Print Friendly, PDF & Email

โรงทานอาหาร – น้ำดื่มนาโน วัดศรีสุพรรณสู้วิกฤติโควิด-19

 

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ทางวัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆรินายก เพื่อสงเคราะห์ชุมชนยามวิกฤติโควิต-19 ได้จัดทำโรงทานอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อให้ประชาชนมารับอาหาร เครื่องดื่ม และน้ำดื่มนาโน ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำดื่มนาโนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ส่วนอาหารสามารถรับไปทานที่บ้าน ในวันที่ 6 , 18 , 24 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และวันอื่น ๆ ตามที่ผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาบุญทุกสายบุญ

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากวัดศรีสุพรรณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิวัดเงิน บริษัท มิราเคิล ไลฟ์ จำกัด กลุ่ม อสม.ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ในจุดคัดกรอง นายพจนารถ ศรียารัณย หรือ ส.จ.หนุ่ยพร้อม คณะกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมสนับสนุน ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้ารับอาหารและน้ำในโรงทาน ประชาชนสามารถมารับอาหารและเครื่องดื่มได้อีกครั้งในวันที่ 18 และ 24 เมษายน 2563

Comments

comments