Print Friendly, PDF & Email

scoop21

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS

 

โรงพยาบาลแพร่งดใช้ถุงพลาสติกจ่ายยา ลดปัญหาขยะและโลกร้อน

 

        มีข่าวเล็กๆแต่น่าสนใจครับ เมื่อสัปดาห์ก่อนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  กรมประชาสัมพันธ์   เสนอข่าวว่า โรงพยาบาลประจำจังหวัดแพร่ประกาศงดใช้ถุงพลาสติดชั้นนอกใส่ยาให้คนไข้ เรื่องเป็นอย่างไร ฟังจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลแถลงครับ

             ข่าวแจ้งว่า แพทย์หญิงสุวรรณา ตีระวนิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ แถลงว่า ในแต่ละปี โรงพยาบาลแพร่ มีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยเป็นจำนวนหลายแสนบาทต่อปี    ขณะที่มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งมารับยาเป็นประจำ เมื่อรับยาไปแล้วถุงพลาสติกเหล่านั้นก็กลายเป็นขยะอยู่ที่บ้านไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่     ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพทางกาย จิตใจ และสังคม ของประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการทั้งผู้ป่วยและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน จึงได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัด ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้มารับบริการและชุมชนใกล้เคียง

             ท่านผู้อำนวยการฯ แถลงต่อไปว่า โรงพยาบาลแพร่ มองว่าหากมีการลดใช้ถุงพลาสติกในการยาให้กับผู้ป่วย ก็จะช่วยลดทั้งปัญหาขยะซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อน รวมถึงลดงบประมาณที่จะนำไปจัดซื้อถุงพลาสติกอีกด้วย ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลแพร่จะไม่ใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยา ผู้รับยาต้องนำถุงผ้าหรือกระเป๋ามาเอง ซึ่งได้เริ่มจัดทำโครงการเน้นในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อที่จะเป็นต้นแบบก่อน  และมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560แล้ว ในช่วงแรกมีการจัดช่องพิเศษซึ่งจะได้รับยาเร็วขึ้นกว่าคิวปกติ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ไม่รับถุงพลาสติก นำถุงผ้ามาเอง

         แต่เรื่องสำคัญคือ หากงดใช้ถุงพลาสติคแล้วจะทำอย่างไรในเรื่องซองบรรจุยา เพราะยาแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ไม่เหมือนกัน จำต้องแยกและเขียนฉลากบอกวิธีใช้ให้แจ้งชัด

             คุณหมอบอกว่า ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โรงพยาบาลแพร่จะงดใช้ถุงพลาสติกที่เป็นถุงรวมในการจ่ายยาเท่านั้น แต่ซองที่ติดฉลากให้ข้อมูลแยกยาแต่ละชนิดยังคงใช้อยู่เพื่อป้องกันความสับสน ครับ

       ในข่าวบอกว่า มีการไปสอบถามผู้มารับบริการ ปรากฏว่า คนไข้ ซึ่งมาใช้บริการเป็นประจำ แทบทุกราย บอกว่าปกติก็ใช้ถุงผ้าในการใส่สิ่งของต่างๆ อยู่แล้ว เมื่อโรงพยาบาลแพร่จัดทำโครงการดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดี และไม่ลำบากที่จะนำถุงผ้าหรือกระเป๋ามารับยาแต่อย่างใด

               มองไปข้างหน้าแล้วจะเห็นว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแพร่ทดลองนำร่องก่อน และคาดว่าคงจะมีโรงพายาบาลในภูมิภาคอื่นสนองนโยบายนี้  มองแล้วจึงเห็นว่า ได้ผล2ประการ  อันแรกคือประหยัดงบประมาณแน่นอนในการจัดซื้อถุงใส่ยา   และประการที่2 สำคัญมาก      ลดขยะประเภทกำจัดยากคือถุงพลาสติคลงได้ในอนาคตจากน้อยไปหามาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก..กรมประชาสัมพันธ์

อรุณ ช้างขวัญยืน/เรียบเรียงและรายงาน

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: