Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม.รับมอบหนังสือ โครงการ American Bookshelf Project

เตรียมจัดตั้ง US Corner ภาควิชาภาษาตะวันตก

การศึกษา

 

 

ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบหนังสือตามโครงการ American Bookshelf Project จาก Ms.Wendy Zaman ตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ใช้ในการจัดการศึกษา โดยจะนำไปจัดตั้ง US Corner ณ ห้องสมุดภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ชั้น 3 อาคาร 3 จตุรคาร ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป โดยนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่องแรงบันดาลใจในการทำงาน โดย Mr.Kaiser Zaman อดีตเจ้าหน้าที่สหประชาชาติให้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาภาษาตะวันตกได้รับฟังและนำไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนและการปฏิบัติงานในอนาคต   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments