Print Friendly, PDF & Email

เชิญร่วมสัมผัสหมู่บ้านชาวยองแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ พบวิถีชีวิตชาวยองแท้อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาเรียนรู้ สืบต่อไปให้มั่นคงถาวร                             
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุมชนชาวยองบ้านป่าตาล หมู่ 4 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับวัดป่าตาลเปิดบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา ชุมชนแห่งการอนุรักษ์ประเพณี วิถีชาวยองแท้ เพื่อให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเรียนรุ้ภูมิปัญญาต่าง ๆ และสัมผัสวิถีชีวิตคนยองโดยเริ่มที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมใจกันทำรั้วบ้านของคนยองในอดีต โดยใช้ไม้ไผ่สานเรียกฮั้วสะลาบ นำมาทำเป็นรั้วบ้านแบบดั่งเดิม โดยบ้านแต่ละหลังจะมีเก้าอี้หน้าบ้านไว้จต้อนรับแขกบ้าแขกเมืองและคนที่สัญจรไปมา มานั่งพักดื่มน้ำจากหม้อดินเผา หรือน้ำต้นที่เย็นสดชื่น ซึ่งหมู่บ้านป่าตาลตั้งอยู่ตำบลบวกค้าง ซึ่งตำบลบวกค้างนั้นเป็นคนยองอาศัยอยู่เกือบ 95% ยังมีการอนุรักษ์ภาษาพูด การแต่งกายและวิถีชีวิต โดยเฉพาะหมู่บ้านป่าตาล บ้านแต่ละหลังคาเรือนจะมีคนในชุมชนทำหัตถกรรมภูมิปัญญาต่าง ๆ อาทิเช่น การทำกระดาษสา การทำจักสาน สานข้าวกล่องจากใบตาล สานตะกร้า สานไม้กวาด ทำโคม ทำหมวกกะโล่โบราณ การทำน้ำหนัง การทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน การปลูกผัก ทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ และยังมีบริการไกด์นำเที่ยวในชุมชน เช่ารถถีบปั่นรอบหมู่บ้าน เช่าชุดยองถ่ายรูป มีที่พัก มีร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึก พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ชาวยองในวัดป่าตาลให้ได้สัมผัสอุปกรณ์เครื่องมือบ้านชาวยองแท้ให้นักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจได้ร่วมศึกษาเรียนรู้  นายวันชัย จอมทัน ประธานชุมชนชาวยอง เปิดเผยว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาเรียนรู้ สืบต่อไปให้มั่นคงถาวร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงชาติพันธ์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคนยอง และยังเป็นการสนับสนุนการเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวยองบ้านป่าตาลและก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชน เกิดความรักความสามัคคี และมีความสุขร่วมกันของคนในชุมชน

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

edf

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: