Print Friendly, PDF & Email

จังหวัดเชียงใหม่ นำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ9 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง : ตามรอยสักการะ 108 พระปฏิมา พระบรมธาตุ พุทธรัตนมณีมรดกของแผ่นดิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนมัคคุเทศก์ เครือข่ายท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมกับเยี่ยมชมศาสนสถานเก่าแก่ภายในวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง จัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาที่มีศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน เพื่อการเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับ วัดทั้ง 9 แห่ง ที่ได้กำหนดให้เป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญ ศาสนสถานสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1)พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอกพระอารามหลวง 2)พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 3)พระอัฎฐารส วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 4)พระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 5)วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร 6)พระธาตุวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร 7)พระธาตุวัดสวนดอก พระอารามหลวง 8)พระธาตุวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และ 9)วัดเชียงมั่น วัดแห่งแรกของนครเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พร้อมเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ร่วมกันแสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยในวันพรุ่งนี้ (4 ส.ค.61) จะนำคณะสื่อมวลชน มัคคุเทศก์ เครือข่ายท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังคำบรรยายของศาสนสถานทั้ง 9 แห่ง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้อนรับสมาชิกใหม่เม่นเผือกแอฟริกา พร้อมเชิญชวนตั้งชื่อ
เชียงใหม่ ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งลำน้ำปิง
เริ่มเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป
​เชียงใหม่-ประชาชนล้นวัดเชียงขางร่วมครอบครูบูชาครูบาเสน่ห์พร้อมดูเลขเด็ดโอ่งน้ำมนต์