Print Friendly, PDF & Email

เทศกาล “ล้านนาโลก” ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

เทศกาล “ล้านนาโลก”ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2556 ณ ประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำศิลปวัฒนธรรมล้านนามาจัดแสดงผสมผสานกับศิลปะและดนตรีจากทั่วโลก

นาย ฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลล้านนาโลก “เปิดล้านนาสู่โลก เปิดโลกสู่ล้านนา” ณ ประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่นจำกัด และทีมงาน ทอดด์ ทองดี (Le Musiq) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมม่วนอย่างไร้พรมแดนในเทศกาล “ล้านนาโลก” ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายนนี้ ณ ประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย) จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีค่าเข้างาน งานเริ่มทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 – 00.00 น.

รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่างานดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่ง อาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ยาวนาน มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี สินค้าหัตถกรรม ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ จึงกล่าวได้ว่าล้านนาเป็นพื้นที่ที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากทุกปีงานดังกล่าวมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อเปิดล้านนาสู่โลก เปิดโลกสู่ล้านนา ถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ล้านนาเป็นที่รู้จักซึ่งจะส่งผลดีในการกระจายรายได้สู่ประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1

สำหรับการแสดงในพิธีเปิดงานล้านนาโลก มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากกศิลปิน เอเชีย อัฟริกา อเมริกา และอีกหลายชาติ รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างยิ่งใหญ่ งานดังกล่าว ออกร้านจำหน่าย อาหาร ผลิตภัณฑ์และสินค้าหัตถกรรมจากทั่วล้านนา ทั่วไทยและทั่วโลก การแสดงศิลปะล้านนาสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งงานปั้น วัฒนธรรมและดนตรีในรูปแบบประยุกต์ การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคกับนักดนตรีพื้นบ้าน หรือด้วยการวาด เขียน ระบายวิสัยทัศน์ของตนเองในนิทรรศการ My Lanna การแสดงประชันกันระหว่างนักดนตรีและนักแสดงรุ่นใหม่ของล้านนา ชุดการแสดงพิเศษของแต่ละจังหวัด ทั้งศิลปินพื้นบ้านล้านนา ศิลปินชนเผ่า และศิลปินจากทวีปละหนึ่งประเทศ และนำสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: