Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด

จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้ากับประเทศอินโดนีเซีย

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัดจัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า ประชุม และเจรจาธุรกิจการค้า ตามโครงการเชื่อมโยงการค้าและการเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกับประเทศอินโดนีเซีย

นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กำหนดดำเนินกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า ประชุมและเจรจาธุรกิจการค้า ตามโครงการเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2557  ณ กรุงจาการ์ตา และจังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรผู้ประกอบการในจังหวัดที่มีศักยภาพเข้าร่วมงาน จำนวน 2 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการสินค้าประเภทของใช้ ของที่ระลึก เครื่องประดับตกแต่ง และสินค้าอาหาร ซึ่งจะต้องได้รับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องชำระค่าสมทบการเข้าร่วมกิจกรรม รายละ 10,000 บาท

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการดำเนินการสรรหาผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีศักยภาพและสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ดาวน์โหลดที่ www.moc.go.th/chiangmai หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อเรื่อง “กิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า การประชุม และเจรจาธุรกิจการค้า ณ ประเทศอินโดนีเซีย หรือ สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/oca.chiangmai หรือ  www.twitter.com/ocachiangmai พร้อมจัดส่งใบสมัครและหลักฐานให้ครบถ้วนด้วยตนเอง หรือ โทรสาร 0-5311-2670 หรือ อีเมล cm_ops@moc.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 น.

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: