Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นเป็นเจ้าบ้านที่ดีประเดิมโครงการ I love Chiang Mai ผ่านสื่อโซเชียล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ร่วมกับผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์และผู้แทนจากภาคเอกชน จัดแถลงข่าวกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมจะต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้

 • กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ทั้งฝั่งผู้โดยสารภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
 • กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทาง เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จะได้จัดกิจกรรมต้อนรับและส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรม และออกบูธสาธิตกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าร่วมทำโคม กระทงใบตอง การตัดตุง และการตกแต่งซุ้มประตูป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและนำของที่ตนเองทำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ ก็จะมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเย็น
 • ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานีขนส่งอาเขต 2
 • ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561 ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโชเชียลต่างๆ และนิตยสารด้านการท่องเที่ยว
  • กิจกรรม “รักเชียงใหม่” ในแบบคุณ กิจกรรมที่เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Facebook เป็น เฟรม “ฉันรักเชียงใหม่ในแบบฉัน” และโฟสต์รูปที่แสดงถึงวิธีการรักเชียงใหม่ในแบบของตัวเอง และแชร์ใน fanpage Chiangmainess ชิงรางวัลต่างๆ มากมาย   นอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้มีกิจกรรมในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่
  • กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเชิญชวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จัดโปรโมชั่น ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์) ด้วยการมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่นำ รูป Profile “รักเชียงใหม่” มาโชว์
 •  

  ซึ่งคาดว่าในฤดูกาลท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังมาเยือนนี้ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไทยเพิ่มขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากทิ้งท้าย เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วยกันการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ ที่สำคัญไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ให้เขาประทับใจอยากกลับมาเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้ง

 •  

 •  โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 5 ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์
  • นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  ประธานในพิธีกล่าวถึงภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ

  • นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชนภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ Assistant General Manager

  เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ กล่างถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ทางภาคเอกชนได้ร่วมจัดกิจกรรม

  นายธนกร สมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวถึง การดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติมที่จะมีการดำเนินการภายใต้ กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวฯ ในครั้งนี้

 • ขอให้เจ้าบ้านชาวเชียงใหม่ ช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ประทับใจ เพื่อการกลับมาในครั้งต่อไป Welcome to Chiang Mai

 

Comments

comments