Print Friendly, PDF & Email

p.1

แพทย์ มช. ห่วงประชาชน ย้ำให้ตรวจคัดกรอง โรคหัวใจทารกในครรภ์ หวังลดความพิการโดย

กำเนิดในอนาคต

 

ปัจจุบันปัญหาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรได้รับการแก้ไขในระยะต้นของการตั้งครรภ์ จากอุบัติการณ์สถิติในประเทศไทยเหมือนกันทั่วโลก กล่าวคือเด็กที่เกิดใหม่จำนวน 1,000 คน จะมี 8 คน ที่เป็นโรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ในประเทศไทยมีเด็กแรกเกิดที่มีปัญหาโรคหัวใจปีละประมาณ 8,000 คน  โดยในจำนวนนี้มีประมาณร้อยละ 50 ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำวิชาภาควิชาสูติศาสตร์และ  นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า  โรคหัวใจพิการโดยกำเนิดเป็นโรคที่พบบ่อยมากที่สุด และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในเด็กทารก เนื่องจากทารกส่วนใหญ่ได้รับการตรวจหัวใจหลังคลอด ทำให้การแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างยาก  ดังนั้นทางสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกจึงให้ความสำคัญกับการคัดกรองโรคหัวใจทารกในครรภ์ในระยะต้น  เพื่อลดความพิการโดยกำเนิดได้       ซึ่งโดยมาตรฐานควรได้รับการตรวจครรภ์เพื่อคัดกรองเด็กทารกในไตรมาสที่ 2  อายุครรภ์ตั้งแต่ 14   ถึง 28 สัปดาห์เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นช่วงที่หัวใจทารกโตพอที่จะทำให้การตรวจอัลตราซาวด์เห็นรายละเอียดโครงสร้างหัวใจทารกในครรภ์ได้

ดังนั้นทีมงานเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ที่ทันสมัย  ให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารก ให้มีความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ ทักษะ ความคุ้นเคย  และมีหลักการในการตรวจค้นหาอย่างเป็นระบบ พร้อมศึกษาต่อยอดการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  แบ่งปันประสบการณ์ เทคนิค และการปรับตัวเรียนรู้ไปตามวิทยาการและเทคโนโลยีเครื่องมืออัลตราซาวด์ และทักษะเชิงลึกด้านการตรวจหัวใจทารกในครรภ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอดและวางแผนการดูแลรักษาตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย หรือส่งตัวผู้ป่วยไปสู่การดูแลรักษาต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากมีสูติ-นรีเวช ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญระดับสูง  ที่สามารถตรวจทารกในครรภ์ได้ และพบโครงสร้างการทำงานของหัวใจที่ทำงานผิดปกติได้อย่างแม่นยำ ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 เป็นต้นมา ในอนาคตหวังว่า โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในประเทศไทยจะลดลง อัตราเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป.

p.2

p.4

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments