Print Friendly, PDF & Email

“ในหลวง“โปรดเกล้าฯ“พล.อ.สุรยุทธ์“วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ชัย

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ สมาคม ชมรม มูลนิธิ ตลอดจน ทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก จะเป็นประธานในพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับทหารผ่านศึกดีเด่นประจำปี 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์ อีกทั้ง จะมีการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ “เสียสละ เพื่อผู้เสียสละ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก ได้กล่าวคำระลึกถึงพี่น้องทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกว่า การที่ประเทศชาติของเราดำรงความเป็นไทมาจนทุกวันนี้ ก็เพราะท่านทั้งหลายล้วนมีสายเลือดทหารที่เป็นนักสู้ ผู้รักและหวงแหนชาติยิ่งชีวิต มีสายเลือดแห่งความกล้าหาญและเสียสละอย่างเต็มเปี่ยม ดุจเดียวกับบรรพชนไทยที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย ซึ่งแม้ภาระหน้าที่ของท่านจะได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่มีต่อทหารหาได้สิ้นสุดลงไม่ รัฐบาลในฐานะตัวแทนของประชาชนได้มอบหมายให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ทหารทุกนาย ภายใต้ขอบเขตและกำลังความสามารถที่จะทำได้ ดังนั้น จึงขอให้ทหารทุกนายได้ภูมิใจในความเป็นนักรบ ความเป็นชายชาติทหาร รวมถึง ปฏิบัติตนให้สมกับที่เป็นวีรชนของชาติ เพื่อร่วมมือกันทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ทุกด้าน และร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติตลอดไป

 

 

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าวสปริงนิวส์

ข่าวจริง สปริงนิวส์ ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต
ขอบคุณภาพและข่าว จาก http://news.springnewstv.tv

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

 

Comments

comments