Print Friendly, PDF & Email

แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา (MEDITATION CENTER) โดย

มูลนิธิวัดเงิน จัดโครงการข้าวไข่เจียว 9 บาทสู้โควิด-19

 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทางแหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา โดยมูลนิธิวัดเงิน จัดทำโครงการข้าวไข่เจียว 9 บาทสู้โควิด-19 ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองควายและ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ องค์กรเครือข่าย ได้รับเงินบริจาคจากสายบุญ แม่ครูศิตา ศิวะวพล พร้อมคณะศิษย์ เป็นเจ้าภาพ ข้าวไข่เจียว 300 กล่อง ให้โรงทาน พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มาเรียนรู้หลักสูตร ปั้นปูนเหมือนไม้ 12 ชั่วโมง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 พ.ค. 2563 โดยมี ครูอเนก อินต๊ะสืบ ครูจิตรอาสาเป็นผู้สอนนักเรียนร่วม 20 รูป/คน

และในวันเดียวกันนี้ ทางปลัดอาวุโส อำเภอหางดง นายกเทศบาลหนองควาย กำนันผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้านตำบลหนองควาย และตำบลน้ำแพร่ได้จัดประชุมหารือเบื้องต้นในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชน ณ เมดิเตชั่นเซ็นเตอร์ (MEDITATION CENTER) แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธล้านนา ถนนหางดง-สะเมิง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Comments

comments