Print Friendly, PDF & Email

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

“ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้ สู่ประชาชน

S__40058899

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้ สู่ประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

เมื่อวันที่   5  ธ.ค. 59  เวลา 09.30 น. ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นางเฉลียว ตาคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 33 นายสมเจตต์ วิทยาผาสุก รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พ.ต.อ.สุธี จำปา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริม นายภารดา หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมกันปลูกต้นกล้วยเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไปยังชุมชนต่างๆ โดยมีต้นกล้วย 139 สายพันธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 389 ต้น

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน” ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่า แนวปรัชญาเรื่องความพอเพียงที่พระราชทานไว้นานกว่า 40 ปี ยังคงมีความสมัยและเป็นประโยชน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานได้จริง การปลูกไม้ผลไว้ในครัวเรือนหรือองค์กรเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของพืชนั้น สามารถทำให้ลดภาระค่าใช้จ่าย ให้เกิดความพออยู่ พอกิน พอใช้ และเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์อีกด้วย

 

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

เตือนภัยพิบัติ พื้นที่เสี่ยงภัย และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัย
องค์การสวนพฤษศาสตร์ จัดงาน "สวนพฤษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 3"
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ร...