Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่-ล่ารายชื่อเกินกว่าครึ่งแล้วปลดผู้ใหญ่บ้านดอยถ้ำ

ล่ารายชื่อเกินกว่าครึ่งปลดผู้ใหญ่บ้านดอยถ้ำ ส่งเรื่องนายอำเภอเตรียมถอดถอนออกจากตำแหน่งจากกรณีที่ชาวบ้านดอย
ถ้ำ หมู่ 9 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ประท้วงขับไล่นายสมจิต ใจบุญตัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกจากตำแหน่งกรณีปกครอง
และบริหารงานหมู่บ้านบกพร่องหลายเรื่อง เตรียมลงชื่อเกินกว่าครึ่งถอดถอนออกจากตำแหน่งตามข่าวที่เสนอนั้น
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 7 ก.ค.62  ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยถ้ำ หมู่ 9 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทยอยมาลงชื่อโดยมีเจ้าหน้าที่ฝั่งอำเภอพร้อมคณะกรรมการจากอำเภอหางดงนำโดย นางวิมลรัตน์
หลอดเข็ม ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) มารับเรื่องการลงชื่อ โดยชาวบ้านนำบัตรประชาชนมา
แสดงตัวและลงชื่อพร้อมลายเซ็นต์กำกับส่วนคนที่เซ็นต์ชื่อไม่ได้ให้ใช้หมึกปั๊มลายนิ้วมือไว้ โดยระยะเวลาที่รับรายชื่อตั้ง
แต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้มีจำนวน 239 คน จากทั้งหมด 432 คนซึ่งเกินกว่าครึ่งแล้วตามระเบียบ ทางเจ้าหน้าที่อำเภอจะนำ
ข้อมูลดังกล่าวส่งไปทางนายอำเภอหางดงเพื่อพิจารณาในการปลดผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวออกจากตำแหน่งเพราะชาวบ้าน
ในพื้นที่กว่าครึ่งลงรายชื่อถอดถอนแล้ว

Comments

comments