Print Friendly, PDF & Email

เปิดตัว “ทนายจ๋า” กลุ่มเพื่อเชียงใหม่ชิงนายกเล็ก

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อเชียงใหม่ ส่ง “ทนายจ๋า” ธิดารัตน์  ศิริวิทยากร เข้าชิงชัยเก้าอี้ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ชูจุดเนความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการปัญหาชุมชนมาเป็นอย่างดี

นางสาวธิดารัตน์  ศิริวิทยากร เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด เป็นบุตรสาวของนายธวัชชัย  ศิริวิทยากร นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายมานานหลายปี โดยเฉพาะในงานด้านการบริหารจัดการข้อพิพาทชุมชนในเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

ต้องการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการจราจร และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน จะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางอันดับสองของประเทศและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนืออย่างสมบูรณ์แบบ และเตรียมความพร้อมของเชียงใหม่เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ทางกลุ่มจะปรับปรุงกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและย่นระยะเวลาการรอรับบริการของคนไข้ ส่วนในด้านการศึกษาทางกลุ่มมีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในกำกับของเทศบาลให้เป็นคลินิกอาชีพกับสมาชิกชุมชน โดยจะมีการให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทั้งนี้โครงการที่กล่าวมาเบื้องต้นจะถูกผลักดันภายใต้งบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยทางกลุ่มมีความตั้งใจที่จะบริหารงบประมาณของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่ท้องถิ่น

 

 

นิมิตร โปทา  รายงาน

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: