Print Friendly, PDF & Email

หมอฟันธรรมดา เพื่อคนพิเศษ

DSC_0124

 

ความพิการ เป็นสิ่งที่คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แต่ละช่วงอายุก็จะมีปัญหาต่าง ๆ กันไปไม่ต่างจากคนปกติ และหนึ่งในปัญหานั้นก็คือ ปัญหาสุขภาพในช่องปาก  เช่น ฟันผุ ฟันคุด แผลในช่องปาก เหงือกบวม เหงือกอักเสบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนปกติทั่วไปที่เวลามีปัญหาก็วิ่งไปพบทันตแพทย์ แต่ในคนพิการมันไม่ง่ายอย่างนั้น ดังนั้น ปัญหาสุขภาพช่องปากในคนพิการก็เหมือนกับคนปกติทั่วไป แต่ในคนที่มีความผิดปกติทางสมอง เช่น ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม ดูแลตัวเองไม่ได้ การทำความสะอาดช่องปากอาจทำได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติ ทำให้เกิดปัญหาเหงือกอักเสบและฟันผุมาก พอมาพบทันตแพทย์ก็มีปัญหาสุขภาพช่องปากมากแล้ว ถ้าเป็นเด็กที่พิการอาจจะไม่มีปัญหามากนัก เพราะมีทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเด็กดูแลอยู่แล้ว แต่ผู้พิการทางสมองที่มีอายุมากขึ้น อาจมีปัญหาได้ ด้วยเหตุนี้การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการจึงมีความสำคัญมาก

 

ซึ่งจากเหตุผลข้างต้นทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับสาขาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยตั้งชื่อให้เข้าใจง่ายว่า “โครงการหมอฟันธรรมดาเพื่อคนพิเศษ” ซึ่งได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และได้เริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 25571 และจะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2558

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่จัดขึ้นนี้ มีจุดมุ้งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายของหมอฟันธรรมดาที่มีความเข้าใจ ความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการหรือคนพิเศษ และเพิ่มความเท่าเทียม รวมถึงการเข้าถึงบริการทันตกรรม และการดูแลสุขภาพของผู้พิการหรือคนพิเศษ โดยเริ่มสร้างหมอฟันธรรมดาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
โดยได้มีการจัดกิจกรรม เมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา บริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายทั้งกิจกรรมด้านความบันเทิง ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการหรือคนพิเศษได้แสดงความสามารถทั้งการร้องเพลง เต้น และการแสดงต่างๆ รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านภารกิจการจัดทำแผนที่สถานที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้พิการ โดยมี ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับทางนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากร รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้
นอกจากนี้ภายในการจัดงานยังมีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อผู้พิการ โดย รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมในผู้พิการให้นักศึกษาทันตแพทย์โดย ผศ.ทพญ.ดร.ศศิธร ไชยประสิทธิ์ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์สร้างความตระหนักในผู้พิการและผู้สูงอายุ บูรณาการในเนื้อหาวิชากระบวนวิชาระดับปริญญาตรี และหลังปริญญา โดย ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลทันตสุขภาพในเด็กพิการจังหวัดเชียงใหม่โดย ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้พิการ โดย ทพญ.กันยารัตน์ คอวนิช กิจกรรมการจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมในผู้พิการให้แก่นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ โดย คุณธงชัย ปรีชา การพัฒนาคลินิกต้นแบบสำหรับบริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยพิการและผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพา โดย อ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช และกิจกรรมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความสามารถของนิสิตทันตแพทย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพา โดย ทพญ.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง
สำหรับเครื่อข่ายที่ดำเนินงานในด้านผู้พิการที่มาร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ สถาบันราชนครินทร์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนา คณะการสื่อสารมวลชน สโมสร Uni-Y สาขาวิชาจิตรกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กองพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Global Campus Foundation และคณะเทคนิคการแพทย์
สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: