Print Friendly, PDF & Email

payment-online

  •  ช่องทางการชำระเงิน ผ่านทาง ธนาคาร ตู้ ATM หรือ Internet ตามธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 
 ธนาคาร  ชื่อบัญชี  เลขที่บัญชี  สาขา
กสิกรไทย ธนาคาร กสิกรไทย  นางสาวรพิรัตน์  สุขแยง  407-2-32883-9  ถนนช้างคลาน

ฟอร์มแจ้งการชำระเงินออนไลน์

หมายเหตุ :  กรุณากรอกข้อมูล ตรงเครื่องหมาย  *  ให้ครบด้วยนะครับ