Print Friendly, PDF & Email

357820

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน ให้แก่ 24 อำเภอของเชียงใหม่ เพื่ออัญเชิญ

ไฟหลวงพระราชทานไปใช้ในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที 23 ตุลาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่นายอำเภอ 24 อำเภอ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปยังพระจิตกาธาน ณ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ตามอำเภอต่างๆ เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงต้อนรับ (โถงท่าแพ) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทน รับโคมไฟหลวงพระราชทานไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ อีก 76 แห่ง รวมทั้งต่างประเทศ 94 แห่ง

ทั้งนี้ นายอำเภอทั้ง 24 อำเภอ จะอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อรออัญเชิญไปใช้ในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ของแต่ละอำเภอในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

357822

357823

357824

357828

IMG_1181

IMG_1298

IMG_3582

IMG_3588

IMG_3593

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: