Print Friendly, PDF & Email

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ดูสถานที่จัดตั้งและเตรียมวางระบบ Press Center 

เชียงใหม่เกมส์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ฝ่ายเทคนิคกีฬา และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหารโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว หารือสถานที่จัดตั้ง Press Center และสถานที่แข่งขันกีฬาบางประเภท ที่โรงแรมแห่งนี้

วันนี้ (12 ต.ค. 55) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์สื่อมวลชน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล และฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เข้าพบและหารือร่วมกับ นายสุรชัย เก่งการค้า เจ้าของศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ใช้สถานที่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เป็นศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และสื่อมวลชนทุกแขนงจากส่วนกลางที่จะเดินทางมาร่วมติดตามทำข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 นี้ และจากการหารือร่วมกัน ศูนย์สื่อมวลชน จะตั้งอยู่ที่ห้องสันป่าเลียง และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล จะใช้ห้องป่าซางน้อย ซึ่งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่จะต้องทำงานเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายตลอดช่วงการแข่งขัน ซึ่งจะมีการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่องพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ไว้รองรับการใช้งานส่งข่าว ของสื่อมวลชนทุกแขนง การดูสถานที่ครั้งนี้ มีการดูขนาดพื้นที่ใช้สอย สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนำไปวางผังการจัดสถานที่ การวางระบบคอมพิวเตอร์ และการวางระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการ รวมทั้งจัดเป็นสถานที่เป็นห้อง   แถลงข่าวสื่อมวลชน ห้องถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการยืนยันสำรองห้องพักจำนวน 75 ห้องสำหรับเป็นสถานที่พักของสื่อมวลชนจากส่วนกลางกับทางโรงแรมด้วย นอกจากนี้ฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้หารือร่วมกันที่จะใช้สถานที่ของโรงแรมจัดการแข่งขันกีฬาบางประเภท คือ ลีลาศ เพาะกาย และโบว์ลิ่ง รวมถึงรายละเอียดของสถานที่และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องใช้ ซึ่งทางโรงแรมโลตัส     ปางสวนแก้ว ยินดีให้การสนับสนุนโดยคิดราคาและค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษเพื่อเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย อย่างไรก็ตามฝ่ายเทคนิคกีฬาจะนำข้อเสนอต่างๆ เข้าหารือกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์)อีกครั้งก่อนตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

สำนักข่าว
Cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments