Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่-เปิดอาคารสำนักงานชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอหางดง

ชมรมข้าราชการครูบำนาญ เปิดอาคารสำนักงานกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนเยาวชนในเขตพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 ธ.ค.61 ที่อาคารสำนักงานชมรมข้าราชการครูบำนาญ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เหล่าข้าราชครูบำนาญและสมาชิกครูในเขตพื้นที่อำเภอหางดง ร่วมเปิดอาคารสำนักงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนเยาวชนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอหางดง โดยมีนายไพรัฐ ใหม่ชมภู รองนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

นายไมตรี เจริญปัญญาเนตร ประธานชมรมฯ เปิดเผยว่า ทางข้าราชการครูบำนาญในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอหางดง ได้รวมกันเพื่อจัดตั้งชมรม ตั้งแต่ปี 2558 ชึ่งในวันนี้มีสมาชิกของชมรมทั้งหมดถึง500คน มีเงินสวัสดิการกว่า5แสนบาท เพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของเยาวชน และยังมีเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่าสมาชิกในชมรมอีกด้วย นอกจากนั้นจากการรวมตัวกันในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ข้าราชการครูบำนาญและประชาชนในชุมชนอีกด้วย

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: