Print Friendly, PDF & Email

DSC_7500

 

“สายตรวจจราจรเคลื่อนที่เร็ว” แนวทางตามพระราชดำริ ลดปัญหาความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ด้วยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ “สายตรวจจราจรเคลื่อนที่เร็ว ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่ง พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รอง ผบช.ภ.5 ได้รับนโยบายจาก พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 ให้รับผิดชอบด้านการจราจรในเมืองเชียงใหม่จากสภาพปัญหาจราจรในเขต อ.เมือง เชียงใหม่ ที่มีปัญหาการเคลื่อนตัวได้ช้าและมีปริมาณรถสะสมต่อเนื่องบนถนนสายหลักและเชื่อต่อไปยังถนนสายรอง โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ร่วมทั้งปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจร ส่งผลทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งไม่อาจประมาณการความสูญเสียได้

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังสี ผกก.กลุ่มงานจราจร ได้รับนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดตั้งชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับโครงการแก้ไขปัญหาจราจรจุดที่มีปัญหารถติด และอาศัยความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขการจราจรในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทางนอกจากได้ดำเนินการใช้มาตรการที่เหมาะสม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ได้พิจารณาเห็นว่า การนำแนวทางตามโครงการ ตำรวจจราจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติในโครงการนี้ 5 ประการคือ

  1. แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร และมีมารยาท

  2. จัดรถจักรยานยนต์ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาจุดที่รถติดเสมือน “รถนำขบวน” โดยรถจักรยานยนต์จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทำให้ขบวนรถเคลื่อนที่ไปได้

  3. ใช้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรบนถนน ให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อย ๆ ตามความเหมาะสม

  4. ถนนที่เป็น “คอขวด” ให้ จนท.จร.เข้าไปแก้ไขให้เคลื่อนตัวได้เรื่อย ๆ เสมือนเทน้ำออกจากขวด

  5. ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจราจร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางที่ประสบกับยานพาหนะขัดข้องในทาง ผู้ได้รับบาดเจ็บ / ผู้เจ็บป่วย และนำส่งสถานพยาบาลด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในทาง อีกทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านการจราจรแก่ประชาชน

โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไปรษณีย์ไทยเขต 5 ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการส่วนหนึ่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการอบรมครั้งนี้ รวมทั้งหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่จัดวิทยากรมาให้ความรู้ด้านช่างเทคนิคเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

 

DSC_7503

DSC_7507

DSC_7516

DSC_7519

DSC_7521

DSC_7527

DSC_7532

DSC_7533

DSC_7538

DSC_7540

DSC_7542

DSC_7545

DSC_7549 DSC_7550

DSC_7556

DSC_7557

DSC_7561

DSC_7564

DSC_7568

DSC_7573

 

 

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: