Print Friendly, PDF & Email

พร้อมเปิดยิ่งใหญ่ “เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์2558”  

IMG_8249_resize

 

ท่านจุฬาราชมนตรี-รมช.คมนาคม ประธานเปิดงาน 

ดร.สุรินทร์บรรยายพิเศษ “โอกาสฮาลาลไทยใน AEC-โลก”

เตรียมเปิดงาน “เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2558” หรือ Chiang Mai Halal International Fair 2015(CHIF2015) ครั้งยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิด  พร้อมเชิญดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสฮาลาลประเทศไทยใน AEC และเวทีโลก” ในการสัมมนาเชียงใหม่ฮาลาลนานาชาติ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 คาดสร้างการรับรู้และตื่นตัวด้านอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ก่อนเกิด “สวนอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือ” ในจังหวัดเชียงใหม่อนาคตอันใกล้

       นายกวินธร  วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมจัดงาน จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ “เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2558” หรือ Chiang Mai Halal International Fair 2015 (CHIF2015) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งทางคณะกรรมกาการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  องค์กรพันธมิตร ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และองค์กรภาคศาสนาอิสลาม และกลุ่มธุรกิจฮาลาลว่า

ในส่วนความคืบหน้าการจัดสัมมนาฮาลาลนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องธาราทองบอลรูม  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ โดยจะมีองค์ปาฐกคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่จะกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสฮาลาลประเทศไทยใน AEC และเวทีโลก” นอกจากนั้นยังมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจได้แก่หัวข้อ “ทำไมต้องฮาลาล มาตรฐานฮาลาลไทย.. มาตรฐานฮาลาลโลก” โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อานวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ,หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล : Halal Science for Digital Economy” โดย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวข้อ “ฮาลาลกับการสร้างสันติภาพสู่มนุษยชาติ : Halal& Pease Building for Humankind” โดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  รวมถึงการเชิญผู้แทนจากต่างประเทศบรรยายเรื่อง “โอกาส ศักยภาพ ASEAN Halal to the World”  จากมาเลเซีย สิงคโปร์ จีน เป็นต้น

“ในส่วนของผู้เข้าร่วมสัมมนาและ Business Matching จากต่างประเทศมาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศ Kyrgyztan  และ สป.จีน ส่วนประเทศที่ตอบรับมาร่วมออกบู้ธได้แก่ สป.จีน มาเลเซีย บังคลาเทศ  ตุรกี และปากีสถาน เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดการเชื่อมโยงด้านฮาลาลระหว่างกันในอนาคตได้”

นายกวินธร กล่าวถึงความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้า Chiang Mai Halal International Fair 2015  ว่าจะในพิธีการได้รับเกียรติกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงานโดย ฯพณฯ จุฬาราชมมนตรี นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล และฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ   ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

โดยภายในงานจะมีการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการจากมุสลิมไทย จากภาคเหนือ และทั่วประเทศ และจากหน่วยงาน/ กิจการจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: AEC กลุ่ม GMS และ BIMSTEC ทั้งอาหาร อาหารแปรรูป เครื่องแต่งกาย จำนวนมากว่า 200 คูหา การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสนับสนุน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้งด้านอาหาร และการแต่งกาย รวมถึงกิจกรรมบันเทิงบนเวที เป็นประจำทุกวัน

ส่วนการจับคู่เจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการในภาคเหนือ กับภาคอื่นๆ ในประเทศ และจาก Buyers ต่างประเทศ ที่มาร่วมงาน จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เชียงใหม่ฮออล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ขณะนี้ได้รับการตอบรับจาก Buyers ต่างประเทศ รวม 5 ประเทศมาร่วมงาน ประกอบด้วย มาเลเซีย / อินโดนีเซีย / สิงคโปร์ / South Africa / และผู้ประกอบการจากจีนยูนนาน ซึ่งสนใจที่จะนำเข้าสินค้าจากภาคเหนือ และของไทยหลายประเภทด้วย

“ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ได้เข้าร่วมชมงานในช่วงวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งจะได้ซื้อสินค้าตรงจากผู้ผลิต ได้รับทราบศักยภาพของสินค้าและบริการด้านฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในอนาคตเป็นข่าวดีว่าจังหวัดเชียงใหม่กำลังจะเกิดโครงการ “สวนอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือ” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิต แปรรูปอาหารจากภาคเหนือเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในอนาคตอันใกล้ต่อไป”

นายกวินธร กล่าวในตอนท้ายว่าในช่วงวันที่ 23 มกราคม –8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มัสยิดบ้านฮ่อได้จัดการแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในโลกอิสลามที่ยิ่งใหญ่หาชมได้ยาก โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับชาวมุสลิมในอดีตที่มีคุณูปการทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับโลก เช่น นิทรรศการการบุกเบิกการบินโดย อับบัส อิบนิ ฟีรนาส (Abbas Ibn Firnas) นักปราชญ์ชาวมุสลิมที่ประดิษฐ์เครื่องร่อนขนนกที่ช่วยให้เขาบินข้ามพรมแดนสเปนได้  เทคโนโลยีพลังงานน้ำรูปช้างที่สูงถึง 4.3 เมตร ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมของชาวมุสลิม เรื่องการเดินเรือที่ได้รับการบุกเบิกโดย “เจิ้งเหอ” ชาวจีนมุสลิม เป็นต้น.เป็นต้น จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์เข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่มัสยิดบ้านฮ่อ ถนนเจริญประเทศซอย 1

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: