Print Friendly, PDF & Email

“เชียงใหม่เกมส์” พร้อมแล้ว เปิดฉากชิงเหรียญทองยิงปืนวันนี้(4 ธ.ค.55) 4 เหรียญทอง ฉะเชิงเทรา กทม. พังงาและลพบรี คว้าทองจังหวัดละ 1 เหรียญ

 

 

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯชุดใหญ่ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เพื่อดูความพร้อมทั้งหมดก่อนพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 9 ธันวาคม 2555 เริ่มชิงชัยกีฬายิงปืนประเดิมชิง 4 เหรียญทองแล้ว วันนี้(4 ธ.ค.55)

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้(4 ธ.ค.55) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯชุดใหญ่ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่ชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ซึ่งนับจากนี้เหลือระยะเวลาเพียง 5 วันเท่านั้น ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าการเตรียมการของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้เตรียมการเกือบเสร็จสมบูรณ์ในทุกๆด้านแล้ว โดยในวันที่ 8 ธันวาคม 2555เวลา 09.30 น. จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมของคณะผู้บริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้ง 43 ชนิดกีฬา และในวันเดียวกันในเวลา 14.00 น. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จะได้ เรียนเชิญผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชล ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว และเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะนักกีฬา เพื่อแจ้งข่าวสารและรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันให้ลุล่วงไป โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันที่ 9-19 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ทางการการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเฉลิมฉลองในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 โดยมีพิธีเปิดการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ในเวลา 16.00 น.ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และจะมีการอัญเชิญไฟพระฤกษ์ขึ้นรถบุษบก และจัดขบวนแห่รอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนรายชื่อนักกีฬาวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เกษอินทร์ นักกีฬาว่ายน้ำ นางสาวธัญญา ประเทศรัฐ นักกีฬากอล์ฟ นางสาววิภาวี ดีคาบาเลศ นักกีฬาจักรยาน นางสาวธนัชพร เชาว์วิทยางกูร นักกีฬายิงปืน และ นายวิชาญ ใจเที่ยว นักกีฬาเรือพาย รายชื่อนักกีฬาอาวุโส นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร์ และรายชื่อผู้แทนผู้ตัดสิน นายชัยรัตน์ ศรีเพ็ชรดี สำหรับการจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 77 จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และคณะกรรมการฝ่ายประขาสัมพันธ์ สาขาศูนย์สื่อมวลชน กำหนดจัดงานเลี้ยงต้อนรับและขอบคุณสื่อมวลชน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือในเรื่องการจัดที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การดูแลด้านการแพทย์และอนามัย การจราจรและการรักษาความปลอดภัย การขนส่ง เทคนิคกีฬา สถานที่แข่งขันและฝึกซ้อม การพัฒนาเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล รวมทั้งด้านอื่นๆ ซึ่งได้มีการเตรียมการคืบหน้าเกือบสมบูรณ์ทุกๆด้านแล้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดย นายกรัฐมนตรี(น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(นายชุมพล ศิลปอาชา) เป็นประธาน ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ “เชียงใหม่เกมส์” ได้เริ่มการแข่งขันกีฬา ยิงปืน เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม โดยมีการชิงชัยเหรียญทองกีฬายิงปืนในวันนี้(4 ธ.ค.55) วันแรก มีการชิงเหรียญทอง 4 เหรียญทองแล้ว ผลการแข่งขันวันแรก ฉะเชิงเทรา และพังงา ได้จังหวัดละ 1 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน รวมจังหวัดละ 2 เหรียญ กรุงเทพมหานคร 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ ลพบุรี 1 เหรียญทอง สุพรรณบุรี 2 เหรียญเงิน จังหวัดนนทบุรี แพร่ และอำนาจเจริญ ได้จังหวัดละ 1 เหรียญทองแดง ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพยังไม่มีเหรียญใดๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอบคุณ ข่าว จาก ชูโชค  ทองตาล่วง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าว 
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments