Print Friendly, PDF & Email

ชาวราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใส่ใจทรัพยากรน้ำ

สะท้อนมุมมองผ่าน CMRU inBox “การจัดการทรัพยากรน้ำ บนเวทีนานาชาติ”

จากการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดปฏิญญาเชียงใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรน้ำในฤดูแล้ง ตลอดจนลดปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำในช่วงฤดูฝน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำในอนาคต จึงสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้มีส่วนร่วมในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 รวมถึงความคิดเห็นและแนวทางการในการร่วมเป็นส่วนช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำ ซึ่งนับวันยิ่งน้อยลงไปทุกที ผ่านรายการ CMRU INBOX ตอนที่ 23 “การจัดการทรัพยากรน้ำ บนเวทีนานาชาติ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาและร่วมรณรงค์ให้คนไทยทุกคนรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรน้ำเพื่ออนาคต

        ทั้งนี้ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ CMRU INBOX ตอนที่ 23 “การจัดการทรัพยากรน้ำ บนเวทีนานาชาติ” ได้ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 – 12.15 น. ทางช่องวีทีวีชาแนล วีทีวีเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ รวมทั้งทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU TV และรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.youtube.com/cmruinbox   ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: