Print Friendly, PDF & Email

​เชียงใหม่-โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตหล่อเทียนพรรษาสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาปลูกจิตสำนึกเด็ก

 

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตหล่อเทียนพรรษาสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาปลูกจิตสำนึกเด็กเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทำนุบำรุงพุทธศาสนา
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 ก.ค.61 สำหรับบรรยากาศก่อนวันเข้าพรรษาประจำปีนี้ หลายสถาบันการศึกษาเริ่มจัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาเพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปถวายวัดเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา โดยที่โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อปลูกจิตสำนึกในกับเด็กเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยให้เด็กๆร่วมสวดมนต์พร้อมกันด้วย จากนั้นร่วมกันหล่อเทียนและเทเทียนเพื่อหล่อเทียนพรรษา โดยเทียนดังกล่าวจะนำแห่ขบวนไปมอบให้วัดใกล้เคียงเพื่อสืบสานประเพณีดีงามทางพุทธศาสนาสืบไป

Comments

comments