,500 กระบอก

    4. เข้าพักที่เฮือนแม่ธัญญา พร้อมกิจกรรมแคมปิ้ง อิงดาว ที่พัก พร้อมอาหาร และพิธีเรียกขวัญของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้าน บรรยกาศอบอุ่นเป็นกันเอง เช้ามาปั่นจักรยานใส่บาตรข้าวหลาม ณ วัดบ้านโป่งสามัคคี ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่วัดดอยสะเก็ด ชมนกสวยงาม กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ของแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้าน นายสุจินต์ แสงแก้ว 5. เยี่ยมชม SMART FARM การเรียนรู้การปลูกพืชและการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ โดยใช้แอพพลิเคชั่น ในการควบคุมระบบรดน้ำภายในโรงเรือน โดยพืชและผลไม้ที่ปลูกภายในโรงเรือนจะปลูกตาม ออเดอร์เท่านั้น เช่น เมลอน มะเดื่อฝรั่ง เห็ด เป็นต้น และในพื้นที่ตรงกันข้ามฟาร์ม ทางเจ้าของ โดย ดร.ฐิติกานต์ วงศ์ใหญ่ เจ้าของวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยว ลีจง ฟาร์ม ได้ทำเป็นที่พัก พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นถือได้ว่าเป็นทริปที่กระชับ ท่องเที่ยวทั่วถึง ในเวลา 1 คืน 2 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาหรือวันหยุดน้อย สามารถพาครอบครัว บุตรหลาน มาท่องเที่ยวและได้ความรู้ชนิด Full Option กันเลยทีเดียว และในทริปหน้า ทางคณะผู้จัดจะได้ พาพวกเราไปต่อที่ น้ำพุร้อนบ้านหนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จะสวยงามแค่ไหน ติดต่อตามต่อจนครบทั้งหมด 5 ทริปนะคะ ขอบคุณ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ภาพ / ข่าว : รพิรัตน์  สุขแยง

    CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: