Print Friendly, PDF & Email

 

โครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ 2018 ครั้งที่ 7

ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ฯลฯ

ที่สนใจในด้านการออกแบบหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยสร้างการจดจำ

และยกระดับมาตรฐานสินค้า ตลอดจนเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะได้รับไฟล์ผลงานการออกแบบ พร้อมตัวต้นแบบ

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

www.step.cmu.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

วิมาลา จุ่งมิตร (เบญ)

โทร: 084-177-9623

อีเมล์: wimala@step.cmu.ac.th

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: