Print Friendly, PDF & Email

เปิดแล้ว AILC Education เรียนภาษาจีนฟรี !!! ตลอดซัมเมอร์นี้ ทุกเสาร์-อาทิตย์

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC  Education ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดย อาจารย์ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บนที่ดินของท่านเอง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สนุกสนานสำหรับเด็กๆ ซึ่งมีทั้งโรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนศิลปะ และโรงเรียนดนตรี ไว้ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

โดยมีอาจารย์ศันสนีย์ วรรณางกูร (อ.ตุ๊กตา) อดีตผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถานบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลสถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC และได้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้เปิดหลักสูตรYCT (Youth Chinese Test) วัตถุประสงค์เพื่อนำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียนระดับ ป.1 – ป.3 และ ป.4 – ป.6 ของสถาบันขงจื้อ(ฮั่นปั้น) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาจีน  มาใช้สอนให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย (Smart Classroom) เพื่อสร้างมาตรฐาน  (Benmarking) ให้เด็กไทยสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี เทียบเท่ากับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาชาวจีนเจ้าของภาษา

โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ให้เด็กที่ผ่านหลักสูตร YCT1, YCT2, YCT3 และ YCT4 ของสถาบันภาษา AILC Education ต้องมีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานระดับนานาชาติเดียวกันเทียบเท่ากับนักเรียนจีนเจ้าของภาษา จนสามารถนำไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ (International School)ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยการริเริ่มและสนับสนุนทางวิชาการจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

New YCT (Youth Chinese Test) คือ อะไร?

เพื่อเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ของนักเรียนชาวต่างชาติในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น นับจากปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา สำนักงานฮั่นปั้น (汉办) แห่งประเทศจีนได้มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศจีน จากทางด้านวงการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาศึกษา การวัดผลการศึกษาดูเชิงสถิติ ฯลฯ มาร่วมดำเนินการสำรวจและออกแบบข้อสอบ New YCT ขึ้นมา รวมทั้งจัดทำการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วโลกที่มิได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่

การสอบ YCT (Youth Chinese Test) ระบบใหม่

เน้นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารของชีวิตประจำวัน และการศึกษาของนักเรียนต่างชาติในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งมิได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่
วัตถุประสงค์ของการสอบ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจให้กับผู้สอบในการศึกษาภาษาจีน รวมทั้งเป็นการ “บูรณาการการสอบและการสอนเข้าไว้ด้วยกัน” ให้เป็นการส่งเสริมการสอนด้วยการสอบ

ระดับชั้นในการสอบ

YCT ระบบใหม่ กับระดับชั้นประถมศึกษาของประเทศไทย และมาตรฐานการวัดภาษาต่างประเทศของกลุ่มประเทศทวีปยุโรป (CEF) สามารถเปรียบได้ดังต่อไปนี้

การทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบพูด ซึ่งการสอบทั้งสองจะแยกเป็นเอกเทศต่อกัน

สำหรับการสอบข้อเขียน แบ่งได้ 4 ระดับ
YCT 1 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น   80   คำ
YCT 2 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น   150 คำ
YCT 3 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น    300 คำ
YCT 4 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น   600 คำ

ระดับชั้นประถมศึกษา YCT ระบบใหม่ จำนวนคำศัพท์ มาตรฐานการวัดภาษาต่างประเทศของกลุ่มประเทศทวีปยุโรป (CEF)
ป.5 – ป.6 (O-net ป.6) YCT ระดับ 4 600 B1
ป.3 (O-net ป.3) – ป.4 YCT ระดับ 3 300 A2
ป.2 YCT ระดับ  2 150 A1
ป.1 YCT ระดับ 1 80 A1

 ผู้ที่สอบผ่าน YCT ระดับ 1 สามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์ ประโยคที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนได้อีกในระดับหนึ่ง

ผู้ที่สอบผ่าน YCT ระดับ 2 สามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์ ตลอดจนประโยคง่ายๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารได้ดี
ผู้ที่สอบผ่าน YCT ระดับ 3 สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในรูปแบบตรงไปตรงมาตามชีวิตประจำวันที่ตนคุ้นเคยได้โดยพื้นฐาน และระดับการใช้ภาษาจะอยู่ชั้นดีของภาษาจีนระดับต้น
ผู้ที่สอบผ่าน YCT ระดับ 4 สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับผู้อื่น และประกอบการศึกษาของตนได้โดยทั่วไป และยังสามารถรับภารกิจทางด้านการสื่อสารกับชาวจีนได้ ในยามไปท่องเที่ยว ที่ประเทศจีนโดยส่วนใหญ่

ประโยชน์ของการสอบ
1. เป็นการอ้างอิงในการเข้าใจ และยกระดับความสามารถการใช้ภาษาจีนของสถานศึกษาได้
2. เป็นที่อ้างอิงในการดำเนินการการเรียนการสอนภาษาจีนของสถานศึกษาได้
3. เป็นที่อ้างอิงในการวัดผลการดำเนินการการเรียนการสอนหรือการอบรมของหน่วยการศึกษาของสถาบันต่างๆ ได้
4. เป็นที่อ้างอิงในการสมัครเข้าสอบ HSK (Chinese Proficiency Test) ได้

ในช่วงที่เปิดให้บริการใหม่นี้ ทาง สถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC  Education ได้เชิญชวนให้ผู้ปกครองพาน้อง ๆ มาทดลองเรียนฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 084 042 2727

หรือเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อติดตามข่าวสารดี ๆ ของทางสถาบันได้ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะ https://www.facebook.com/AILC.Chiangmai/?fref=ts

หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ได้ตามลิงก์นี้ค่ะ http://www.ailc.info/

12784784_10153489546588549_1344086486_n

DSC_3777

DSC_3778

DSC_3779

DSC_3780

DSC_3781

DSC_3782

DSC_3784

DSC_3785

DSC_3787

DSC_3788

DSC_3791

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Comments

comments