Print Friendly, PDF & Email

เที่ยวชุมชน เช็คอินวัด อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ต้องมาถนนวัวลาย เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ประชาชนชุมชนวัวลาย ประกอบด้วย ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดนันทราม ชุมชนวัดหมื่นสาร ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนและสรุปการทำงานในโครงการ อว.จ้างงาน  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน เช่น การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี ทางหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Socially-Engaged Scholarship) ได้เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการนี้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ก.ค. – ก.ย. 2563 นี้

ซึ่งในการทำงาน ชุมชนได้รวมตัวกันและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่ 1 ศึกษาทรัพยากรชุมชน ศึกษาบริบทชุมชน ว่าในแต่ละชุมชนมีอะไรที่เป็นจุดเด่น เช่นอาหาร เครื่องประดับ ที่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่และดั่งเดิมคืออะไร กลุ่มที่ 2 ออกแบบและวางแผนกิจกรรมของชุมชน กลุ่มที่ 3 การตลาด ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการตลาดเกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยว 3 ชุมชน และกลุ่มที่ 4 จะเป็นด้านสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการต่าง ๆ ในชุมชน โดยจะมีน้อง ๆ คนรุ่นใหม่ไฟแรง เป็นลูกหลานของคนในชุมชนมาช่วยกันทำงานในด้านที่ตัวเองถนัด ซึ่งความรู้และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เก่าแก่ในชุมชนเช่นนี้ ได้รอคอยคนรุ่นหลังได้มาสืบทอดและบอกต่อออกไปรุ่นต่อรุ่น เพื่อคงความงดงามในชุมชนตลอดไป

ซึ่งทางชุมชนได้วางแผนเดินหน้าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมีขึ้น หลังจากการท่องเที่ยวทั่วโลกได้หยุดชะงักด้วยวิกฤติโควิด -19 ซึ่งก่อนหน้านี้ทางชุมชนได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมแรกที่จะ Welcome Back ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ คือ กิจกรรม ศรีสุพรรณ อันปลั๊ก SRISUPHAN UNPLUGGED 2020 จะประกอบไปด้วย การบูชาเทียนวันเกิด การแห่ผ้าห่มพระธาตุ การสืบชะตา และ ปิดไฟเวียนเทียนรอบอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งที่วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่และสามารถร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ ได้ด้วยเช่นกัน คลิกสอบถามรายละเอียดในเพจเฟซบุ๊กท่องเที่ยวชุมชนวัวลาย ตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ  https://www.facebook.com/journeyinwualai/

รพิรัตน์  สุขแยง รายงาน

 

Comments

comments