Print Friendly, PDF & Email

7a604b8a-c791-448a-a11d-357d554cb521

เปิดตัวเครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT SOMATOM FORCEแห่งแรกในประเทศไทย

 

        ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเป็น CTscan ชนิด 2หัวตรวจรุ่นโซมาโตมฟอร์ซ (SOMATOM FORCE) ที่แรกในประเทศไทย ลดปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทันสมัยและปลอดภัยในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายรังสีเอกซ เป็นรังสีที่นำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค โดยการนำรังสีมาถ่ายภาพอวัยวะต่างๆที่แพทย์สงสัยว่าจะมีโรค ทำให้แพทย์มองเห็นภาพอวัยวะนั้นๆได้ปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น

ผศ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณอาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัยกล่าวว่า “ปัจจุบันภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด2 หัวตรวจ รุ่นโซมาโตมฟอร์ซ(SOMATOM FORCE) โดยได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558ให้บริการตรวจผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 2,200 รายซึ่งคุณสมบัติเด่นของเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นนี้คือ ตัวเครื่องนั้นจะมีสองหัวตรวจในขณะที่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีเพียงหัวตรวจเดียวซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในด้านความปลอดภัยจากรังสี ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจน้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่จะต้องระวังเรื่องภัยจากรังสีมากกว่าผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคไตหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไตวายหลังจากการตรวจลดลง สามารถใช้ปริมาณสีที่ฉีดในปริมาณน้อยกว่าทั่วไปได้กว่าครึ่ง”

ทั้งนี้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงยังสามารถตรวจวิเคราะห์ในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อน เช่นหลอดเลือดหัวใจในคนไข้ที่กลั้นหายใจไม่ได้ การทำงานของหัวใจห้องขวาล่างเห็นการกำซาบของเลือดในปอดในผู้ป่วยหายใจลำบาก การกำซาบของสมองในผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลัน ทำให้เพิ่มศักยภาพการทำงานของแพทย์ให้กระชับขึ้น ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น เช่น ศักยภาพที่จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้โดยใช้ปริมาณรังสีต่ำมาก การตรวจหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่เจ็บหน้าอกแต่ตรวจด้วยวิธีอื่นๆไม่เจอ การตรวจผู้ป่วยอุบัติเหตุที่กลั้นหายใจไม่ได้ การตรวจผู้ป่วยเด็กเล็กได้โดยไม่ต้องดมยาสลบ การตรวจอื่นๆซึ่งเดิมเคยต้องตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคิวยาวนานสามารถนำมาตรวจได้ในเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้เป็นต้น

นอกจากนี้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด2 หัวตรวจยังสามารถทำการวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของนิ่ว หินปูน  ส่วนประกอบของไขกระดูกวิเคราะห์การทำงานของหัวใจได้อย่างละเอียด สามารถวัดการทำงานของหัวใจห้องล่างขวาได้เพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปทำไม่ได้หรือทำได้ก็เฉพาะหัวใจห้องล่างซ้ายเท่านั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่จะต้องระวังเรื่องภัยจากรังสีมากกว่าผู้ใหญ่,ผู้ป่วยสูงอายุ, ผู้ป่วยที่มีโรคไตหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไตวายหลังจากการตรวจลดลงอีกด้วย

พิธีเปิดจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดกว่า 200 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และDr. Tobias M. seyfarth CEO บริษัท ซีเมนส์เฮลท์แคร์ ประเทศไทย ร่วมชมวีดิทัศน์ เครื่องX-Rayคอมพิวเตอร์ (SOMATOM FORCE) ฟังการสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “โรคหัวใจและหลอดเลือก โรคในเด็ก และ Dual energy โดย ผศ.นพ.ธนพศรีสุวรรณ ,ศ.พญ.พรรณี  วิศรุตรัตน และคุณสำราญ  ด่านศิริกุล พร้อมชมการสาธิตการใช้เครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ (SOMATOM FORCE)

30cb209d-ba9a-4e6b-982b-65d0513c75af

1734d45a-f326-4d1d-afa7-d5d9c0625845

53245991-0407-4583-a145-6633214a5f62

abdfb2ad-4e57-4c90-8c50-6b5970c29e20

bb19c849-8464-4f57-a18c-5e81fa3f358a

bf9acbc7-72d8-4093-a18d-2acc5765ab62

dcbbb9d4-707f-449c-86ff-9af6bd745f03

f8029765-cfaf-418e-bcb2-775ddad47869

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: