Print Friendly, PDF & Email

วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ ในวันมาฆบูชา

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษยฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีด้วย

        พระมหาเจดีย์หรือพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาผายู  กษัตริย์เชียงใหม่ แห่งราชวงศ์มังรายณ์ลำดับที่ 5  เมื่อปีพุทธศักราช 1888 นับถึงปัจจุบันมีอายุได้ 672 ปี  มีความสูง 50 เมตร  และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นบางช่วงตามยุคสมัย สำหรับการบูรณะครั้งนี้เป็นการปิดทองจังโก ที่ได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2557  ซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบให้ยอดพระมหาเจดีย์หักงอ  โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากส่วนราชการและการบริจาคพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวม 30,222,097 บาท  ขณะนี้ การดำเนินการปิดทองจังโกและทำฉัตรทองคำได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการสักการะเชิดชูบูชาพระมหาเจดีย์เก่าแก่ให้สวยงามโดดเด่นเหมือนพระธาตุเจดีย์องค์เก่าแก่องค์อื่นในล้านนา คณะสงฆ์และคณะกรรมการเห็นควรให้จัดพิธีอัญเชิญยกฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาและให้จัดพิธีสมโภชภายหลัง

        และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเทศน์การกุศล “77 จังหวัด รวมใจ … เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการหารายได้สำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดต่อไป

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: