Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่-แห่ชมความสวยงามผางประทีปจุดลอยน้ำลานพระเนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่ชมภาพความสวยงามผางประทีปจุดลอยน้ำลานพระเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่วัดพันเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางฝนที่โปรยปราย
เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 27 ก.ค.61 สำหรับบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในจังหวัดเชียงใหม่  พุทธศาสนิกชนต่างไปร่วมงานเวียนเทียนแต่ละวัดใกล้ที่พักของตน โดยวัดแต่ละแห่งจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพุทธศาสนาในเนื่องในวันสำคัญวันนี้ โดยที่วัดพันเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยพระสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้นได้นำพุทธศาสนิกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกันเวียนเทียน ก่อนร่วมประกอบพิธียังลานผางประทีปพระใหญ่ใต้ต้นโพธ์กลางน้ำ โดยมีช่างภาพและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาจับจองพื้นที่หน้าลานเพื่อบันทึกภาพความสวยงามของผางประทีปทั้งบนลานพระใหญ่และในน้ำ โดยพระสงห์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนากราบไหว้สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิ สำหรับผางประทีปนั้นในความเชื่อของชาวล้านนา จะจุดกันเพื่อเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาด้วย โดยระหว่างประกอบพิธีมีฝนตกลงมาโปรยปรายด้วย

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: