Print Friendly, PDF & Email

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี CPD

 

นางวรารัตน์  โชติวิศิษฐ์กุล  ประธานโครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี เปิดเผยว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ภาคพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556   จะจัดโครงการ “อบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี CPD” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพทางบัญชีให้แก่ผู้ทำบัญชี และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การวิชาชีพการบัญชี และผู้ทำบัญชีซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เวลา 08.00-17.00 น.          ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-826-27

 

 

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments